Workshop pre zahraničných lekárov tohto roku už druhýkrát

Dňa 10. decembra prebehol ďalší edukačný workshop pokročilých endoskopických techník pre zahraničných lekárov, ktorý v rámci medzinárodných vzdelávacích aktivít projektovo zastrešuje značka EuroPainClinics v spolupráci so značkou AMS Group Taliansko, svetovým výrobcom a dodávateľom zdravotníckych technológií. Medicínskym garantom a hlavným školiteľom bol MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, ktorý sa pri výučbe zameral na endoskopickú diskektómiu […]

zobraziť článok ➔

Endoskopické výkony predstavené na neurologickom kongrese v Martine

V priestoroch Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa uskutočnil v dňoch 28. novembra až 1. decembra 32. slovenský a český neurologický zjazd, na ktorom sa na pozvanie primára neurologického oddelenia v Spišskej Nové Vsi MUDr. Miloslava Dvořáka zúčastnili aj naši špecialisti. Odborný program členený do tematických blokov zahŕňal celý rad prednášok napr. k problematike cerebrovaskulárneho ochorenia, klinickej […]

zobraziť článok ➔

Špecialisti EuroPainClinics prednášali lekárom vo Vranove nad Topľou

Pre viac než tridsať lekárov a sestier z odborov všeobecného lekárstva, chirurgie a internej medicíny usporiadala dňa 20. novembra nemocnica vo Vranove nad Topľou odborný seminár, na ktorý prizvala tiež špecialistov EuroPainClinics. MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, vystúpil s prednáškou na tému endoskopickej diskektómie, pokročilého perkutánneho endoskopického výkonu pri vysunutí medzistavcovej […]

zobraziť článok ➔

MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, hosťom London Pain Forum v britskej Snemovni lordov

Významnej pocty sa dostalo v uplynulých dňoch MUDr. Róbertovi Rapčanovi, PhD, MBA, FIPP, medicínskemu riaditeľovi EuroPainClinics a zakladateľovi a prezidentovi intervenčnej sekcie Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, ktorý prijal pozvanie organizácie London Pain Forum na 20. stretnutie Black Tie v britskej Snemovni lordov vo Westminsterskom paláci. Na oficiálny úvod meetingu venovaného pracovnej pôsobnosti a projektom […]

zobraziť článok ➔

6. kongres London Pain Forum o neuromodulácii s účasťou MUDr. Rapčana

Viac než dve desiatky lekárskych kapacít z celého sveta sav dňoch 8. až 10. novembra zúčastnili na prestížnom Masterclass kongrese o periférnej neuromodulácii Spinal Cord Stimulation spojenom s kadaverovým workshopom pre výcvik pokročilých neuromodulačných techník, ktorý prebehol v Univerzitnej nemocnici St George’s Hospital v Londýne. V rámci odborného programu vystúpil MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics,ktorý predstavil vo svojej odbornej […]

zobraziť článok ➔

Experti EuroPainClinics predstavili miniinvazívne a endoskopické výkony EuroPainClinics na konferencii reumatológov v Prahe

Príležitosťou na predstavenie pôsobnosti značky EuroPainClinics a portfólia unikátnych miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane špecializácie na liečbu bolesti veľkých kĺbov sa stal 62. výročný zjazd českých a slovenských reumatológov, ktorý prebehol v dňoch 20. – 22. septembra v Prahe a na ktorom vystúpili experti EuroPainClinics MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP a Dr. Anthony Hammond, FRCP. […]

zobraziť článok ➔

Vedúci lekári pracovísk EuroPainClinics sú držiteľmi prestížnej certifikácie FIPP, ako jediní na Slovensku a v Česku

Na všetkých pracoviskách Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics poskytujeme pacientom vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom inovatívnych, vedecky podložených a maximálne šetrných výkonov, ktoré v súčasnej svetovej intervenčnej medicíne patria medzi najmodernejšie postupy pri liečbe bolesti. Zárukou a nutným predpokladom precíznej a cielenej liečby je tá najvyšší možná špecializácia expertov na miniinvazívne a endoskopické […]

zobraziť článok ➔

Edukačný workshop pre zahraničných špecialistov na endoskopické techniky viedol MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, v Košiciach

Prestížny vzdelávací seminár pre zahraničných lekárov pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP ako medicínskeho tútora a hlavného školiteľa, sa uskutočnil dňa 5. augusta v Košiciach. Špecializovaný certifikovaný seminár bol usporiadaný v spolupráci značky EuroPainClinics a talianskej spoločnosti AMS Group Italy, ktorá je svetovým výrobcom a dodávateľom inovatívnych zdravotníckych technológií a vybavenia. Medzi vzácnymi účastníkmi, […]

zobraziť článok ➔

Novinky z EuroPainClinics boli predstavené na kongrese Slovenské dialógy o bolesti

XXVI. Slovenské dialógy o bolesti prebehli v dňoch 8. a 9. júna v Starom Smokovci. Hlavná téma kongresu – edukácia a komunikácia v liečbe bolesti nadväzovala na tohtoročné aktivity odborných spoločností IASP a EFIC, ktoré vyhlásili rok 2018 za Rok edukácie v liečbe bolesti. Na odbornej akcii, na ktorej sa zúčastnilo takmer sto algeziológov, vystúpili […]

zobraziť článok ➔

Okrúhly stôl HN: MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, v debate o transformácii zdravotníctva s využitím umelej inteligencie

Ďalší diel debatného cyklu „Okrúhly stôl Hospodárskych novín“, ktorý usporadúva české renomované vydavateľstvo ekonomickej a odbornej tlače Economia a ktorý sa zaoberá aktuálnymi témami z biznisu a spoločnosti, prebehol 21. mája na tému„Zdravotníctvo a jeho možná transformácia prostredníctvom umelej inteligencie“. V diskusii o tom, ako umelá inteligencia v súčasnosti funguje v medicíne a českom zdravotníctve, aký postoj zaujímajú k novým technológiám […]

zobraziť článok ➔