Inovatívny systém umožňuje bezpečný a účinný prístup k poškodenej medzistavcovej platničke bez poškodenia okolitých štruktúr. Táto metóda poskytuje možnosť liečby čiastočne vyskočenej platničky pacientom, u ktorých nebola úspešná konzervatívna liečba, nechcú absolvovať alebo ešte nie sú pripravení na väčšiu operáciu.

Ako výkon prebieha?

Výkon prebieha v troch fázach. V prvej sa vykoná napichnutie platničky špeciálnou ihlou, ktorá slúži ako pracovný kanál. Cez túto ihlu sa zavedie druhé, pracovné mikroinštrumentárium, za pomoci ktorého sa vyberie časť degenerovaného vnútorného tkaniva. Odobratím časti jadra dôjde k tzv. dekompresii (uvoľneniu vnútorného tlaku) pod výrezom platničky a následne zmierneniu tlaku na nervový koreň. Potom sa rádiofrekvenčnou sondou platnička zataví, aby sa znížilo riziko opakovaného vyskočenia. Na záver sa rádiofrekvenčne zničí patologické nervy v zadnej časti platničky. Limitácia výkonu je dostatočná výška platničky.

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Výkon bez hospitalizácie

Výkon v lokálnej anestézii v kombinácii s miernou analgosedáciou (ľahká anestézia)

Doba trvania výkonu: cca 30-60 minút

Animačné video

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá cca do 120 minút na odpočinkovej izbe a potom sa v sprievode inej osoby môže navrátiť do svojho domova.
  • Po výkone nie je možné osobne riadiť automobil.
  • Prvé 2-3 dni je odporúčaný maximálny pokoj na lôžku, s obmedzeným sedením a státím.
  • Od 7. dňa po operácii začína pacient pooperačný režim s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania ai. Obvykle sa jedná o dobu 4 až 6 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnutie úľavy od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšenie kvality života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pacienti po endoskopickom výkone sa môžu s akýmkoľvek dotazom obrátiť na špecializovanú sestru.