Perkutánne endoskopické ošetrenie platničky

Inovatívny systém umožňuje bezpečný a účinný prístup k poškodenej medzistavcovej platničke bez poškodenia okolitých štruktúr. Táto metóda poskytuje možnosť liečby čiastočne vysunutej platničky pacientom, u ktorých nebola úspešná konzervatívna liečba, nechcú absolvovať alebo ešte nie sú pripravení na väčšiu operáciu.

Ako výkon prebieha?

Výkon prebieha v troch fázach. V prvej prebieha napichnutie platničky špeciálnu ihlou, ktorá slúži ako pracovný kanál. Cez túto ihlu sa zavedie druhé, pracovné mikroinštrumentárium, pomocou ktorého sa vyberie časť degenerovaného vnútorného tkaniva. Odobraním časti jadra dôjde k tzv. dekompresii (uvoľneniu vnútorného tlaku) pod vysunutím (alebo l’udovo „vyskočením“) platničky a následne zmierneniu tlaku na nervový koreň. Potom sa rádiofrekvenčnou sondou platnička zataví, aby sa znížilo riziko opakovaného vysunutia. Na záver sa rádiofrekvenčne zničia patologické nervy v zadnej časti platničky.

  • Výkon bez hospitalizácie
  • Výkon v lokálnej anestézii v kombinácii s miernou analgosedáciou (ľahká anestézia)
  • Dĺžka trvania výkonu: cca 30 – 60 minút

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Čo sa deje po zákroku

  • Pacient po zákroku zotrvá cca do 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže vrátiť domov.
  • Po výkone nie je možné osobne viesť automobil.
  • Prvé 2 – 3 dni sa odporúča maximálny pokoj na lôžku, s obmedzeným sedením a státím.
  • Od 7. dňa po operácii vstupuje pacient do pooperačného režimu s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, v neposlednom rade na vašom type zamestnania a i. Obvykle ide o 4 až 6 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnuť úľavu od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšiť kvalitu života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pre pacientov bezprostredne po endoskopickom výkone je k dispozícii „horúca linka“, kam sa s akoukoľvek otázkou môžu obrátiť na špecializovanú sestru.

Sprievodca pacienta po endoskopickom výkone na chrbtici

Diagnostický výkon:

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia