Tím EuroPainClinics

Vedenie spoločnosti

Lekári

Sestry

Anna Dzubáková

Jana Kendrová

Bc. Monika Lehocká

Silvia Zváčová

Slávka Labajová

Dagmar Taschnerová

Bc. Gabriela Bouchnerová

Bc. Monika Punčochářová

Bc. Kateřina Sklenářová

Martina Petrová

Martina Petrová

Jana Vojkůfková, DiS.

Radka Hájková

Gabriela Miklošová, DiS.

Hana Šelongová, DiS

Hana Šelongová, DiS.

Mgr. Renáta Kohutová, Ph.D.

Ing. Bc. Ivana Bambušková

Klinické štúdie

Podporný tím

Mgr. Dagmar Bílková

Lenka Kovaličová

Eva MANIK

Eva Manik

Adéla Slabiňáková

Matúš Gmitter

Externí partneri

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia