Perkutánna endoskopická denervácia medzistavcových kĺbov

Výkon, pri ktorom sa počas vizualizácie endoskopickou kamerou ošetrí medzistavcový kĺb ako zdroj chronickej bolesti dolnej časti chrbtice. Príčinou tejto bolesti je podráždenie mediálneho ramienka zadnej vetvy nervového koreňa, ktorým je medzistavcový kĺb inervovaný (vyživovaný).

Ako výkon prebieha?

Pod RTG kontrolou mobilného C-ramena sa umiestni cez tzv. vodiacu ihlu do oblasti mediálneho ramienka miechového nervu endoskopická kamera (endoskop) a sústava pracovných nástrojov. Následne endoskopom zobrazujeme tkanivo v okolí mediálneho ramienka. Pod endoskopickou kontrolou odpreparujeme tkanivo sterilným grasperom (špeciálnymi kliešťami) a vizualizujeme nervovú štruktúru. Na záver skoagulujeme mediálne ramienko (t. j. mediálne ramienko sa preruší) rádiofrekvenčnou sondou pod priamou kontrolou endoskopu. Výkon ukončíme vybratím endoskopu a uzavretím vstupného portu 1 až 2 kožnými stehmi.

 • Výkon bez hospitalizácie
 • Výkon prebieha v lokálnom znecitlivení a ľahkej anestézii (analgosedácii)
 • Dĺžka výkonu od 60 do 90 minút

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Čo sa deje po výkone

 • Pacient po zákroku zotrvá cca 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže vrátiť domov.
 • Po výkone dostanete lekársku správu, kde individuálne odporúčame cca 4-týžďňovú pracovnú neschopnosť (tú vystavuje obvodný lekár).
 • Po výkone nie je možné osobne viesť automobil – je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
 • Prvé 1 – 2 dni sa odporúča pobyt na lôžku, s obmedzeným sedením a státím, počas prvého týždňa pokojový režim
 • Od 7. dňa po operácii vstupuje pacient do pooperačného režimu s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
 • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania a i. Obvykle ide o 4 až 6 týždňov po výkone.
 • Telefonicky vás budeme kontaktovať za 24 hod. po výkone a za 14 dní po výkone.
 • Kontrola vášho zdravotného stavu na našej klinike prebehne 5 – 8 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnuť úľavu od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšiť kvalitu života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pre pacientov bezprostredne po endoskopickom výkone je k dispozícii „horúca linka“, kam sa s akoukoľvek otázkou môžete obrátiť na špecializovanú sestru.

Sprievodca pacienta po endoskopickom výkone na chrbtici

Viac informácií

wikipedia.sk

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia