Výkon, pri ktorom je pomocou vizualizácie endoskopickou kamerou ošetrený medzistavcový (facetový) kĺb ako zdroj chronickej bolesti dolnej časti chrbtice. Príčinou tejto bolesti je podráždenie mediálneho ramienka zadnej vetvy nervového koreňa, ktorým je inervovaný (zásobovaný) medzistavcový kĺb.

Ako výkon prebieha?

Pod RTG kontrolou mobilného C-ramena je umiestnená cez tzv. vodiacu ihlu do oblasti mediálneho ramienka miechového nervu endoskopická kamera (endoskop) a sústava pracovných nástrojov. Následne endoskopom zobrazujeme tkanivo v okolí mediálneho ramienka. Pod endoskopickou kontrolou odpreparujeme tkanivo sterilným grasperom (špeciálnymi kliešťami) a vizualizujeme nervovú štruktúru. Na záver skoagulujeme mediálne ramienko (tj mediálne ramienko sa preruší) rádiofrekvenčnou sondou pod priamou kontrolou endoskopu. Výkon ukončíme vybratím endoskopu a uzavretím vstupného portu 1 až 2 kožnými stehmi.

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Výkon bez hospitalizácie

Výkon sa vykonáva v lokálnom znecitlivení a ľahkej anestézii (analgosedácii)

Dĺžka výkonu od 60 do 90 minút

Animačné video

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá cca 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže navrátiť do svojho domova.
  • Po výkone obdržíte lekársku správu, kde individuálne odporúčame cca 4 týždennú pracovnú neschopnosť (neschopnosť vystavuje obvodný lekár).
  • Po výkone nie je možné osobne riadiť automobil a preto je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
  • Prvé 1-2 dni je odporúčaný pobyt na lôžku, s obmedzeným sedením a státím a počas prvého týždňa odporúčame kľudový režim.
  • Od 7. dňa po operácii začína pacient pooperačný režim s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania a pod. Obvykle sa jedná o dobu 4 až 6 týždňov po výkone.
  • Telefonicky vás budeme kontaktovať za 24 hod. po výkone a za 14 dní po výkone.
  • Kontrola vášho zdravotného stavu na našom pracovisku prebehne 5-8 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnutie úľavy od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšenie kvality života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pacienti po endoskopickom výkone sa môžu s akýmkoľvek dotazom obrátiť na špecializovanú sestru.