Pod záštitou Interventional Pain Academy sa v dňoch 19. a 20. apríla vo Frankfurte nad Mohanom uskutočnili dva medzinárodné kadaverové workshopy na tému pokročilých techník a prístupov vrátane využitia ultrazvuku a fluoroskopie v intervenčnej liečbe bolesti. Príležitosť na účasť na...

Celý článok

105 | 3 min

MUDr. Michal Adam, FIPP, prednášal na XIV. ročníka Sympózia o liečbe bolesti

MUDr. Michal Adam, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics Brno a EuroPainClinics Olomouc, vystúpil s odbornou prednáškou na XIV. Sympóziu o liečbe bolesti, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. až 13. apríla...

Celý článok

205 | 2 min

13. Severočeské algeziologické dni

MUDr. Michal Matias, FIPP, Medical Director EuroPainClinics pre Českú republiku, vystúpil s odborným oznámením na 13. ročníku Severočeských algeziologických dní, ktorý sa v dňoch 22. a 23. marca uskutočnil tradične...

Celý článok

174 | 2 min

Novinky v intervenčnej liečbe predstavia lekárske workshopy vo Frankfurte

Inovatívne postupy a novinky v intervenčnej algeziológii prinesú dva medzinárodné lekárske hands-on workshopy, ktoré prebehnú v dňoch 19. a 20. apríla vo Frankfurte nad Mohanom. Vzdelávacia akcia organizovaná Interventional Pain...

Celý článok

178 | 2 min

EuroPainClinics Horský beh Bardejov sa blíži!

Beh pre zdravie a radosť z pohybu je mottom tento rok už 5. ročníka bežeckého podujatia EuroPainClinics Horský beh Bardejov, ktoré sa uskutoční dňa 11. mája so štartom v Bardejovských Kúpeľoch....

Celý článok

141 | 5 min

Dr. Sudhir Diwan viedol edukačný workshop pre lekárov EuroPainClinics

Druhý ročník vzdelávacieho workshopu „One Man Show“ prebehol dňa 9. februára v Prahe pod vedením Dr. Sudhira Diwana, renomovaného medzinárodného experta v oblasti intervenčnej algeziológie a regeneratívnej medicíny. V rámci odborného...

Celý článok

112 | 4 min

Novinky a technické zručnosti aplikácie ultrazvuku v liečbe bolesti

Medzinárodný workshop spojil viac než šesťdesiat lekárov z celého sveta, aby sa spoločne venovali téme klinickej aplikácie ultrazvuku v intervenčnej liečbe bolesti, ortopédii a ďalších špecializáciách. Novinkou bolo predstavenie technologického prístroja EvouTouch 7StarScope,...

Celý článok

225 | 3 min

MUDr. Michal Adam získal prestížnu certifikáciu FIPP

Novým míľnikom EuroPainClinics sa stalo udelenie ďalšej prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice). Jej držiteľom sa stal MUDr. Michal Adam, FIPP, vedúci lekár Kliniky...

Celý článok

136 | 3 min

MaxMoreSpine Award pre MUDr. Róberta Rapčana a EuroPainClinics

Prestížne ocenenie za mimoriadny prínos a úspechy v oblasti spinálnych endoskopických výkonov obdržali pracoviska EuroPainClinics na čele s medicínskym riaditeľom MUDr. Róbert Rapčanom, FIPP, MBA, PhD., od svetového výrobcu endoskopických...

Celý článok

151 | 2 min

MUDr. Rapčan vystúpil na odbornej konferencii British Pain Society

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, bol delegátom a prednášajúcim prestížnej vedeckej konferencie University College London organizovanej odbornou spoločnosťou British Pain Society, ktorá sa zamerala na nedávne...

Celý článok