Výkon je vhodný na liečbu bolesti vychádzajúcej z medzistavcových (facetových) kĺbov, medzistavcovej platničky a SI kĺbu. Prostredníctvom elektrického prúdu, ktorý na konci ihly vygeneruje vysokú teplotu, dochádza k termokoagulácii nervového zakončenia v požadovanom mieste. Cieľom tzv. rádiofrekvenčnej termoablácie je predĺženie úľavy získanej blokádou mediálnych ramienok alebo injekčným podaním liečiva k medziobratlovému kĺbu.

Ako výkon prebieha?

Tepelná rádiofrekvencia alebo rádiofrekvenčná tepelná ablácia je výkon, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 až 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy, ktorá zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu. Táto technika nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou.

Ambulantný zákrok pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-rameňom

V lokálnej anestézii

Dĺžka trvania výkonu cca 30 minút

Animačné video

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším endoskopickým výkonom.

Endoskopické výkony

Regeneratívna medicína