Tepelná rádiofrekvencia chrbtice

Výkon je vhodný na liečbu bolesti vychádzajúcej z medzistavcových kĺbov, medzistavcovej platničkySI kĺbu. Prostredníctvom elektrického prúdu, ktorý na konci ihly vygeneruje vysokú teplotu, dochádza k termokoagulácii nervového zakončenia v požadovanom mieste. Cieľom tzv. rádiofrekvenčnej termoablácie je predĺžiť úľavu získanú blokádou mediálnych ramienok alebo injekčným podaním liečiva k medzistavcovému (fazetovému) kĺbu.

Ako výkon prebieha?

Ako výkon prebieha?
Tepelná rádiofrekvencia alebo rádiofrekvenčná tepelná ablácia je zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou v tvare ihly k postihnutému tkanivu elektrický prúd s frekvenciou rádiových vĺn. To vedie k vytvoreniu pomerne vysokej teploty (80 – 85 °C) na odizolovanom hrote elektródy, ktorá zničí cieľový nerv. Tým sa preruší prenos bolesti od postihnutého kĺbu do mozgu. Táto technika nezlepšuje stav samotného kĺbu, preto je vhodné doplniť ju fyzioterapiou.

  • Ambulantný zákrok pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-ramenom
  • V lokálnej anestézii
  • Dĺžka trvania výkonu cca 30 minút

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším miniinvazívnym a endoskopickým výkonom.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia