Pokročilý výkon sa vykonáva najčastejšie u pacientov s pretrvávajúcou alebo novo vzniknutou bolesťou chrbta po operácii alebo operáciách chrbtice v dôsledku tzv. syndrómu zlyhania chirurgickej liečby (FBSS – failed back surgery syndrom). Zdrojom bolesti je najčastejšie epidurálna fibróza (čiže zmnoženie väziva) v miechovom kanáli, ktorá dráždi miechový koreň alebo spôsobuje zúženie chrbticového (epidurálneho) priestoru.

Ako výkon prebieha?

V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu je prirodzeným otvorom v kosti krížovej (hiatus sacralis) zavedená špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavedie špeciálny endoskop a pracovné nástroje. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je tepelnou rádiofrekvenciou odstraňované fibrózne tkanivo. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónový katéter, ktorý umožní jeho rozšírenie a sprehľadnenie.

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Výkon bez hospitalizácie

Výkon v lokálnej anestézii

Doba trvania výkonu: od 20 do 60 minút

Animačné video

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá cca do 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže navrátiť do svojho domova.
  • Po výkone obdržíte lekársku správu, kde odporúčame 7-dňovú pracovnú neschopnosť (neschopnosť vystavuje obvodný lekár).
  • Po výkone nie je možné osobne riadiť automobil – je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
  • Prvé 1-2 dni je odporúčaný pobyt na lôžku, s obmedzeným sedením a státím a počas prvého týždňa odporúčame kľudový režim.
  • Od 7. dňa po operácii začína pacient pooperačný režim s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania a pod. Obvykle sa jedná o 4 až 6 týždňov po výkone.
  • Telefonicky vás budeme kontaktovať za 24 hod. po výkone a za 14 dní po výkone.
  • Kontrola vášho zdravotného stavu na našom pracovisku prebehne 5-8 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnutie úľavy od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšenie kvality života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pacienti po endoskopickom výkone sa môžu s akýmkoľvek dotazom obrátiť na špecializovanú sestru.