Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálnom priestore (epiduroskopia)

Špičkový výkon vykonávaný najčastejšie u pacientov s pretrvávajúcou či novo vzniknutou bolesťou chrbta po operáciách chrbtice v dôsledku zlyhania chirurgickej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom). Zdroje bolesti sú rôzné, často je to však epidurálna fibróza (alebo zmnoženie väziva) v miechovom kanáli, ktorá dráždi miechový koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru.

Ako výkon prebieha?

V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu sa prirodzeným otvorom v kosti krížovej (hiatus sacralis) zavedie špeciálna ihla. Cez ihlu sa potom zavedie špeciálny endoskop a pracovné nástroje. Pod neustálou vizuálnou kontrolou sa tepelnou rádiofrekvenciou odstraňuje fibrózne tkanivo. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónikový katéter, ktorý ho umožní rozšíriť a sprehľadniť.

 • Výkon bez hospitalizácie
 • Výkon v lokálnej anestézii
 • Dĺžka trvania výkonu: od 20 do 60 minút

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Čo sa deje po výkone

 • Pacient po zákroku zotrvá cca do 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže vrátiť domov.
 • Po výkone dostanete lekársku správu, kde odporúčame 7-dňovú pracovnú neschopnosť (tú vystavuje obvodný lekár).
 • Po výkone nie je možné osobne viesť automobil – je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
 • Prvé 1 – 2 dni sa odporúča pobyt na lôžku, s obmedzeným sedením a státím, počas prvého týždňa pokojový režim
 • Od 7. dňa po operácii vstupuje pacient do pooperačného režimu s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
 • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania a i. Obvykle ide o 4 až 6 týždňov po výkone.
 • Telefonicky vás budeme kontaktovať za 24 hod. po výkone a za 14 dní po výkone.
 • Kontrola vášho zdravotného stavu na našej klinike prebehne 5 – 8 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnuť úľavu od bolesti chrbta jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšiť kvalitu života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pre pacientov bezprostredne po endoskopickom výkone je k dispozícii „horúca linka“, kam sa s akoukoľvek otázkou môžete obrátiť na špecializovanú sestru.

Sprievodca pacienta po endoskopickom výkone na chrbtici

Diagnostický výkon

 • Periradikulárna terapia (PRT)

Viac informácií

Wikipedia.sk

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia