Kryoablácia

Kryoablácia
Kryoablácia

Efekt chladu na bolesť poznal človek už oddávna. Prvé písomné záznamy o používaní ľadu a snehu proti bolesti nám zanechal Hippokrates. Nízke teploty využívali na tlmenie rôznych bolestí už Egypťania v staroveku, slávny lekár Avicenna dokonca využíval nízke teploty v predoperačnej a pooperačnej liečbe bolesti. Za napoleonských vojen vypozorovali chirurgovia, že napoly zmrznutí vojaci znášali bez väčších problémov amputácie končatín, a to prakticky bez anestézie. Využitie tzv. kryoanalgézie postupom času naberalo na kvalite a vznikali sofistikované formy zmrazovania tkanív s cieľom ovplyvniť bolesti. Dnešné prístroje umožňujú kontrolované zmrazenie nervových štruktúr s dlhodobým efektom, ale zároveň aj s kompletnou regeneráciou nervov v určitých časových intervaloch.

Ako funguje kryoablácia

Miniinvazívny výkon kryoablácia je špecializovaná technika, ktorá poskytuje pacientom dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti tak, že aplikáciou nízkej teploty ovplyvňuje dráhy bolesti na úrovni senzorických (zmyslových) nervov.

Mechanizmus účinku je v princípe veľmi podobný účinku lokálnych anestetík, ale efekt je oveľa dlhší. Deje sa tak z dôvodu jednak ovplyvnenia vodivosti nervových vlákien, a jednak porušením drobných ciev, ktoré vyživujú nervové tkanivo. Zjednodušene sa dá povedať, že proces zmrazenia zmení štruktúru povrchových častí nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnútornej tkanivovej štruktúry nervu. Znamená to, že porušenie vonkajšej nervovej štruktúry nepoškodzuje vnútorné nervové vlákna a bunky, ktoré si zachovávajú schopnosť regenerácie, a to v časovom období približne 6 mesiacov od vykonania výkonu kryoablácie. Po regenerácii je možné, že dôjde k obnoveniu senzorickej funkcie nervu bez prítomnosti pôvodnej bolesti. Ak dôjde k návratu bolesti, výkon je možné opakovať.

Výkon je vhodný pre pacientov najmä pri týchto indikáciách:

Ako výkon prebieha?

Axón
  • Vykonáva sa ambulantne pod kontrolou RTG alebo USG, v lokálnej anestézii a v dĺžke trvania do 30 minút.
  • Výhodou výkonu je jeho vysoká účinnosti pri úľave od bolesti.
  • Nevzniká riziko sekundárnej bolesti, poškodenia ciev či tvorby jazvového tkaniva.
  • Výkon je vhodný aj pre pacientov s voperovanými stimulátormi.
  • Výkon bez hospitalizácie, rýchle zotavenie a návrat k bežným aktivitám

Axón je výbežok nervovej bunky (neurónu) slúžiaci ako informačný výstup pri prenose informácie medzi neurónmi alebo medzi neurónom a inými bunkami (napr. bunkami svalu). Každý axón neurónu je izolovaný Schwannovou bunkou, okolo ktorej sa nachádza prvý ochranný obal endoneurium. Endoneurium je tvorené vrstvou retikulárnych a kolagénových vlákien. Niekoľko zväzkov je chránených druhým obalom perineuriom, vytvoreným z epiteloidných buniek. Posledným obalom je epineurium, ktoré chráni a zároveň vyplňuje zväzky vlákien. (zdroj: Wikipedia)

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia