Efekt chladu na bolesť poznal človek už oddávna. Prvé písomné záznamy o používaní ľadu a snehu proti bolesti nám zanechal Hippokrates. Nízke teploty na tlmenie rôznych bolestí využívali už Egypťania v staroveku, preslávený stredoveký lekár Avicenna dokonca využíval nízke teploty v predoperačnej a pooperačnej liečbe bolesti. Počas napoleonských vojen vypozorovali chirurgovia, že napoly zamrznutí vojaci znášajú bez väčších problémov amputácie končatín, a to prakticky bez anestézie. Využitie tzv. kryoanalgézie postupom času naberalo na kvalite a vznikali sofistikované formy zmrazovania tkanív za účelom ovplyvnenia bolesti. Dnešné prístroje umožňujú kontrolované zmrazenie nervových štruktúr s dlhodobým efektom, ale zároveň aj s kompletnou regeneráciou nervov v určitých časových intervaloch.

Ako funguje kryoablácia?

Miniinvazívny výkon kryoablácie je špecializovaná technika, ktorá poskytuje pacientom dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti tak, že aplikáciou nízkej teploty dochádza k ovplyvneniu dráhy bolesti na úrovni senzorických (zmyslových) nervov.

Mechanizmus účinku je v princípe veľmi podobný účinku lokálnych anestetík, ale efekt je oveľa dlhší. Deje sa tak z dôvodu jednak ovplyvnenie vodivosti nervových vlákien a jednak porušením drobných ciev, ktoré vyživujú nervové tkanivo. Zjednodušene sa dá povedať, že proces zmrazenia zmení štruktúru povrchových častí nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnútornej tkanivovej štruktúry nervu. Znamená to, že porušenie vonkajšej nervovej štruktúry nepoškodzuje vnútorné nervové vlákna a bunky, ktoré si zachovávajú schopnosť regenerácie, a to v časovom období približne 6 mesiacov od vykonania výkonu kryoablácie. Po regenerácii je možné, že dôjde k obnoveniu senzorickej funkcie nervu bez prítomnosti pôvodnej bolesti. Ak dôjde k návratu bolesti, výkon je možné opakovať.

Výkon je vhodný pre pacientov najmä pri týchto indikáciách:

  • Bolesť tváre a hlavy
  • Bolesť chrbta pri tzv. facetovom syndróme (bolesť dolnej časti chrbta, kedy zdrojom bolesti sú facetové alebo medzistavcové kĺby) a pri poškodení SI (sakroiliakálneho) kĺbu
  • Bolesť veľkých kĺbov, kde nie je indikovaná operácia
  • Periférna neuralgia
  • Vybrané typy panvovej bolesti ai.

Ako výkon prebieha?

Vykonáva sa ambulantne pod kontrolou RTG alebo USG, v lokálnej anestézii av dĺžke trvania do 30 minút.

Výhodnou výkonom je jeho vysoká účinnosť pri úľave od bolesti.

Nevzniká riziko sekundárnej bolesti, poškodenia ciev či tvorby jazvového tkaniva.

Výkon je vhodný aj pre pacientov s voperovanými stimulátormi.

Výkon bez hospitalizácie, rýchle zotavenie a návrat k bežným aktivitám

Animačné video

Axon

Axón je výbežok nervovej bunky (neurónu) slúžiaci ako informačný výstup pri prenose informácie medzi neurónmi alebo medzi neurónom a inými bunkami (napr. bunkami svalu). Každý axón neurónu je izolovaný Schwannovou bunkou, okolo ktorej sa nachádza prvý ochranný obal endoneúrium. Endoneurium je tvorené vrstvou retikulárnych a kolagénnych vlákien. Niekoľko zväzkov je chránených druhým obalom perineuriom, tvoreným z epiteloidných buniek. Posledným obalom je epineúrium, ktoré chráni a zároveň vypĺňa zväzky vlákien. (zdroj: Wikipédia)

Axón