Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou

Osteoartróza je jedným z najbežnejších nezápalových ochorení kĺbov. Postihuje najme veľké, tzv. váhonosné kĺby (bedrové, kolenné kĺby), prejavuje sa však aj u menších kĺbov, napr. na prstoch. Degenerácia kĺbu môze byť urýchlená vrodenou vadou, poraneniami, infekciami, veľkú úlohu hrá obezita, ale napr. aj v zamestnaní, kedy je kĺb dlhodobo zaťažovaný v dôsledku opakovanej činnosti. Chrupavka „eroduje“ resp. sa opotrebováva s postupujúcim vekom človeka.  Najčastejšie postihuje osoby vo veku okolo 60 rokov, výnimkou však nie sú mladšie ročníky (od 45-50 rokov).

bolesť kolena

Na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme liečbu bolesti kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze využitím inovatívnej rádiofrekvenčnej terapie s následnou kryoabláciou, čiže zmrazením nervových štruktúr.

Ako výkon prebieha?

Výkon sa robí špeciálnou sondou, ktorá je pripojená na generátor na účely pulznej rádiofrekvencie s následnou kryoanalgéziou. Výkon je určený pre pulznú rádiofrekvenciu nervových štruktúr a následne ich zmrazenie. Slúži k dlhodobému tlmeniu bolesti. Umiestnenie sondy je pod RTG, CT alebo USG navigáciou.

Výhody výkonu Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou

  • Bez rizika vzniku sekundárnej bolesti, zjazvenia tkaniva a poškodenia ciev
  • Výkon môže byť opakovaný (nervy dorastajú)
  • Perkutánny (čiže skrze kožu vedený), miniinvazívny výkon v lokálnej anestéze
  • Bez nutnosti hospitalizácie
  • Dĺžka výkonu do 30 min

Diagnostický výkon

Blokáda senzitívnych nervových zakončení kolenného kĺbu

Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti troch genikulárních (kolenných) nervov zistíme, či následná rádiofrekvenčná denervácia bude dostatočne účinná. Účinná látka spôsobuje krátkodobé odstránenie bolesti kolenného kĺbu.

Čo sa deje po výkone

  • Po výkone pacient zotrvá lekárom odporúčanú dobu v čakárni, následne sa navracia domov
  • Výkon nevyžaduje práceneschopnosť.

Viac informácii a online objednanie

https://www.bolestkolena.sk/

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia