Pooperačný režim a rekonvalescencia po endoskopickom výkone

Pooperačný režim a rekonvalescencia po endoskopickom výkone

Cieľom miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta na pracoviskách EuroPainClinics je dosiahnuť úľavu od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity, a tým zlepšiť kvalitu života pacienta. Vaša aktívna spolupráca výrazne napomôže rýchlejšiemu zotaveniu a k úspešnému dosiahnutiu ukončenia liečby.

Po operačnom výkone vás lekár poučí o pravidlách pooperačného režimu, aby proces rekonvalescencie prebehol hladko a v čo najkratšom čase. Dostanete taktiež informačnú brožúru Sprievodca pacienta po endoskopickom výkone na chrbtici s orientačným plánom pohybových opatrení, názornými cvikmi a množstvom odporúčaní a rád pri mnohých každodenných činnostiach.

  • Prvé 2 – 3 dni sa odporúča maximálny pokoj na lôžku, s obmedzeným sedením a státím.
  • Od 7. dňa po operácii vstupuje pacient do pooperačného režimu s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.

Kedy je možný návrat ku každodenným činnostiam a do práce?

Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, v neposlednom rade na vašom type zamestnania a i. Obvykle ide o 4 až 6 týždňov po výkone.

Ak v priebehu rekonvalescencie budete pociťovať zhoršenie vášho zdravotného stavu či ak nastanú prípadné komplikácie, bezodkladne kontaktujte vášho ošetrujúceho lekára či sestru.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia