Cieľom miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta na pracoviskách EuroPainClinics je dosiahnutie úľavy od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity, ktorá môže viesť k zlepšeniu kvality života pacienta. Vaša aktívna spolupráca výrazne napomôže rýchlejšiemu zotaveniu ak úspešnému priebehu liečby.

Po výkone vás lekár poučí o odporúčaniach pooperačného režimu tak, aby proces vašej rekonvalescencie prebehol hladko a v čo najkratšom čase. Dostanete informačnú brožúru Sprievodcu pacienta po endoskopickom výkone s orientačným plánom pohybových opatrení a odporúčaniami pre výkon každodenných úkonov a činností.

  • Prvé 2-3 dni po výkone je odporúčaný maximálny pokoj na lôžku, s obmedzeným sedením a státím.
  • Od 7. dňa po operácii začína pacient pooperačný režim s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.

Kedy je po výkone možný návrat ku každodenným činnostiam a do zamestnania?

Jedná sa o veľmi individuálnu dobu, ktorá sa odvíja od celého radu faktorov, predovšetkým aktuálneho zdravotného stavu, procesu hojenia mäkkých tkanív, celkovej fyzickej i psychickej kondície a pod. Všeobecne ide v priemere o dobu v rozmedzí od 4 až 6 týždňov od endoskopického výkonu.

Pokiaľ v priebehu rekonvalescencie budete pociťovať zhoršenie vášho zdravotného stavu alebo ak nastanú prípadné komplikácie, bezodkladne kontaktujte vášho ošetrujúceho lekára či sestru príslušného pracoviska.

Môže sa hernia platničky vytvoriť znova?

Opätovné vyskočenie platničky sa nazýva odborne reherniácia. Pri nesprávnych pohybových návykoch sa môže prejaviť až u 10 % pacientov po operácii. Preto je úplne nevyhnutné – najmä v prvých 2-3 týždňoch po výkone, dôsledne dbať na pokyny lekára a dodržiavať režimové opatrenia. V dlhodobom horizonte je potom veľmi prínosnou prevenciou pravidelné cvičenie.