Máte záujem rozšíriť si svoju profesijnú špecializáciu a venovať sa inovatívnym intervenčným liečebným prístupom?

Zaujíma vás dlhodobo odbor liečby bolesti a radi by ste sa v tejto oblasti ďalej realizovali? Hľadáte aktuálne nové perspektívy pre váš profesijný rast? Spojte svoje profesijné ciele s EuroPainClinics – radi vás privítame v našom tíme!

EuroPainClinics je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializujúcich sa na mininvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta. V súčasnej dobe vykonávajú svoju činnosť pod značkou EuroPainClinics klinické pracoviská v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku.

Máte záujem rozšíriť si svoju profesijnú špecializáciu a venovať sa inovatívnym intervenčným liečebným prístupom?

Zaujíma vás dlhodobo obor liečby bolesti a radi by ste sa v tejto oblasti naďalej realizovali? Hľadáte aktuálne nové perspektívy pre váš profesný rast? Spojte svoje profesné ciele s EuroPainClinics – radi vás privítame v našom tíme!

EuroPainClinics je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializujúcich sa na mininvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta. V súčasnej dobe vykonávajú svoju činnosť pod značkou EuroPainClinics klinické pracoviská v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť a ucelený systém intervenčnej liečby bolesti so zameraním na bolesť chrbta (precízna diagnostika bolesti chrbta + terapeutické výkony + špeciálne funkčné stabilizačné cvičenia). Naším cieľom je dosiahnutie optimálnej úľavy od bolesti chrbta či jej odstránenie u pacientov s akútnou i chronickou bolesťou, s využitím širokého spektra miniinvazívnych a endoskopických výkonov na chrbtici v rade indikácií (radikulárny syndróm, FBSS-failed back surgery syndróm, spinálna stenóza ai).

Prečo zvoliť prácu v EuroPainClinics

  • Pilier subšpecializácie v odbore Intervenčná algeziológia v Českej republike a na Slovensku
  • Unikátne metódy liečby (EBM, evidencia-based medicine, štandardy Spine Intervention Society (SIS) a World Institut of Pain (WIP)
  • Špičkové technologické a prístrojové vybavenie
  • Zázemie stabilnej siete špecializovaných klinických zariadení, jediných svojho typu v Českej a Slovenskej republike
  • Medzinárodná multiodborná spolupráca, FIPP experti
  • Originálny, podľa interných potrieb vyvinutý medicínsky aplikačný systém pre Vašu každodennú komfortnú prácu
  • Vedecko-výskumné a edukačné aktivity, klinické štúdie