Pracovné príležitosti v EuroPainClinics

Máte záujem rozšíriť si svoju profesíjnu špecializáciu a venovať sa inovatívnym intervenčným terapeutickým prístupom?

Zaujíma vás dlhodobo odbor liečby bolesti a radi by ste sa v tejto oblasti ďalej realizovali? Hľadáte aktuálne nové perspektívy pre váš profesijný rast? Spojte svoje kariérne ciele s EuroPainClinics – radi vás privítame v našom tíme!

EuroPainClinics je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializujúcich sa na mininvazívnu a endoskopickú liečbu bolesti chrbta. V súčasnej dobe pôsobia pod značkou EuroPainClinics klinické pracoviská v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Poľsku a Chorvátsku.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť a ucelený systém intervenčnej liečby bolesti so zameraním na bolesť chrbta (precízna diagnostika bolesti chrbta + terapeutické výkony + špeciálne funkčné stabilizačné cvičenia). Naším cieľom je dosiahnutie optimálnej úľavy od bolesti chrbta či jej odstránenie u pacientov s akútnou aj chronickou bolesťou, s využitím širokého spektra miniinvazívnych a endoskopických výkonov na chrbte v rade indikácií (radikulárny syndróm, FBSS-failed back surgery syndróm, spinálna stenóza a i.).

Prečo zvoliť prácu v EuroPainClinics

  • Pilier subšpecializácie v odbore intervenčná algeziológia na Slovensku a v Českej republike
  • Unikátne metódy liečby (EBM, evidence-based medicine, štandardy Spine Intervention Society (SIS) a World Institute of Pain (WIP)
  • Špičkové technologické a prístrojové vybavenie 
  • Zázemie stabilnej siete špecializovaných klinických zariadení, jediných svojho typu na Slovensku a v Českej republike
  • Medzinárodná multiodborová spolupráca, FIPP experti
  • Originálny, podľa interných potrieb vyvinutý medicínsky aplikačný systém pre vašu každodennú komfortnú prácu
  • Vedecký výskum a edukačné aktivity, klinické štúdie

Aktuálne pracovné príležitosti

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia