Juraj Mláka

MUDr., FIPP, EDRA

Špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, je tretím slovenským lekárom – držitel’om prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udelovanej svetovou organizáciou World Institut of Pain (WIP) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti.

Certifikácia je potvrdením profesíjnych kompetencií lekára vo výkone miniinvazívnych a endoskopických techník pri liečbe bolesti a opravňuje k ich výkonu po celom svete.

V roku 2019 získal prestížny európsky diplom v oblasti regionálnej anestézie a akútnej bolesti (EDRA), udeľovaným Európskou spoločnosťou regionálnej anestézie a liečby bolesti a v súčasnosti patrí k štyrom slovenským lekárom s touto certifikáciou. Je odborníkom v intervenčnej liečbe bolesti vykonávané pod röntgenologicky a ultrazvukovou kontrolou.

MUDr. Mláka je vedúcim lekárom špecializovaného algeziologického pracoviska v Košiciach.

Odborné členstvo:

  • Slovenská spoločnosť anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti (SSAIM)
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSSLB)
  • Slovenská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti (SIA)
  • Spine Intervention Society (SIS)
  • European Society of Regional Anesthesia (ESRA)
  • Slovenská lekárska komora
  • Česká lékařská komora

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

  • Špecializované algeziologické pracovisko, Košice
  • Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
  • Mammacentrum svätej Agáty, Banská Bystrica