Táto medicínska špecializácia sa venuje diagnostike a liečbe bolestivých stavov, najmä pri chronickej (dlhšie ako 3 mesiacov) pretrvávajúce bolesti.

Využíva špeciálne, tzv. intervenčné techniky, ktoré zahŕňajú širokú škálu minimálne invazívnych postupov. Patria sem:

  • cielené injekčné podávanie liečiv
  • denervačné techniky
  • regeneratívna liečba
  • perkutánne endoskopické výkony
  • zavádzanie neurostimulátorov pri neuromodulačnej liečbe ai.

Cieľom intervenčnej liečby je zmierniť, znížiť či odstrániť chronickú bolesť a vďaka úľave od bolesti pomôcť pacientom zlepšiť kvalitu ich života.