Klinika miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta – Vitajte v EuroPainClinics!

Ambulancie EuroPainClinics

Špecializované pracoviská miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta sú vysoko špecializované zdravotnícke zariadenia nezávislej siete pod značkou EuroPainClinics poskytujú precíznu diagnostiku a liečbu bolesti chrbta najčastejšie spojenej s bolesťou bedrovej chrbtice v dôsledku vysunutia medzistavcovej platničky a syndrómu zlyhanej operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom).

Pri liečbe bolesti chrbta využívame široké spektrum miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Ide o unikátne perkutánne (alebo cez kožu vedené) endoskopické výkony pod kontrolou röntgenu a videonavigácie, ktoré sú spojené s množstvom významných klinických prínosov. Svojím špecifickým zameraním sme v súčasnosti jedinými klinickými zariadeniami tohto typu na Slovensku. Aktuálne vám zdravotnú starostlivosť ponúkajú pracoviská v Bratislave, Bardejove a Košiciach.

Hlavným prínosom našich pracovísk je ucelený systém zdravotnej starostlivosti poskytovanej na jednom mieste – od ambulantného vyšetrenia, ošetrenia až po operačný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces. Pre každého pacienta navrhujeme presný a konkrétny liečebný plán zahrňujúci detailnú diagnostiku a sériu terapeutických výkonov vrátane špeciálnych stabilizačných cvičení a režimových opatrení po zákroku. Po celý čas liečby s pomocou najnovších komunikačných technológií a aplikácií kontinuálne sledujeme zdravotný stav pacienta.

Zdravotná starostlivosť na pracoviskách Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics je hradená pojisťovňami v takmer plném rozsahu. Cena za sa odvíja od lekárom stanoveného typu výkonu v rámci liečebného plánu. Informácie o finálnej cene obdrží pacient na konkrétnom pracovisku pri vstupnej konzultácii.

Liečbu zaisťujú špecialisti na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta s medzinárodnou lekárskou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľovanou svetovou organizáciou World Institut of Pain. Špičkovú odbornosť a skúsenosti potvrdzuje viac ako 5 000 úspešne vykonaných endoskopických výkonov, ktoré radia pracoviská EuroPainClinics medzi popredných lídrov v tejto oblasti liečby v Európskej únii.

Pridaná hodnota pre pacienta s bolesťou chrbta – ucelená starostlivosť o pacienta na jednom mieste:

 • šetrí čas a náklady spojené s opakovanými návštevami a cestovaním
 • bez rizika straty informácií o zdravotnom stave z predchádzajúcich vyšetrení
 • starostlivosť o pacientov pred aj po operácii chrbtice
 • presná, časovo optimálna a efektívna liečba
 • skrátenie času liečby a rýchlejší návrat ku každodenným činnostiam
 • unikátne miniinvazívne a endoskopické zákroky maximálne šetrné k pacientovi
 • minimalizácia možnosti návratu bolestivého stavu
 • zákroky nevyžadujú hospitalizáciu
 • rýchlejšia rekonvalescencia
 • profesionálna kvalita starostlivosti garantovaná expertmi s medzinárodnou certifikáciou FIPP

 

 

„Našou filozofiou je komplexnosť ponuky pri poskytnutí rýchlej, maximálne šetrnej a efektívnej liečby. Ucelený a originálny koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytujeme, je významným medzníkom nového prístupu k liečbe chronickej bolesti chrbta. Prinášame inovatívne, vedecky overené metódy a techniky reflektujúce aktuálne svetové trendy v liečbe koreňovej bolesti chrbta a teší nás, že umožňujeme širokú dostupnosť tejto unikátnej liečby pacientom na Slovensku a v Českej republike. Klinické štandardy pre miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta aplikované do praxe na našich pracoviskách v systéme riadenej starostlivosti sú garanciou najvyššej kvality poskytovanej liečby a starostlivosti o pacientov, ktoré umožňujú viesť opäť čo najviac aktívny a plnohodnotný život.

Vážime si dôveru pacientov, ktorú do nás vkladajú a ktorá je jedným z rozhodujúcich aspektov úspešnej liečby.“

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
predseda predstavenstva EPC Health Invest, SE

Naša misia

„Poskytovať profesionálnu a inovatívnu zdravotnú starostlivosť v oblasti miniinvazívnych a endoskopických výkonov v najvyššej kvalite. Naším cieľom je dosiahnutie úľavy od bolesti odborne a precízne, zároveň s prvotriednou starostlivosťou a službami všetkým, ktorým bolesť výrazne ovplyvňuje kvalitu života.“

EuroPainClinics je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializujúcich sa na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytujú. V súčasnosti prevádzkujú svoju činnosť pod značkou EuroPainClinics klinické pracoviská na Slovensku, v Českej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Poľsku a Chorvátsku.

EuroPainClinics

Činnosť pracovísk EuroPainClinics a spoločnosti EuroPainClinics, z. ú., zastrešuje spoločnosť EPC Health Invest, SE, ktorá zabezpečuje odbornú, personálnu, technickú a komunikačnú podporu pre spolupracujúce klinické pracoviská.

Kľúčovými hodnotami klinických pracovísk pod značkou EuroPainClinics sú

 • inovácie
 • profesionalita
 • odbornosť
 • precíznosť

Vďaka implementácii týchto hodnôt do každodennej klinickej praxe poskytujeme pacientom riadenú a štruktúrovanú zdravotnú starostlivosť podľa záväzných klinických štandardov, vychádzajúcich z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence based medicine), vlastných klinických štúdií a medzinárodných štandardov SIS (Spine Intervention Society).

Vďaka svedomitému a uvážlivému používaniu najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti o pacienta poskytujeme precízne kontrolované, presné a efektívne výkony, ktoré sú maximálne šetrné pre pacienta s bolesťou chrbta a prinášajú mu skrátenie procesu samotnej liečby, rekonvalescencie a návratu do zamestnania a ku každodenným činnostiam.

Liečba v EuroPainClinics

Vo všetkých pracoviskách EuroPainClinics zabezpečujeme liečbu prostredníctvom inovatívnych, vedecky podložených a k pacientovi šetrných výkonov, ktoré predstavujú absolútnu špičku súčasnej svetovej intervenčnej medicíny. Všetky poskytované výkony vychádzajú z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými odporúčaniami Spine Intervention Society (SIS) a World Institut of Pain (WIP). V klinickej praxi sa zároveň uplatňujú výsledky vlastnej výskumnej činnosti (Klinické štúdie EuroPainClinics). Liečbu zaisťujeme v ambulantnej starostlivosti a v režime jednodňovej chirurgie (pacient sa v ten istý deň po zákroku vracia do svojho domova).

Prevádzkovateľ zdravotnického zariadenia je:

 • R-clinic s.r.o., Na Hradbách 3683/3, Bardejov 085 01, IČO: 44 574 428
 • Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice 040 11, IČO: 36 202 215

* Obchodná značka EuroPainClinics je registrovaná v EUIPO pod číslom 016658825

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia