O EuroPainClinics

„Našou filozofiou je komplexnosť ponuky pri poskytnutí rýchlej, maximálne šetrnej a efektívnej liečby. Ucelený a originálny koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytujeme, je významným medzníkom nového prístupu k liečbe chronickej bolesti chrbta. Prinášame inovatívne, vedecky overené metódy a techniky reflektujúce aktuálne svetové trendy v liečbe koreňovej bolesti chrbta a teší nás, že umožňujeme širokú dostupnosť tejto unikátnej liečby pacientom na Slovensku a v Českej republike. Klinické štandardy pre miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta aplikované do praxe na našich pracoviskách v systéme riadenej starostlivosti sú garanciou najvyššej kvality poskytovanej liečby a starostlivosti o pacientov, ktoré umožňujú viesť opäť čo najviac aktívny a plnohodnotný život.

Vážime si dôveru pacientov, ktorú do nás vkladajú a ktorá je jedným z rozhodujúcich aspektov úspešnej liečby.“

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
predseda predstavenstva EPC Health Invest, SE

 

Naša misia

„Poskytovať profesionálnu a inovatívnu zdravotnú starostlivosť v oblasti miniinvazívnych a endoskopických výkonov v najvyššej kvalite. Naším cieľom je dosiahnutie úľavy od bolesti odborne a precízne, zároveň s prvotriednou starostlivosťou a službami všetkým, ktorým bolesť výrazne ovplyvňuje kvalitu života.“

EuroPainClinics je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializujúcich sa na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytujú. V súčasnosti prevádzkujú svoju činnosť pod značkou EuroPainClinics klinické pracoviská v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Nemecku, Poľsku a Chorvátsku.

Činnosť pracovísk EuroPainClinics a spoločnosti EuroPainClinics, z. ú., zastrešuje spoločnosť EPC Health Invest, SE, ktorá zabezpečuje odbornú, personálnu, technickú a komunikačnú podporu pre spolupracujúce klinické pracoviská.

Kľúčovými hodnotami klinických pracovísk pod značkou EuroPainClinics sú

  • inovácie
  • profesionalita
  • odbornosť
  • precíznosť

Vďaka implementácii týchto hodnôt do každodennej klinickej praxe poskytujeme pacientom riadenú a štruktúrovanú zdravotnú starostlivosť podľa záväzných klinických štandardov, vychádzajúcich z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence based medicine), vlastných klinických štúdií a medzinárodných štandardov SIS (Spine Intervention Society).

Vďaka svedomitému a uvážlivému používaniu najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti o pacienta poskytujeme precízne kontrolované, presné a efektívne výkony, ktoré sú maximálne šetrné pre pacienta s bolesťou chrbta a prinášajú mu skrátenie procesu samotnej liečby, rekonvalescencie a návratu do zamestnania a ku každodenným činnostiam.

Liečba v EuroPainClinics

Vo všetkých pracoviskách EuroPainClinics zabezpečujeme liečbu prostredníctvom inovatívnych, vedecky podložených a k pacientovi šetrných výkonov, ktoré predstavujú absolútnu špičku súčasnej svetovej intervenčnej medicíny. Všetky poskytované výkony vychádzajú z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými odporúčaniami SIS (Spine Intervention Society). V klinickej praxi sa zároveň uplatňujú výsledky vlastnej výskumnej činnosti (Klinické štúdie EuroPainClinics). Liečbu zaisťujeme v ambulantnej starostlivosti a v režime jednodňovej chirurgie (pacient sa v ten istý deň po zákroku vracia do svojho domova).

* Obchodná značka EuroPainClinics je registrovaná v EUIPO pod číslom 016658825