Ako sa objednať

Ako sa objednať do EuroPainClinics

Zaujala vás liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi a máte záujem objednať sa na vstupné vyšetrenie? Neváhajte urobiť prvý krok k vašej liečbe ešte dnes, zistite, či ste vhodným kandidátom na liečbu na našich pracoviskách EuroPainClinics!

AKO SA OBJEDNAŤ DO EUROPAINCLINICS

 1. Telefonicky (iba v akútnom prípade)
 2. Prostredníctvom bezplatnej online služby E-konzultácia na tejto web stránke v sekcii: „Objednajte sa“, prípadne na www.ekonzultacia.sk podl’a postupu
 • Na animovanom obrázku označte kliknutím myšou miesta vašej bolesti a ďalej zakliknite odpovede na otázky o základnej charakteristike vašej bolesti.
 • Do formulára vyplňte svoje osobné a kontaktné údaje a označte svoju zdravotnú poisťovňu.
 • Do Správy pre lekára v E-konzultácii pripojte vlastný, čo najpresnejší popis vašich zdravotných ťažkostí.
 • Nahrať môžete súbor so snímkami svojej magnetickej rezonancie (nie staršie ako 6 mesiacov) a zdravotnícku dokumentáciu, ktorú máte k dispozícii (správu od neurológa, ortopéda a pod.). Výrazne tak dopredu napomôžete predbežnému lekárskemu vyhodnoteniu vašich zdravotných ťažkostí a odporúčaniu liečby.

UPOZORNENIE: Objednanie na vstupné vyšetrenie nie je možné vykonať prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Zdravotnícku dokumentáciu a súbory magnetickej rezonancie zasielajte prosím vždy prostredníctvom služby E-konzultácie – nikdy neposielajte e-mailom alebo cez sociálnu sieť Facebook.

DÔLEŽITÉ: Popis vašich zdravotných ťažkostí vo formulári je veľmi dôležitým podkladom pre lekárov, ktorí vykonávajú predbežné lekárske posúdenie ich vhodnosti pre riešenie miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi na našich pracoviskách. Prosíme preto o čo najpresnejší popis vašich zdravotných ťažkostí podľa návodu uvedeného v E-konzultácii, obzvlášť v prípade, keď nemáte zdravotnú dokumentáciu.

AKO PREBIEHA SPRACOVANIE A VYHODNOTENIE E-KONZULTÁCIE, OZNÁMENIE VÝSLEDKU VYHODNOTENIA

 • Po odoslaní E-konzultácie obdržíte do vašej e-mailovej schránky automatickú správu, ktorá je potvrdením o tom, že vaša E-konzultácia bola úspešne odoslaná a zaradená do databázy. Ak túto správu nedostanete do 30 minút od odoslania, prosím kontaktujte nás na info@europainclinics.com.
 • V tejto správe nájdete aj odkaz, na ktorom môžete priebežne sledovať stav vyhodnocovanie vašej E-konzultácie online.
 • Výsledok o vyhodnotení E-konzultácie odesílame v čo najkratšom čase (obvykle do 7 pracovných dní).
 • V prípade, že liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi bude vyhodnotená ako vhodná pre vaše zdravotné ťažkosti, bude vám odoslaná e-mailová správa a následne vás bude kontaktovat telefonicky sestra pracoviska k domluve termínu vstupného vyšetrenia.
 • V prípade, že liečba nebude vyhodnotená ako vhodné riešenie vašich ťažkostí, odosielame taktiež o tejto skutočnosti e-mailovú správu.
 • V určitých prípadoch sa môže stať, že budete e-mailovou správou lekárom požiadaní o doloženie zdravotnej dokumentácie. Pre účel jej odoslania nutné použiť výhradne odkaz / tlačidlo na odoslanie dokumentácie v tejto správe uvedený.
 • Radi by sme zároveň upozornili, že v prípade štátnych sviatkov, dovoleniek na pracoviskách či blokov operačných dní môže dôjsť k menšej časovej odmlke s vyhodnotením a odpoveďou na vašu E-konzultáciu, maximálne však do 10 pracovných dní.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia