Ako sa objednať

Ako sa objednať do EuroPainClinics

Zaujala vás liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi a máte záujem objednať sa na vstupné vyšetrenie? Neváhajte urobiť prvý krok k vašej liečbe ešte dnes, zistite, či ste vhodným kandidátom na liečbu na našich pracoviskách EuroPainClinics!

Ako sa objednať do EuroPainClinics

  1. Telefonicky (iba v akútnom prípade)
  2. Prostredníctvom bezplatnej online služby E-konzultácia na tejto web stránke v sekcii: „Objednajte sa“, prípadne na www.ekonzultacia.sk podl’a postupu:
  • Na animovanom obrázku označte kliknutím myšou miesta a šírenie vašej bolesti a ďalej zakliknite odpovede na diagnostické otázky o základnej charakteristike vašej bolesti.
  • Do formulára vyplňte svoje osobné a kontaktné údaje a označte svoju zdravotnú poisťovňu.
  • Nahrať môžete súbor so snímkami svojej magnetickej rezonancie (nie staršie ako 6 mesiacov) a zdravotnícku dokumentáciu, ktorú máte k dispozícii (správu od neurológa, ortopéda a pod.). Výrazne tak dopredu napomôžete predbežnému lekárskemu vyhodnoteniu vašich zdravotných ťažkostí a odporúčaniu liečby. UPOZORNENIE: Zdravotnícku dokumentáciu a súbory magnetickej rezonancie zasielajte prosím kompletné a jednorazovo nahraním priamo do E-konzultácie – nikdy neposielajte e-mailom či cez sociálnu sieť Facebook. Ak budete e-mailovou správou lekárom požiadaní o doloženie dokumentácie, je pre účel jej odoslania nutné použiť výhradne odkaz / tlačidlo na odoslanie dokumentácie v tejto správe uvedený.
  • Do Správy pre lekára pripojte vlastný opis svojich zdravotných ťažkostí.
  • Po odoslaní E-konzultácie vás budeme v čo najkratšom čase (obvykle do 7 pracovných dní) kontaktovať. V prípade, že liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi bude vyhodnotená ako vhodná pre vaše zdravotné ťažkosti, navrhneme vám termín vstupného vyšetrenia.
  • Po odoslaní E-konzultácie obdržíte do vašej e-mailovej schránky automatickú správu, ktorá je potvrdením o tom, že vaša E-konzultácia bola úspešne odoslaná a zaradená do databázy. Ak túto správu nedostanete do 30 minút od odoslania, prosím kontaktujte nás na info@europainclinics.com. V tejto správe nájdete aj online odkaz, na ktorom môžete priebežne sledovať stav vyhodnocovanie vašej E-konzultácie online.
  • Radi by sme zároveň upozornili, že v prípade štátnych sviatkov, dovoleniek na pracoviskách či blokov operačných dní môže dôjsť k menšej časovej odmlke s odpoveďou na vašu E-konzultáciu, maximálne však do 10 pracovných dní.

DÔLEŽITÉ: Popis vašich zdravotných ťažkostí vo formulári je veľmi dôležitým podkladom pre lekárov, ktorí vykonávajú predbežné lekárske posúdenie ich vhodnosti pre riešenie miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi na našich pracoviskách. Prosíme preto o čo najpresnejší popis vašich zdravotných ťažkostí podľa inštrukcií uvedených v E-konzultácii. Ak nebude lekárskym vyhodnotením vzhľadom na vyššie uvedenú špecializáciu také riešenie odporúčané, o tejto skutočnosti taktiež informujeme prostredníctvom e-mailové správy, čím šetríme pacientovi čas a náklady spojené s cestovaním na samotné vyšetrenie.

Upozornenie: Objednanie na vstupné vyšetrenie nie je možné vykonať prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Rovnako tak nie je možné ani spracovanie dokumentácie zaslanej touto cestou.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia