Čo znamená intervenčná diagnostika

Základom liečby v EuroPainClinics je precízna intervenčná diagnostika bolesti chrbta, ktorá zahŕňa niekoľko typov diagnostických výkonov, ktorými lokalizujeme a identifikujeme príčinu-zdroj či zdroje vašej bolesti. Niektoré zdroje sú potom ovplyvniteľné ďalšími intervenčnými, prípadne endoskopickými technikami, ktoré používame v liečbe. Treba mať zároveň na zreteli, že niektoré zdroje bolesti ovplyvniteľné nie sú.

V prípade potreby stanovujeme v rámci liečebného plánu ďalší terapeutický postup s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane regeneratívnej medicíny a následnej fyzioterapeutickej starostlivosti.

V prípade bolesti bedrovej chrbtice sa zameriavame na najčastejšie možné zdroje bolesti:

  • Koreňové nervy
  • Medzistavcové platničky
  • Medzistavcové (fazetové) kĺby
  • Sakroiliakálny (SI) kĺb

Ako sa diagnostický výkon vykonáva?

Diagnostický výkon je najčastejšie založený na cielenej navigovanej blokáde danej štruktúry lokálnym anestetikom (injekčná aplikácia vykonávaná ambulantne).

Kedy sa diagnostický výkon vykonáva?

Diagnostické výkony sa vykonávajú v rámci vstupného vyšetrenia.
Vaša prvá návšteva zahŕňa konzultáciu so špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, ktorý:

  • vypočuje vaše ťažkosti
  • vykoná odber anamnézy
  • zhodnotí váš aktuálny zdravotný stav
  • vykoná klinické vyšetrenie a zhodnotí pravdepodobné zdroje vašej bolesti
  • vyhodnotí výsledky zobrazovacích metód – ideálne čo najaktuálnejšieho vyšetrenia chrbtice magnetickou rezonanciou (MRI), prípadne CT, a zdravotnícku dokumentáciu, ktorú si prinesiete na vyšetrenie so sebou
  • stanoví plán liečby, ktorá sa začne s vaším súhlasom

Po vytipovaní pravdepodobných zdrojov bolesti na základe klinického zhodnotenia lekár pristupuje k vykonaniu intervenčného testu – diagnostickej blokády na stanovenie zdroja bolesti.

Test sa vykonáva injekčne ihlou, kedy je k daným štruktúram vpravené lokálne anestetikum pod cielenou kontrolou röntgenového prístroja (tzv. C ramená), alebo ultrazvuku. Toto zameranie umožňuje veľmi presne vidieť, či sme „na správnom mieste“ a je možné aplikovať liečivo presne tam, kde je to potrebné.

Pokiaľ pacient pocíti úľavu od bolesti, vieme, že práve tento daný kĺb, koreň, platnička či iná štruktúra sú tie, ktoré sa významne podieľajú na aktuálne pociťovanej intenzite bolesti.
Lekár potom zvažuje podľa stanoveného klinického algoritmu ďalší, čo najefektívnejší a najšetrnejší terapeutický postup na ošetrenie daných štruktúr vedúci k dlhodobejšej úľave od bolesti alebo k jej odstráneniu.