MUDr. Martin Griger, PhD., FIPP, DESA

Špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Martin Griger, PhD., FIPP, DESA, je atestovaný algeziológ, anestéziológ, intenzívista, špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu bolesti a liečbu bolesti vykonávanú pod röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou. Rozsiahle skúsenosti v odbore intervenčnej algeziológie nadobudol počas svojej niekoľkoročnej klinickej praxe v Írsku.

Od roku 2015 je vedúcim lekárom špecializovaného pracoviska EuroPainClinics Bratislava.

MUDr. Griger je druhým slovenským lekárom – držitel’om prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udelovanej svetovou organizáciou World Institut of Pain (WIP) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti. Certifikácia je potvrdením profesijných kompetencií vo výkone miniinvazívnych a endoskopických techník pri liečbe bolesti a opravňuje (spolu s národnou licenciou) k ich výkonu po celom svete.

Členstvo:

  • Spine Intervention Society {SIS}
  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, sekcia intervenčnej algeziológie
  • European Society of Regional Anaesthesia (ESRA)

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

  • Onkologický inštitút sv. Alžbety, Bratislava
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • Mercy University Hospital, Írsko
  • Cavan General Hospital, Írsko
  • Nemocnice Panny Marie Lurdské, Írsko
  • Fakultná nemocnica Bratislava-Ružinov

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia