Martin Griger

MUDr., PhD., FIPP, DESA

Špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Martin Griger, PhD., FIPP, DESA, je atestovaný algeziológ, anestéziológ, intenzívista, špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu bolesti a liečbu bolesti vykonávanú pod röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou.

Rozsiahle skúsenosti v odbore intervenčnej algeziológie nadobudol počas svojej niekoľkoročnej klinickej praxe v Írsku.

Od roku 2015 je vedúcim lekárom špecializovaného pracoviska EuroPainClinics Bratislava.

MUDr. Griger je druhým slovenským lekárom – držitel’om prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udelovanej svetovou organizáciou World Institut of Pain (WIP) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti. Certifikácia je potvrdením profesijných kompetencií vo výkone miniinvazívnych a endoskopických techník pri liečbe bolesti a opravňuje (spolu s národnou licenciou) k ich výkonu po celom svete.

Odborné členstvo:

  • Spine Intervention Society {SIS}
  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, sekcia intervenčnej algeziológie
  • European Society of Regional Anaesthesia (ESRA)

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

  • Onkologický inštitút sv. Alžbety, Bratislava
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • Mercy University Hospital, Írsko
  • Cavan General Hospital, Írsko
  • Nemocnice Panny Marie Lurdské, Írsko
  • Fakultná nemocnica Bratislava-Ružinov