Pri tomto postupe sa využíva prirodzený vstupný bod do miechového kanála, známy ako neuroforamen. Aplikácia mezenchymálnych kmeňových buniek (BMSC – Bone marrow Stem Cells) získaných z kostnej drene zahŕňa ich umiestnenie do priestoru medzi stavcami do trhliny v disku. 

Výkon prebieha v štyroch fázach: V prvej sa vykoná napichnutie platničky špeciálnou ihlou, ktorá slúži ako pracovný kanál. Cez túto ihlu sa zavedie druhé, pracovné mikroinštrumentárium, za pomoci ktorého sa vyberie časť degenerovaného vnútorného tkaniva. Odobratím časti jadra dôjde k tzv. dekompresii (uvoľneniu vnútorného tlaku) pod výrezom platničky a následne zmierneniu tlaku na nervový koreň. Potom sa rádiofrekvenčnou sondou platnička zataví, aby sa znížilo riziko opakovaného vyskočenia. Na záver sa rádiofrekvenčne zničia patologické nervy v zadnej časti platničky.  Limitáciou výkonu je dostatočná výška platničky. Vo štvrtej fáze sa za pomoci špeciálnej ihly aplikujú kmeňové bunky získané centrifugáciou kostnej drene do intradiskálneho priestoru a prstencovej trhliny.

BMSC sú unikátne v tom, že majú schopnosť premeniť sa na rôzne typy buniek, ako sú bunky kostného tkaniva, šľachy, chrupavky, tuku, fibroblastov alebo dokonca svalové bunky.

Pri tomto výkone pacientovi aplikujeme mezenchymálne kmeňové bunky (BMSC) odobraté z pacientovej kostnej drene a následné umiestnené do intradiskálneho priestoru a prstencovej trhliny disku. Účelom tohto výkonu je regenerácia platničky nakoľko javí známky degeneratívnych zmien. Táto aplikácia má dlhodobý efekt, a podanie kmeňových buniek do platničky je potrebné len raz za život. V rámci jedného výkonu (a z jedného odberu) je možné podať kmeňové bunky do viacerých platničiek (možná aplikácia troch úrovní).