Kadáverový workshop za účasti EuroPainClinics v Budapešti

633 | 2 min

Medzinárodný kadáverový workshop zameraný na pokročilé intervenčné techniky využívané pri liečbe bolestivých stavov chrbtice, kĺbov a kĺbových spojení a panvovej bolesti prebehne v dňoch 18. a 19. septembra 2021 v Anatomickom ústave v Budapešti. Odbornú teoretickú i praktickú časť zaisťujú ako inštruktori špecialisti EuroPainClinics.

Dvojdňový program zahŕňa didaktickú časť s radom prednášok a kazuistík k tematickým problematikám a praktický výcvik jednotlivých techník na kadáverových modeloch.

Odborným garantom workshopu je MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, ktorý povedie výukový blok zameraný na indikovanie a techniky transforaminálnej perkutánnej endoskopickej diskektómie. MUDr. Michal Matias sa zameria na endoskopickú denerváciu fazetových (medzistavcových) kĺbov a SI kĺbu. Špecifikami oblasti precíznej diagnostiky bolesti chrbta sa bude zaoberať MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA.

Na workshope sa ďalej predstaví renomovaní zahraniční špecialisti a spolupracujúci partneri EuroPainClinics Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA, ktorý sa bude venovať diagnostike a terapeutickým intervenciám u panvovej bolesti vrátane neuromodulačních techník, a Dr. Krzystof Lokas, ktorý sa ujme témy endoskopickej diskektómie z hľadiska transforaminálneho a interlaminárneho prístupu.

Kadáverový workshop prebieha pod záštitou hlavných organizátorov a partnerov, ktorými sú spoločnosti Medtronic a MaxMore Spine, svetoví výrobcovia a dodávatelia medicínskych technológií, zariadení a inštrumentária, a sieť európskych klinických zariadeních intervenčnej liečby bolesti EuroPainClinics.