V tejto súvislosti by sme vás chceli ubezpečiť, že naša spoločnosť pristupuje veľmi zodpovedne k ochrane všetkých vašich osobných údajov a dôsledne dodržiava všetky príslušné právne predpisy. Všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, alebo nám v budúcnosti poskytnete za účelom výkonu našej činnosti, sú využívané výhradne na tento účel.

Bližšie informácie o dôvode, účele a spôsobe spracovania vašich osobných údajov uvádzame súhrnne v tomto dokumente, kde nájdete aj všetky potrebné informácie o vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

V prípade vášho záujmu o poskytnutie akýchkoľvek dodatočných informácií o spracovaní vašich osobných údajov sme vám kedykoľvek k dispozícii na nasledujúcej e-mailovej adrese: info@europainclinics.com.