GDPR – Ochrana osobných údajov

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ v oblasti ochrany osobných údajov (tzv. GDPR). Táto právna úprava prináša spresnenie doterajších pravidiel a upravuje podrobnejšie niektoré oblasti spracúvania osobných údajov.

V tejto súvislosti by sme vás chceli ubezpečiť, že naša spoločnosť pristupuje veľmi zodpovedne k ochrane všetkých vašich osobných údajov a dôsledne dodržuje všetky príslušné právne predpisy. Všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, alebo nám v budúcnosti poskytnete na účel výkonu našej činnosti, sa využívajú výhradne na tento účel.

Bližšie informácie o dôvode, účele a spôsobe spracúvania vašich osobných údajov uvádzame súhrnne v tomto dokumente, kde nájdete taktiež všetky potrebné informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.

V prípade vášho záujmu o poskytnutie akýchkoľvek dodatočných informácií o spracúvaní vašich osobných údajov sme vám kedykoľvek k dispozícii na nasledovnej e-mailovej adrese: info@europainclinics.com. Ďakujeme vám za doterajšiu priazeň

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia