S návštevou špecialistu je dobré neváhať. Ak je príčina bolesti včas a správne diagnostikovaná, skoré začatie liečby môže umožniť rýchlejší návrat k bežným aktivitám, zabrániť rozvoju trvalých následkov a prechodu do chronického bolestivého stavu.

Na všetkých pracoviskách EuroPainClinics je hlavnou prioritou komplexný prístup pri starostlivosti o pacienta. Naši experti na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta sú pripravení vás pozorne vypočuť, porozumieť vašim potrebám, konzultovať s vami do detailov váš zdravotný stav a nájsť optimálne a individuálne liečebné riešenie s cieľom dosiahnutia čo najväčšej úľavy od bolesti.

Vážime si dôveru, ktorú prejavujete voľbou vašej liečby na našich pracoviskách.

Naša odborná skúsenosť s unikátnou liečbou

Špecializované pracoviská intervenčnej liečby bolesti chrbta EuroPainClinics sú na Slovensku svojím zameraním jedinými klinickými zariadeniami tohto typu a za desať rokov svojej úspešnej pôsobnosti sa etablovali ako lídri miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta.

Zdravotnú starostlivosť na všetkých pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme stále narastajúcemu počtu pacientov, ktorých trápi bolesť chrbta, a to najmä v spojitosti s herniami platničiek. Našu rozsiahlu klinickú skúsenosť potvrdzuje viac ako pätnásťtisíc intervencií vykonaných ročne a viac ako šesťtisíc úspešne vykonaných endoskopických výkonov.

Výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Miniinvazívne a endoskopické výkony sú efektívne, rýchle a bezpečné techniky, ktoré poskytujú oproti klasickej otvorenej chirurgii chrbtice množstvo významných výhod.

Miniinvazívne výkony prinášajú pacientovi v porovnaní s klasickými operáciami podľa ISMISS1 významné výhody:

 • NIŽŠIE RIZIKO POŠKODENIA NERVOV
 • MENŠIA TVORBA EPIDURÁLNEJ FIBRÓZY
 • RÝCHLEJŠIA REKONVALESCENCIA A NÁVRAT DO ZAMESTNANIA
 • MENŠÍ VÝSKYT INFEKCIÍ
 • MENŠÍ CHIRURGICKÝ REZ A CHIRURGICKÉ TRAUMA

V ČOM SPOČÍVA ODLIŠNOSŤ INTERVENČNEJ LIEČBY?

Miniinvazívny výkon znamená, že pri výkone sa nevykonáva „otvorený prístup“, ako je to pri klasickej operácii chrbtice. Namiesto toho je vytvorené jedno pracovné miesto na výkon o veľkosti ôsmich až desiatich milimetrov. Cez túto obrazne povedané „kľúčovú dierku“ sú do chrbticového alebo epidurálneho priestoru chrbtice k miestu zdroja bolesti zavedené pracovné nástroje vrátane špeciálnej kamery, ktorá prenáša obraz na monitor a umožňuje operatérovi pracovať pod kontrolou videonavigácie.

Týmto prístupom je minimalizované riziko poškodenia svalstva pozdĺž chrbtice a ďalších mäkkých tkanív, ktorých liečba inak vyžaduje dlhšiu dobu.

Ako prebiehajú miniinvazívne a endoskopické výkony

 • Miniinvazívne výkony sa vykonávajú pod presnou, cielenou a bezpečnou kontrolou RTG mobilného C-ramena, endoskopické výkony pod kontrolou kamery a RTG mobilného C-ramena.
 • Prednosťou miniinvazívneho a endoskopického zákroku je najmä jeho šetrnosť.
 • Pracovné miesto pre výkon (zavedenie kamery a nástrojov) sa vytvára iba jedno, s veľkosťou 8 až 10 mm. Rez sa po ukončení výkonu zašije 1–2 stehy.
 • Pacient leží v priebehu zákroku na bruchu a je v lokálnej, ľahkej (analgosedácii), zriedka v celkovej anestézii.
 • Dĺžka výkonu sa pohybuje podľa typu od 30 do 90 minút.
 • Výkony sa vykonávajú bez nutnosti hospitalizácie. Pacient sa po výkone a odporúčanej dobe odpočinku na lôžku (väčšinou po dobu 120 minút) vracia do svojho domova.

Odborný postoj

Je liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi vhodná pre všetkých?

Na pracoviskách EuroPainClinics sa vždy snažíme nájsť pre každého pacienta optimálne riešenie liečby, či už v podobe diagnostických, miniinvazívnych a endoskopických zákrokov, špeciálneho funkčného stabilizačného cvičenia, diagnostiky na implantáciu neurostimulátora či modernej regeneratívnej liečby autológnou plazmou pod presnou a cielenou RTG navigáciou.

 • V niektorých prípadoch sa môže stať, že napriek všetkej snahe pomôcť typ zdravotnej indikácie pacienta nepatrí do oblasti nami poskytovanej liečby. V takom prípade radi odporučíme pacientovi odbornosť, ktorá by sa pre jeho zdravotné ťažkosti mohla javiť ako vhodná.
 • Tak ako pri každej metóde, aj v prípade intervenčnej liečby sa môže v niektorých prípadoch ukázať, že nie je pre pacienta vhodným riešením, prípadne je prítomná niektorá z kontraindikácií, môžeme však napríklad ponúknuť pomoc našich fyzioterapeutov.

Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Spine).

V tomto kontexte zastávame odborný postoj, že

 • nie pre každého pacienta je tento typ liečby vhodný
 • nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti
 • nie u každého pacienta znamená miniinvazívny výkon lepší prístup

1 ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválenej výborom ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com

Špecialisti EuroPainClinics

Na pracoviskách EuroPainClinics sú vašimi ošetrujúcimi lekármi erudovaní špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami, zahraničnou praxou as medzinárodnou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), ktorú udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain. Certifikácia FIPP je potvrdením profesijných skúseností lekára v odbore intervenčnej liečby bolesti a jeho kompetencií vo výkone intervenčných techník – miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Lekári EuroPainClinics sú členmi celosvetovej elitnej skupiny, ktorú v súčasnosti tvorí okolo tisíc tristo držiteľov certifikácie FIPP, a sú tu plne k dispozícii pre vás a vašu liečbu.

Medicína založená na dôkazoch – EBM

Medicína založená na dôkazoch (EBM – evidencia based medicine) znamená, že pri liečbe pacienta nie je využitá iba individuálna skúsenosť jedného konkrétneho lekára, ale skúsenosti viacerých lekárov k danej problematike, ktoré môžu, či už v diagnostike alebo samotnej terapii poukázať na aktuálnejšie, vhodnejšie a efektívnejšie prístupy a pacientovi tak priniesť lepší liečebný výsledok. Návrhy riešení a ich dôkazy sú zhromažďované výskumnou činnosťou a výsledky sú publikované v odborných periodikách, ktoré slúžia ako zdroj aktuálnych informácií lekárom po celom svete.

To je tiež podstatou Klinického výskumu EuroPainClinics, ktorý dnes zahŕňa sedem klinických štúdií registrovaných v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials. govPRS, U.S. National Institutes of Health. Ich cieľom je vedecký prínos pre skvalitňovanie medicínskych liečebných postupov a ich uvedenie do praxe v rámci EBM.

Na pracoviskách EuroPainClinics je zároveň aplikovaný tzv. multidisciplinárny prístup, kedy je pri stanovení liečby zdravotnej indikácie komplikovaného či závažnejšieho charakteru využívaná aj skúsenosť odborníkov mnohých iných odborov (neurochirurgia, ortopédia, reumatológia a pod.).