Diagnostický výkon sa vykonáva v prípade podozrenia, že bolesť vychádza z medzistavcových alebo facetových kĺbov. Jedná sa o drobné kĺby, ktoré spájajú stavce chrbtice. Umožňujú vzájomný pohyb jednotlivých tiel stavcov a regulujú záklon, predklon a rotačné pohyby. Spolu s medzistavcovou platničkou hrajú zásadnú úlohu pri zaisťovaní stability chrbtice.

Každý facetový kĺb je inervovaný (inervácia = zásobovanie nervovými vláknami) malým nervom – mediálnym ramienkom, ktorý umožňuje vnímanie bolesti z týchto kĺbov.

Ako výkon prebieha?

Mediálne ramienka zablokujeme vpichnutím znecitlivujúceho lieku do ich blízkosti, aby sme zistili, či sú zdrojom bolesti. Diagnostický zákrok nie je až na malé pichnutie bolestivý a už ten môže uľaviť od bolesti na dlhšiu dobu.

Ambulantný zákrok

Dĺžka trvania do 20 minút

Bez lokálnej anestézie

Animačné video

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším miniinvazívnym a endoskopickým výkonom.

Miniinvazívne výkony
Tepelná rádiofrekvencia
Kryoablácia

Endoskopické výkony
Perkutánna endoskopická denervácia medzistavcových kĺbov

Regeneratívna medicína
RTG/USG navigovaná aplikácia autológnej plazmy

Všeobecné praktické informácie k diagnostickému výkonu

Viac informácií