Bolesti veľkých kĺbov

V segmente liečby bolesti kĺbov sa na pracoviskách EuroPainClinics zameriavame na bolesť kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze. Cieľom je znížiť intenzitu bolesti, ktorá túto diagnózu sprevádza.

Osteoartróza je najbežnejším nezápalovým ochorením postihujúcim kĺby. Pri osteoartróze dochádza k degenerácii kĺbovej chrupavky, ktorá pokrýva povrch kostí vstupujúcich do kĺbov. Vzniká bolesť a opuch. Postihuje najmä vekovú skupinu od 60 rokov vyššie.

Aké príznaky sú pre bolesť kolena pri osteoartróze typické?

 • Dlhodobá, viac než 6 mesiacov trvajúca bolesť kolena
 • Ťažké pohybové ťažkosti, pocit nestability
 • Ranná stuhnutosť kĺbu alebo jeho stuhnutosť po nečinnosti
 • Opuchy kolenného kĺbu, deformity kolena či začervenanie spôsobené zápalom
 • Zvuk „drhnutia“ kostí pri pohybe kolenného kĺbu
 • Bolesť, ktorá vystreľuje do ďalších miest v oblasti kolenného kĺbu
 • Dlhodobá nočná či pokojová bolesť a i.

Kedy vám môžeme ponúknuť pomoc?

Ak trpíte dlhodobou bolesťou kolenného kĺbu v dôsledku pokročilej osteoartrózy,  doterajšia liečba vám nepriniesla dostatočnú úľavu a môžete si kladne odpovedať na niektorú z nižšie uvedených otázok, obráťte sa na špecialistov pracovísk EuroPainClinics!

 • Bola vám diagnostikovaná osteoartróza kolenného kĺbu v štádiu 3 alebo 4?
 • Ste čakateľom na operáciu náhrady kolenného kĺbu?
 • Nemôžete či nechcete z určitých dôvodov absolvovať operačnú liečbu?
 • Cvičili ste a rehabilitovali bez dostatočného zlepšenia bolesti?
 • Trápi vás dlhodobá, viac než 6 mesiacov trvajúca bolesť kolena?
 • Máte na RTG preukázané degeneratívne zmeny súvisiace s osteoartrózou kolenného kĺbu?

Akú liečbu pri bolesti kolenného kĺbu poskytujeme?

V portfóliu výkonov poskytujeme dva typy inovatívnych miniinvazívnych výkonov:

 • Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou
  Špeciálna technika, ktorá poskytuje dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti kolena. Výkon je založený na princípe pulznej rádiofrekvencie nervových štruktúr a ich následného zmrazenia (tzv. kryoanalgézia).
 • Duálna rádiofrekvenčná terapia bolesti kolenného kĺbu
  Terapia zahŕňa dve miniinvazívne techniky, ktoré možno poskytnúť súčasne alebo samostatne podľa typu zdravotnej indikácie, ktorú je potrebné ošetriť. Pri jednom type výkonu je využívaná tepelná liečba na ošetrenie nervov okolo kolenného kĺbu, druhý výkon predstavuje rádiofrekvenčná liečba používaná k modifikácii zápalových procesov vo vnútri samotného kĺbu.

Liečba

Bolesť chrbta a kĺbových spojení: moderná regeneratívna liečba

Na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme ďalej RTG navigovanú aplikáciu autológnej plazmy pre liečbu vybraných typov bolesti chrbta a kĺbov:

Odporúčania na tento typ liečby vydáva výhradne špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a predchádza mu vyšetrenie na pracoviskách EuroPainClinics. Jedná sa o nadštandardnú terapiu nehradenú zo zdravotného poistenia.

Liečba

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia