Osteoartróza je jednou z najčastejších príčin chronickej bolesti, ktorá človeka obmedzuje predovšetkým v pohyblivosti a sebestačnosti. Diagnózu sprevádza častá pracovná neschopnosť, v niektorých prípadoch môže viesť až k trvalej invalidite.

Na pracoviskách EuroPainClinics sa zameriavame na liečbu bolesti kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze s využitím tepelnej a rádiofrekvenčnej liečby. Cieľom je zníženie intenzity bolesti sprevádzajúcej túto diagnózu, a to ošetrením kolenných, tzv. genikulárnych nervov okolo kolenného kĺbu a zápalových procesov vo vnútri samotného kĺbu. Oba poskytované výkony sú šetrné, efektívne a možno ich vykonať súčasne v rámci tzv. duálnej terapie.

Úľava od bolesti

Úľava od bolesti

84 % pacientov liečených tepelnou a pulznou rádiofrekvenčnou liečbou dosiahlo po troch mesiacoch od východiskového stavu aspoň 50 % úľavu od bolesti kolien1

1 Gulec E, Ozbek H, Pektas S, Isik G.Bipolar Versus Unipolar Intraarticular Pulsed Radio equency Thermocoagulation in Chronic Knee Pain Treatment: A Prospective Randomized Trial. Pain Physician 2017 Mar, 20(3):197-206. ISSN

Rádiofrekvenčná neurotómia

Ako výkon prebieha?

Pri výkone dochádza k uloženiu dvoch elektród do oblasti genikulárnych nervov, a to aktívnou časťou elektródy kolmo na nerv. Vlastný rádiofrekvenčný výkon prebieha po dobu 90 s pri teplote 82 °C. Výkon prebieha pod kontrolou röntgenu (RTG) alebo ultrasonografu (USG). Denervácii predchádza presná diagnostická blokáda nervových štruktúr.

Bezpečná, efektívna, minimálne invazívna metóda

Ambulantný výkon v ľahkej anestézii

Doba trvania výkonu do 30 minút

Bipolárna intraartikulárna pulzná rádiofrekvencia

Výkon používame na ošetrenie degeneratívnych zmien a zápalu (osteoartritídy) zvnútra kĺbu, čím dochádza k ovplyvneniu zápalu a zníženiu intenzity bolesti.

Ako výkon prebieha?

Výkon spočíva vo vysielaní krátkych impulzov (20 ms) s frekvenciou 2 Hz z rádiofrekvenčného generátora k nervovým štruktúram. Medzi signálmi prebieha dlhá fáza (420 ms), ktorá zabezpečuje teplotu 42 °C.

efektívna, minimálne invazívna metóda

ambulantný výkon v ľahkej anestézii

doba trvania výkonu do 15 minút

Diagnostický výkon

Blokáda senzitívnych nervových zakončení kolenného kĺbu
Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti troch genikulárnych (kolenných) nervov zistíme, či následná rádiofrekvenčná denervácia bude dostatočne účinná. Účinná látka spôsobuje krátkodobé odstránenie bolesti kolenného kĺbu.

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá odporúčanú dobu v čakárni a potom sa môže navrátiť do svojho domova.
  • Nie je nutná pracovná neschopnosť.