Duálna rádiofrekvenčná liečba bolesti kolena

Osteoartróza je jednou z najčastejších príčin chronickej bolesti, ktorá človeka obmedzuje predovšetkým v pohyblivosti a sebestačnosti. Diagnózu sprevádza častá pracovná neschopnosť, v niektorých prípadoch môže viesť až k trvalej invalidite.

V segmente liečby bolesti kĺbov poskytujeme na pracoviskách EuroPainClinics inovatívnu neurointervenčnú tepelnú a pulznú rádiofrekvenčnú liečbu bolesti kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze. Cieľom je zníženie intenzity bolesti, ktorá túto diagnózu sprevádza. Oba výkony sú šetrné, efektívne a je možné ich vykonať súčasne v rámci tzv. duálnej terapie.

Úľava od bolesti

Duálna rádiofrekvenčná liečba bolesti veľkých kĺbov

84 % pacientov liečených tepelnou a pulzovou rádiofrekvenčnou liečbou dosiahlo po troch mesiacoch od východiskového stavu aspoň 50 % úľavu od bolesti kolien1

1 Gulec E, Ozbek H, Pektas S, Isik G.Bipolar Versus Unipolar Intraarticular Pulsed Radio equency Thermocoagulation in Chronic Knee Pain Treatment: A Prospective Randomized Trial. Pain Physician 2017 Mar, 20(3):197-206. ISSN 1533-3159

Rádiofrekvenčná neurotómia

Výkon je jednou z možností paliatívnej modulácie bolesti u pacientov s osteoartrózou, ktorí nereagujú na konzervatívnu liečbu alebo sú vystavení vysokému riziku počas chirurgickej operácie, napr. v dôsledku kardiovaskulárneho ochorenia.

Ako výkon prebieha?

Pri výkone dochádza k uloženiu dvoch elektród do oblasti genikulárnych nervov, a to aktívnou časťou elektródy kolmo na nerv. Vlastný rádiofrekvenčný výkon prebieha 90 s pri teplote 82 °C. Výkon prebieha pod kontrolou röntgenu (RTG) alebo ultrasonografu (USG). Denervácii predchádza presná diagnostická blokáda nervových štruktúr.

  • bezpečná, efektívna, minimálne invazívna metóda
  • ambulantný výkon v ľahkej anestézii
  • dĺžka trvania výkonu do 30 minút

Bipolárna intraartikulárna pulzová rádiofrekvencia

Výkon používame na ošetrenie degeneratívnych zmien a zápalu (osteoartritídy) zvnútra kĺbu, čím dochádza k ovplyvneniu zápalu a zníženiu intenzity bolesti.

Ako výkon prebieha?

Výkon spočíva vo vysielaní krátkych impulzov (20 ms) s frekvenciou 2 Hz z rádiofrekvenčného generátora k nervovým štruktúram. Medzi signálmi prebieha dlhá fáza (420 ms), ktorá zabezpečuje teplotu 42 °C.

  • efektívna, minimálne invazívna metóda
  • ambulantný výkon v ľahkej anestézii
  • dĺžka trvania výkonu do 15 minút

Diagnostický výkon

Blokáda senzitívnych nervových zakončení kolenného kĺbu
Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti troch genikulárnych (kolenných) nervov zistíme, či následná rádiofrekvenční denervácia bude dostatočne účinná. Účinná látka spôsobuje krátkodobé odstránenie bolesti kolenného kĺbu.

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá doporučenú dobu v čakárni a potom sa môže vrátiť domov.
  • Nie je nutná pracovná neschopnosť.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia