Miniinvazívny výkon sa využíva pri liečbe bolesti chrbta spôsobenej dráždením nervového koreňa. Pomocou elektrického prúdu je modulovaný nervový koreň. Prostredníctvom rôznych typov katétrov je k miestu bolesti cielene podávané liečivo.

Ako výkon prebieha?

Pod navigáciou RTG prístroja s C-mobilným ramenom sa pacientovi zavedie špeciálna vodiaca ihla cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis), tj otvor, z ktorého vychádza nervový koreň (intervertebrálny foramen), alebo medzi článkami do epidurálneho priestoru. Cez ihlu sa následne zavádza mäkký navigovateľný katéter s pohyblivou špičkou. Katéter sa dokáže veľmi cielene dostať k miestu predpokladaného postihnutia, napríklad k zapálenému miechovému nervu. Využíva sa na podávanie liečiv, rozrušovanie ľahších zrastov a na diagnostiku miechového kanála.

Technika na výkon jednorazovej neuromodulačnej liečby nervového tkaniva pulznou rádiofrekvenciou u pacientov s chronickou koreňovou (radikulárnou) bolesťou chrbta sa vykonáva s pomocou navigovateľného rádiofrekvenčného katétra. Metóda pulznej RF liečby spočíva v aplikácii mierneho tepla (cca 42 °C) a prerušovaného elektrického prúdu k miestu zdroja bolesti – dorsal root ganglion, resp. miestu vstupu či výstupu koreňového nervu. Pôsobením tepla a elektromagnetického poľa dôjde k znecitliveniu dráždeného nervu ak prerušeniu bolesti či ovplyvneniu vnímania jej intenzity. Do epidurálneho priestoru sa katéter zavádza cez hiatus sacralis, prirodzený anatomický otvor v oblasti krížovej kosti. Výkon prebieha pod permanentnou röntgenologickou kontrolou. Katéter umožňuje zároveň prostredníctvom infúzneho systému aplikáciu liečivá na miesto bolesti.

Ambulantné výkony pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-rameňom

Výkony v lokálnej anestézii

Dĺžka trvania výkonu cca 30 minút

Animačné video

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším miniinvazívnym a endoskopickým výkonom.

Miniinvazívne výkony

Endoskopické výkony

Regeneratívna medicína