Rádiofrekvenčná modulácia s podaním liečiva do epidurálneho priestoru

Výkon sa využíva pri liečbe chronickej bolesti chrbta spôsobenej dráždením nervového koreňa. Pomocou elektrického prúdu sa moduluje nervový koreň. Prostredníctvom rôznych typov katétrov sa k miestu bolesti cielene podáva liečivo.

Ako výkon prebieha?

  • Pod navigáciou RTG prístroja s mobilným C-ramenom sa pacientovi zavedie špeciálna vodiaca ihla cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis), t. j. otvor, z ktorého vychádza nervový koreň (intervertebrálny foramen), alebo medzi články do epidurálneho priestoru. Cez ihlu sa následne zavádza mäkký navigovateľný katéter s pohyblivou špičkou. Katéter sa dokáže veľmi cielene dostať k miestu predpokladaného postihnutia, napríklad k zapálenému miechovému nervu. Využíva sa na podávanie liečiv, rozrušovanie ľahších zrastov a na diagnostiku miechového kanálu.
  • Technika pre výkon jednorazovej neuromodulačnej liečby nervového tkaniva pulzovou rádiofrekvenciou u pacientov s chronickou koreňovou (radikulárnou) bolesťou chrbta sa vykonáva pomocou navigovateľného rádiofrekvenčného katétra. Metóda pulzovej RF liečby spočíva v aplikácii mierneho tepla (cca 42 °C) a prerušovaného elektrického prúdu k miestu zdroja bolesti – dorsal root ganglion, resp. miestu vstupu či výstupu koreňového nervu. Pôsobením tepla a elektromagnetického poľa dôjde k znecitliveniu dráždeného nervu a k prerušeniu bolesti či ovplyvneniu vnímania jej intenzity. Do epidurálneho priestoru sa katéter zavádza cez hiatus sacralis, prirodzený anatomický otvor v oblasti krížovej kosti. Výkon prebieha pod permanentnou röntgenologickou kontrolou. Katéter umožňuje zároveň aplikáciu liečiva k miestu bolesti prostredníctvom infúzneho systému.
  • Ambulantný výkon pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-ramenom
  • Výkon v lokálnej anestézii
  • Dĺžka trvania výkonu cca 30 minút

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším miniinvazívnym a endoskopickým výkonom.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia