Na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme v rámci komplexného prístupu pacientom ucelený systém starostlivosti – od ambulantného ošetrenia až po pokročilý endoskopický výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces. Pacient tak nie je nútený vyhľadávať iných špecialistov a zdravotnícke zariadenia.

Na to, aby špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu zhodnotil, či je liečba pre vašu zdravotnú indikáciu vhodná, je nevyhnutné dôkladné zhodnotenie vášho zdravotného nálezu.

Pre vstupné vyšetrenie vás preto požiadame o doloženie nasledujúcej zdravotníckej dokumentácie:

 • Snímky vyšetrenia magnetickej rezonancie (MRI) chrbtice – čo najaktuálnejšie, na CD alebo USB nosiči
 • Zdravotnú správu/správy, ktoré máte k dispozícii (od neurológa, neurochirurga, ortopéda, rehabilitačného lekára a pod.)
 • Kartičku poistenca
 • Výmenný lístok/žiadanka od praktického alebo odborného lekára (neurológ, ortopéd, neurochirurg, rehabilitačný lekár).

Pri vstupnom vyšetrení vás lekár požiada o ústne oznámenie informácie o ďalších vašich prípadných zdravotných indikáciách a stavoch, najmä:

 • kardiologické ťažkosti, vrátane voperovaného kardiostimulátora
 • hypertenzia, hypotenzia
 • poruchy zrážanlivosti krvi
 • diabetes
 • urologické problémy
 • onkologické ochorenie
 • tehotenstvo, a pod.

Viac o kontraindikáciách k miniinvazívnemu a endoskopickému výkonu zistíte v článku kontraindikácie k výkonom.

Upozornenie: Objednanie na vstupné vyšetrenie nie je možné vykonať prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Rovnako tak nie je možné ani spracovanie dokumentácie zaslanej touto cestou.

DÔLEŽITÉ: Pred prvou návštevou a vstupným vyšetrením na pracovisku EuroPainClinics oznámte, prosím, pri telefonickom kontakte sestre, či používate lieky na riedenie krvi. Ak áno, je tieto lieky nutné vysadiť. Presný postup vám vysvetlí sestra.

Nemám vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). Čo robiť?

Upozorňujeme, že pracoviská EuroPainClinics nie sú pracoviskami zobrazovacích metód a vyšetrenie MRI nevykonávame.

Magnetická rezonancia je diagnostická metóda, ktorá umožňuje špecialistovi na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu zhodnotiť aktuálny stav vašej chrbtice a konkrétne problémy u medzistavcových platničiek, koreňových nervov, kĺbových spojení chrbtice a pod. Pre vyhodnotenie zdravotného stavu a identifikáciu problému a stanovenie vhodnej liečby je preto vyšetrenie MRI veľmi dôležité.

Pokiaľ nemáte MRI vyšetrenie absolvované a nie ste schopní z určitých dôvodov si jeho vykonanie zaistiť, prosíme o doloženie iného typu zobrazovacej metódy – CT (počítačová tomografia) a predovšetkým všetkých dostupných lekárskych správ od špecialistov, u ktorých ste vyšetrenie či liečbu spojenú s bolesťou chrbta prekonali. O ďalšom postupe budete informovaní na pracovisku.

Upozornenie: Objednanie na vstupné vyšetrenie nie je možné vykonať prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Rovnako tak nie je možné ani spracovanie dokumentácie zaslanej touto cestou.