Akú dokumentáciu je potrebné doložiť

Na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme našim pacientom ucelený systém starostlivosti – od ambulantného vyšetrenia, ošetrenia až po operačný výkon, čo je veľmi významným prínosom. Znamená to, že ako našim pacientom vám navrhneme komplexnú liečbu a nebudete nútení vyhľadávať iných špecialistov a zdravotnícke zariadenia.

Na to, aby špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu zhodnotil, či je liečba pre vašu zdravotnú indikáciu vhodná, je nutné dôkladné zhodnotenie vášho zdravotného nálezu.

Na vstupné vyšetrenie vás preto požiadame o doloženie nasledovnej zdravotníckej dokumentácie a dokumentov:

 • Výmenný lístok/žiadanka od praktického alebo odborného lekára (neurológ, ortopéd, neurochirurg, rehabilitačný lekár)
 • Snímky vyšetrenia magnetickej rezonancie (MRI) chrbtice (čo najnovšiem, ideálne do 6 mesiacov staré), na CD alebo USB nosiči
 • Zdravotnú správu/správy, ktoré máte k dispozícii (od neurológa, neurochirurga, ortopéda, rehabilitačného lekára apod.)
 • Kartičku poistenca

Pri vstupnom vyšetrení vás lekár požiada o ústne oznámenie informácií o ďalších vašich prípadných zdravotných indikáciách a stavoch, najmä:

 • kardiologické ťažkosti, vrátane voperovaného kardiostimulátora,
 • hypertenzia, hypotenzia,
 • poruchy zrážanlivosti krvi,
 • diabetes,
 • urologické ťažkosti,
 • onkologické ochorenie,
 • tehotenstvo a pod.

DÔLEŽITÉ: Pred prvou návštevou a vstupným vyšetrením na pracovisku EuroPainClinics oznámte, prosím, pri telefonickom kontakte sestre, či používate lieky na riedenie krvi. Ak áno, je tieto lieky nutné 2 až 7 dní pred vstupným vyšetrením vysadiť. Presný postup vám vysvetlí sestra.

Nemám vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). Čo robiť?

Upozorňujeme, že pracoviská EuroPainClinics nie sú pracoviskami zobrazovacích metód a vyšetrenia MRI nevykonávame.

Magnetická rezonancia je diagnostická metóda, ktorá umožňuje špecialistovi na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu vidieť aktuálny stav vašej chrbtice a konkrétne problémy s medzistavcovými platničkami, koreňových nervov, kĺbových spojení chrbtice a pod. Na vyhodnotenie zdravotného stavu a identifikáciu problému a stanovenie vhodnej liečby je preto vyšetrenie MRI veľmi dôležité.

Ak nemáte MRI vyšetrenie absolvované a nie ste schopní z určitých dôvodov si toto vyšetrenie zaistiť, prosíme o dodanie iného typu zobrazovacej metódy – CT (počítačová tomografia) a predovšetkým všetkých dostupných lekárskych správ od špecialistov, u ktorých ste vyšetrenie či liečbu spojenú s bolesťou chrbta absolvovali.

Upozornenie: Objednanie na vstupné vyšetrenie nie je možné vykonať prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Rovnako tak nie je možné ani spracovanie dokumentácie zaslané touto cestou.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia