Róbert Rapčan

MUDr., FIPP, MBA, PhD.

Medicínsky riaditeľ EPC Health Invest SE, Intervenčný algeziológ, špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditel‘ siete pracovísk EuroPainClinics®, je popredný európsky špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta certifikovaný vo Švédsku, Vel’kej Británii, Nórsku, na Slovensku a v Českej republike.

MUDr. Rapčan dlhodobo udržiava trend zavádzania inovatívnych liečebných metód a techník, špeciálnych metodík a najnovších medicínskych prístrojových technológií do klinickej praxe všetkých pracovísk EuroPainClinics. Ako odborný medicínsky garant sa podieľa na utváranie vízie a stratégie EuroPainClinics.

V roku 2013 ako prvý lekár zo Slovenska splnil odborné kritériá pre udelenie titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) od svetovej organizácie World Institut of Pain (WIP), ktorým sú deklarované profesijné kompetencie lekára v intervenčných technikách pre liečbu bolesti. O tri roky neskôr bol menovaný do pozície FIPP Examiner – člen skúšobnej komisie a examinátor medzinárodných skúšok FIPP. Od roku 2019 je členom poradného výboru medzinárodného edukačného portálu PainCast pre lekárov zaoberajúcich sa liečbou bolesti.

V rámci pedagogických aktivít vyučuje algeziológiu a ultrazvukovú anatómiu na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, techniky intervenčnej algeziológie na Gulf Medical University v Spojených arabských emirátoch a je medzinárodným školiteľom nemeckej firmy MaxMore pre školenia v endoskopických technikách vrátanie nového konceptu liečby bolesti fazetového syndrómu MaxMore J@ablation.

VZDELANIE A KARIÉRA

Profesíjna kariéra MUDr. Róberta Rapčana je spojená s jeho dlhoročným pôsobením vo významných európskych zdravotníckych pracoviskách, kde pôsobil vo viacerých kľúčových pozíciách. Svojimi odbornými vedomosťami sa významnou mierou neustále podieľa na rozvoji odboru algeziológie a intervenčnej liečby bolesti. Mimo svojho pôsobenia v EuroPainClinics® pôsobil MUDr. Rapčan viac ako 16 rokov vo Švédsku, hlavne v univerzitnej nemocnici v Umeå. V roku 2005 až 2010 pôsobil ako vedúci lekár anesteziológie a intervenčnej liečby bolesti v United Kingdom Specialist Hospitals vo Veľkej Británii. V období 2008 – 2010 pracoval aj vo funkcii lekárskeho riaditeľa nemocnice Shepton Mallet Treatment Centre. Podieľal sa na implementácii inovačných systémov integrovanej lekárskej starostlivosti.

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH

MUDr. Róbert Rapčan je zakladajúcim členom a prezidentom Slovenskej intervenčnej spoločnosti pre liečbu bolesti. Je predsedom sekcie intervenčnej algeziológie na Slovensku. Je členom národných a medzinárodných odborných spoločností ako Spine Intervention Society, World Institute of Pain, International Neuromodulation Society, European Society of Regional Anaesthesia, Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti a Poľskej spoločnosti pre intervenčnú liečbu bolesti.

VÝSKUM, PUBLIKÁCIE & PROFESIONÁLNE AKTIVITY

MUDr. Rapčan je autorom a spoluautorom niekoľko desiatok vedeckých článkov vydaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. Ako organizátor, spoluorganizátor a aktívny prednášateľ sa zúčastňuje domácich a medzinárodných kongresov a sympózií. Zastáva funkciu recenzenta v odbornom časopise “Pain Ukraine”.
Publikačná činnosť EuroPainClinics

ZÁUJMY

Vo voľnom čase sa MUDr. Rapčan venuje svojej rodine a športu – predovšetkým cyklistike, plávaniu, behu, triatlonu. Jeho koníčkom sú aj bojové umenia.

Róbert Rapčan, www.wikipedia.sk

Prvé implantácie miechového neurostimulátora metódou Th9 DRG
Prestížne víťazstvo pre EuroPainClinics na medzinárodnej konferencii v Budapesti
MUDr. Róbert Rapčan vymenovaný členom Poradného výboru PainCast
MUDr. Róbert Rapčan hosťom v Snemovne lordov
Prvé implantácie najmenšieho neurostimulátora na svete na Slovensku
Rozhovor: MUDr. Rapčan získal prestížne menovanie FIPP Examiner