Korene miechových nervov sú najčastejšie vystavené útlaku či mechanickému dráždeniu pri výhrze medzistavcovej platničky či zúžení chrbticového alebo epidurálneho priestoru.

Bolesť sa prejavuje súborom príznakov označovaná ako koreňová (radikulárna) bolesť s typickým šírením z dolnej časti chrbta do dolnej končatiny. Môže byť ďalej prejavom akútnej bolesti chrbta v dôsledku ischias.

Ako výkon prebieha?

Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti miechových nervov zistíme, či je daný nerv zdrojom bolesti. Účinná látka zároveň pôsobí proti zápalu nervu, čo môže viesť k zníženiu alebo aj úplnému odstráneniu bolesti.

Ambulantný zákrok

Dĺžka trvania do 20 minút

Bez lokálnej anestézie

Animačné video

Všeobecné praktické informácie k diagnostickému výkonu

Viac informácií