Výkon je vykonávaný u pacientov s bolesťou dolného chrbta, prípadne aj dolných končatín, ktorej príčinou je dysfunkcia SI kĺbu. Šetrný ambulantný výkon je zameraný na prerušenie vedenia a vnímania bolesti z postihnutej štruktúry.

Ako výkon prebieha?

Výkon je vhodný na liečbu bolesti vychádzajúcej z SI kĺbu a medzistavcových (facetových) kĺbov. V lokálnej anestézii sa zavedie špeciálna ihla do vhodnej lokalizácie, následne prostredníctvom rádiofrekvenčného elektrického prúdu, ktorý na konci ihly vygeneruje vysokú teplotu, dochádza k termokoagulácii nervového zakončenia v požadovanom mieste. Tým je prerušené vedenie bolesti medzi SI kĺbom a nervovým systémom, a teda aj jej vnímanie.

Cieľom rádiofrekvenčnej termoablácie je predĺženie úľavy získanej diagnostickým výkonom Blokáda SI kĺbu.

Ambulantný výkon pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-rameňom

V lokálnej anestézii

Dĺžka trvania výkonu cca 30 minút

Animačné video

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším terapeutickým výkonom:

Miniinvazívne výkony

Endoskopické výkony

Regeneratívna medicína