Rádiofrekvenčná denervácia SI kĺbu

Výkon je vykonávaný u pacientov s bolesti dolného chrbta, prípadne aj dolných končatín, ktorej príčinou je dysfunkcia SI kĺbu. Šetrný ambulantný výkon je zameraný na prerušenie vedenia a vnímania bolesti z postihnutej štruktúry.

Ako výkon prebieha?

Výkon je vhodný na liečbu bolesti vychádzajúcej z SI kĺbu a medzistavcových (facetových) kĺbov. V lokálnej anestézii sa zavedie špeciálna ihla do vhodnej lokalizácie, následne prostredníctvom rádiofrekvenčného elektrického prúdu, ktorý na konci ihly vygeneruje vysokú teplotu, dochádza k termokoagulácii nervového zakončenia v požadovanom mieste. Tým je prerušené vedenie bolesti medzi SI kĺbom a nervovým systémom, a teda aj jej vnímanie.

Cieľom rádiofrekvenčnej denervácie (termoablácie) je predĺženie úľavy získanej blokádou injekčným podaním liečiva k SI kĺbu.

  • Ambulantný výkon pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-rameňom
  • V lokálnej anestézii
  • Dĺžka trvania výkonu cca 30 minút

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším terapeutickým výkonom:

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia