Vaša prvá návšteva zahŕňa konzultáciu so špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu bolesti chrbta, ktorý vykoná detailný odber anamnézy, zhodnotí váš aktuálny zdravotný stav na základe ambulantne vykonaného fyzikálneho vyšetrenia a vyhodnotí výsledky vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MRI) a ďalšej zdravotníckej dokumentácie. Následne navrhne konkrétny a presný diagnostický a liečebný plán vašej liečby, ktorá bude zahájená s vaším súhlasom.

Na vstupné vyšetrenie sa prosím dostavte vždy podľa stanoveného času.

Každodenná prevádzka na pracovisku prebieha podľa časovo naplánovaného harmonogramu pacientov v rámci ordinačných hodín tak, aby vyšetrenie každého pacienta prebehlo v potrebnom časovom rozsahu.

Pokiaľ sa nemôžete v tomto čase dostaviť, alebo napr. hrozí riziko dlhšieho oneskorenia od 10 minút, kontaktujte prosím čo najskôr vaše pracovisko pre dohodnutie ďalšieho postupu. Ak nebude možné z dôvodu časového oneskorenia už vykonať vyšetrenie v deň objednania, navrhneme vám nový vyhovujúci termín.

V rámci vstupného vyšetrenia je lekárom vykonaná precízna intervenčná diagnostika bolesti chrbta. Súčasťou je vykonanie určitého typu diagnostického výkonu, vďaka ktorému dochádza k identifikácii a potvrdeniu alebo vylúčeniu miesta-zdroja bolesti. Diagnostický výkon zahŕňa injekčnú aplikáciu liečiva k chrbticovej štruktúre a prebieha priamo v ambulancii na zákrokovej sále.

Na vstupné vyšetrenie prosím vezmite so sebou:

  • Snímky vyšetrenia magnetickej rezonancie (MRI) chrbtice – čo najaktuálnejšie, na CD alebo USB nosiči
  • Zdravotnú správu/správy, ktoré máte k dispozícii (od neurológa, neurochirurga, ortopéda, rehabilitačného lekára a pod.)
  • Kartičku poistenca

Výmenný lístok/žiadanka od praktického alebo odborného lekára (neurológ, ortopéd, neurochirurg, rehabilitačný lekár) nie je potreba.

Ďalšie dôležité informácie k vstupnému vyšetreniu

Priebeh diagnostického výkonu

Všeobecné praktické informácie k diagnostickom výkone (nenahradzujú osobnú konzultáciu s ošetrujúcim lekárom):

Ako diagnostický výkon prebieha?

Diagnostické výkony prebiehajú na základe rozhodnutia lekára-špecialistu na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta ako zákroky, ktorých cieľom je odhalenie a potvrdenie zdroja bolesti chrbta. Aplikácia prebieha injekčným podaním k určeným štruktúram chrbtice, resp. nervovým koreňom, medzistavcovým kĺbom, SI (sakroiliakálnemu) kĺbu a medzistavcovým platničkám. V tejto súvislosti je nutné upozornenie, že pacient nesmie byť alergický na JÓD.

Kde výkon prebieha a kto ho vykonáva?

Diagnostický výkon prebieha ambulantne, na zákrokovej sále priamo na pracovisku EuroPainClinics. Výkon vykonáva špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta za použitia zobrazovacej techniky (RTG s mobilným C-ramenom), ktoré zaistí jeho bezpečné, presné a cielené prevedenie.

Ako sa na diagnostický výkon pripraviť?

Na výkon nie je potrebná špeciálna príprava. Je potrebné počítať s tým, že budete ležať na bruchu, pre čo najlepší prístup lekára k chrbtici (odporúčame preto ľahšiu stravu pred návštevou) s poodhalenou dolnou časťou chrbta. Dĺžka trvania zákroku je 15 až 20 minút.

Je výkon bolestivý?

Až na malé pichnutie, ktoré pacient pocíti, nie je výkon bolestivý. Potom, čo lekár zameria presne miesto, kam liečivo bude aplikovať za pomoci RTG C-ramena, zavedie k nervovému koreňu či kĺbu tenkú ihlu a podá liečivo. Po vytiahnutí ihly bude miesto vpichu ošetrené a skontrolované správne umiestnenie liečiva pod RTG C-ramenom. Po výkone môže pacient niekedy pociťovať menšiu bolesť či tlak, ktoré však odznejú.

Kedy môžem odísť domov?

Po aplikácii zotrváte cca 15 minút v čakárni a potom sa môžete (ideálne v sprievode) navrátiť späť do svojho domova.

Môžu nastať pri diagnostickom výkone komplikácie?

Výskyt komplikácií pri diagnostickom výkone je minimálny, vzhľadom na cielené podanie liečiva na miesto určenia pod presnou a bezpečnou kontrolou RTG s C-mobilným ramenom. O prípadných, úplne výnimočných a prechodných ťažkostiach vás poučí váš ošetrujúci lekár.

Kontrola po diagnostickom výkone

Injekcia sa podáva za účelom odhalenia miesta-zdroja vašej bolesti. Počas nasledujúcich dní budete v pravidelných intervaloch pozorovať efekt zmiernenia bolesti po zákroku na tzv. škále bolesti VAS (vizuálna analógová škála). Po vykonaní diagnostického výkonu vás bude, podľa typu výkonu v časovom rozmedzí od 2 do 14 dní, telefonicky kontaktovať sestra, ktorá vykoná kontrolu aktuálnej intenzity vašej bolesti ako dôležitý parameter pre ďalší liečebný postup. Pri vašej kontrole na pracovisku EuroPainClinics rozhodne váš ošetrujúci lekár o prípadnom vykonaní ďalšieho miniinvazívneho či endoskopického výkonu. V ambulantnej starostlivosti môže lekár tiež rozhodnúť, že žiadny výkon nie je potrebný.