Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Vaša prvá návšteva zahŕňa konzultáciu so špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, ktorý vykoná detailný odber anamnézy, zhodnotí váš aktuálny zdravotný stav na základe ambulantne vykonaného fyzikálneho vyšetrenia a vyhodnotí výsledky vyšetrenia magnetickej rezonancie (MRI) a zdravotných správ, ktoré prinesiete so sebou. Následne navrhne najlepší postup vašej liečby, ktorá začne s vaším súhlasom.

V rámci vstupného vyšetrenia lekár vykoná priamo v ambulancii precíznu diagnostiku bolesti chrbta.  Ide o určitý typ diagnostického výkonu, ktorého vykonaním dochádza k identifikácii a potvrdeniu alebo vylúčeniu miesta/zdroja či zdrojov vašej bolesti.

Priebeh diagnostického výkonu

Všeobecné praktické informácie k diagnostickému výkonu (nenahrádzajú osobnú konzultáciu s ošetrujúcim lekárom):

Ako diagnostický výkon prebieha?

Diagnostické výkony prebiehajú na základe rozhodnutia lekára-špecialistu na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta ako zákroky, ktorých cieľom je odhaliť a potvrdiť zdroj bolesti chrbta. Aplikácia prebieha injekčným podaním k určeným štruktúram chrbtice, resp. nervovým koreňom, medzistavcovým kĺbom a medzistavcovým platničkám. V tejto súvislosti by sme radi upozornili, že pacient nesmie byť alergický na JÓD.

Kde výkon prebieha a kto ho vykonáva?

Diagnostický výkon prebieha ambulantne, na zákrokovej sále priamo na pracovisku EuroPainClinics. Zákrok vykonáva špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta pod kontrolou RTG mobilného C-ramena, ktoré zaistí jeho bezpečné, presné a cielené vykonanie.

Ako sa na výkon pripraviť?

Na výkon nie je potrebná špeciálna príprava. Treba počítať s tým, že budete ležať na bruchu, aby mal lekár čo najlepší prístup k chrbtici (pred návštevou preto odporúčame ľahšiu stravu) s poodhalenou dolnou časťou chrbta. Dĺžka trvania výkonu je do 30 minút.

Je výkon bolestivý?

Zákrok sa vykonáva bez znecitlivenia. Až na malé pichnutie, ktoré pacient pocíti, nie je zákrok bolestivý. Po tom, čo lekár zameria presne miesto, kam liečivo bude aplikovať pomocou RTG C-ramena, zavedie k nervovému koreňu či kĺbu tenkú ihlu a podá liečivo. Po vytiahnutí ihly sa miesto vpichu ošetrí a pod RTG C-ramenom sa skontroluje správne umiestnenie liečiva. Po zákroku môže pacient niekedy pociťovať menšiu bolesť či tlak, ktoré však odznejú.
Pri diagnostickom výkone „Provokačná diskografia“ sa do vnútra platničky vstriekne kontrastná látka, ktorá umožní zobraziť jej štruktúru. Tu, naopak, pacient pociťuje určitú bolesť, ktorá je potvrdením toho, že zdrojom bolesti je práve poškodená platnička.

Kedy môžem odísť domov?

Po aplikácii zotrváte okolo 15 minút v čakárni a potom môžete (ideálne v sprievode) odísť domov.

Môžu nastať pri diagnostickom výkone komplikácie?

Pri diagnostickom výkone sa komplikácie vyskytujú minimálne s ohľadom na bezpečné podanie liečivej látky k miestu určenia pod dohľadom RTG s mobilným C-ramenom, ktorý zameriava toto miesto na stotiny milimetra presne.
Výnimočne môže dôjsť k prechodnej bolesti v mieste zákroku, nevoľnosti, omdleniu, zvracaniu či necitlivosti dolnej končatiny, ktorá v priebehu cca 15 – 20 min. odznie.

Čo sa deje ďalej?

Injekcia sa podáva s cieľom odhaliť miesto/zdroj vašej bolesti. Počas nasledujúcich dní budete v pravidelných intervaloch pozorovať efekt zmiernenia bolesti po zákroku na tzv. škále bolesti VAS (vizuálna analógová škála) a o výsledkoch budete informovať vaše pracovisko. Na základe týchto informácií budeme schopní vyhodnotiť stupeň (intenzitu) vašej bolesti a v prípade potreby stanoviť ďalší terapeutický výkon.

Pri vašej kontrole na pracovisku EuroPainClinics rozhodne váš ošetrujúci lekár o prípadnom vykonaní ďalšieho miniinvazívneho terapeutického či endoskopického výkonu.
V ambulantnej starostlivosti môže lekár rozhodnúť aj v tom zmysle, že žiadny výkon nie je potrebný.

Zdieľať tento článok priateľom

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia