Kadáverový workshop v Budapešti potvrdil záujem o intervenčné techniky

651 | 3 min

Medzinárodný kadáverový workshop s účasťou špecialistov EuroPainClinics ako hlavných prednášajúcich a inštruktorov prebehol v dňoch 18. a 19. septembra v Anatomickom ústave v Budapešti. Unikátny edukačný koncept workshopu zacielil na technické aspekty a pokročilé prístupy intervenčných techník pri liečbe vertebrogénnych syndrómov a ďalších anatomických štruktúr.

Vzdelávacieho workshopu, zastrešeného spoločnosťami Medtronic a MaxMore Spine ako hlavnými organizátormi, sa zúčastnili lekári radu medicínskych špecializácií z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Švédska, Chorvátska, Veľkej Británie, Grécka, Kolumbie a Spojených arabských emirátov. Dvojdňový programu workshopu ponúkol účastníkom vysoko kvalitný vzdelávací obsah formou série didaktických interaktívnych prednášok a praktického výcviku v niekoľkých inštruktážnych blokoch. Obe časti programu vyvolali aktívny záujem a otvorenú diskusiu účastníkov, čo jednoznačne potvrdilo záujem o prednášanú tematiku. Prestížna edukačná udalosť bola celkovo vyhodnotená ako vysoko profesionálny a prínosný počin, ktorý priniesol nové pohľady a poznatky na oblasť intervenčných výkonov.

Odborným garantom workshopu, hlavným speakerom a inštruktorom bol menovaný MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, za tím EuroPainClinics sa ako prednášajúci a inštruktori ďalej predstavili MUDr. Michal Matias, MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, MUDr. Peter Lenčéš, MUDr. L’ubomír Poliak, MUDr. Michal Adam a spolupracujúci zahraniční špecialisti Dr. Ashish Shetty (Veľká Británia) a Dr. Krzysztof Lokas (Poľsko). Všetkým špecialistom ďakujeme za precíznu prezentáciu a príkladne odvedenú odbornú prácu.

Poďakovanie patrí spoločnostiam Medtronic a MaxMoreSpine za skvelú organizáciu a úspešnú vzájomnú spoluprácu a taktiež organizačnému podpornému tímu EuroPainClinics v zložení MUDr. Miroslav Buriánek, MBA, Mgr. Miroslav Hutka, Lenka Kovaličová, Eva Manik a Matúš Gmitter.

Čítajte tiež: Kadáverový workshop za účasti EuroPainClinics v Budapešti

Tématom prednášky MUDr. Róbert Rapčan bola transforaminálna perkutánna endoskopická diskektómia
Dr. Ashish Shetty sa zaoberal temou diagnostiky a intervenčných prístupov vrátanie neuromodulácie u panvovej bolesti