Pokročilý miniinvazívny a endoskopický výkon je kombináciou dvoch špičkových výkonov, pri ktorom dochádza k ošetreniu vyskočenej medzistavcovej platničky a epidurálneho priestoru súčasne. Pri výkone dochádza, na rozdiel od klasickej operácie, k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr. Výhodou tejto techniky je tiež rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do aktívneho života a úspora času, ktorú by pacient inak vynaložil na absolvovanie dvoch operácií, vrátane ďalších aspektov ako dlhšia nutnosť pracovnej neschopnosti as tým spojené potenciálne zníženie životného komfortu.

Ako výkon prebieha?

Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa k chrbtici zavádza špeciálna ihla na vytvorenie pracovného kanálu. Potom je zavedený endoskop a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí, do akej miery vyskočená platnička tlačí na nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje špeciálnymi kliešťami vyskočená časť platničky. Platnička je na záver ošetrená špeciálnou tepelnou rádiofrekvenciou, ktorá zataví zadný prstenec poškodenej platničky v zadnom platničkovom segmente. Cieľom je znížiť riziko opätovného vyskočenia a odstrániť patologické nervové štruktúry okolo platničky aj vo vnútri spôsobujúce bolesť chrbta.

Po odstránení fragmentu medzistavcovej platničky vstupujeme cez prirodzený otvor v krížovej kosti (hiatus sacralis) do predného epidurálneho priestoru flexibilným endoskopom (epiduroskopom). Cieľom tohto výkonu je optická vizualizácia predného epidurálneho priestoru v oblasti sakrálneho a lumbálneho kanála až do výšky vykonanej endoskopickej diskektómie. V prípade objavu patologických zmien v epidurálnom priestore je možná okamžitá prídavná terapeutická intervencia (podanie protizápalových liekov, rozrušenie adhézií, zvyškov fragmentov platničky).

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Výkon bez hospitalizácie

Výkon sa vykonáva v ľahkej (analgosedácii), či celkovej anestézii

Dĺžka výkonu sa pohybuje od 40 do 90 minút

Animačné video

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá cca do 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže navrátiť do svojho domova.
  • Po výkone obdržíte lekársku správu, kde odporúčame 4 až 6 týždňov pracovnú neschopnosť (neschopnosť vystavuje obvodný lekár).
  • Po výkone nie je možné osobne riadiť automobil a preto je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
  • Prvé 1-2 dni je odporúčaný pobyt na lôžku, s obmedzeným sedením a státím a počas prvého týždňa odporúčame kľudový režim.
  • Od 7. dňa po operácii začína pacient pooperačný režim s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania a pod. Obvykle sa jedná o dobu 4 až 6 týždňov po výkone.
  • Telefonicky vás budeme kontaktovať za 24 hod. po výkone a za 14 dní po výkone.
  • Kontrola vášho zdravotného stavu na našom pracovisku prebehne 5-8 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnutie úľavy od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšenie kvality života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pacienti po endoskopickom výkone sa môžu s akýmkoľvek dotazom obrátiť na špecializovanú sestru.