Edukačné videá

Blokáda mediálnych ramienok
Endoskopické perkutánne odstránenie fragmentu medzistavcovej platničky
Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálnom priestore (epiduroskopia)
Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánne odstránenie fragmentov medzistavcovej platničky
Koreňová blokáda pod RTG kontrolou
Perkutánna endoskopická denervácia medzistavcových kĺbov
Perkutánne endoskopické ošetrenie platničky
Provokačná diskografia
Pulzná rádiofrekvencia chrbtice
Rádiofrekvenčná modulácia s podaním liečiva do epidurálneho priestoru
Tepelná rádiofrekvencia chrbtice
Pulzná a tepelná rádiofrekvencia veľkých kĺbov
Kryoablácia
 
zavrieť

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia