Endoskopické perkutánne odstránenie fragmentu medzistavcovej platničky

Pokročilý miniinvazívny a endoskopický výkon sa najčastejšie vykonáva u pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobujú niektoré typy vysunutých medzistavcových platničiek. Vysunutie platničky sa môže prejavovať výpadkom citlivosti až nehybnosťou končatiny. U takýchto pacientov nedochádza k dlhodobému zlepšeniu po periradikulárnej terapii (PRT) a majú nález na MRI.

Ako výkon prebieha?

Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa k chrbtici (najčastejšie laterálne, t. j. z boku cez foramen intervertebrale) zavádza špeciálna ihla vytvárajúca pracovný kanál. Potom sa zavedie endoskopická kamera (endoskop) a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí, do akej miery vyskočená platnička tlačí na nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje špeciálnymi kliešťami vysunutá (alebo l’udovo „vyskočená“) časť platničky. Platnička sa na záver ošetrí tepelnou rádiofrekvenciou, ktorá zataví zadný prstenec poškodenej platničky v zadnom platničkovom segmente. Cieľom je znížiť riziko opätovného vyskočenia a odstrániť patologické nervové štruktúry okolo platničky aj vnútri spôsobujúce bolesť.

  • Výkon bez hospitalizácie
  • Výkon v lokálnej a ľahkej anestézii (analgosedácii)
  • Dĺžka trvania výkonu: od 40 do 90 minút

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá cca 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže vrátiť domov.
  • Po výkone dostanete lekársku správu, kde odporúčame 4 až 6 týždňov pracovnú neschopnosť (tú vystavuje obvodný lekár).
  • Po výkone nie je možné osobne viesť automobil – je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
  • Prvé 1 – 2 dni sa odporúča pobyt na lôžku, s obmedzeným sedením a státím, počas prvého týždňa pokojový režim.
  • Od 7. dňa po operácii vstupuje pacient do pooperačného režimu s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania a i. Obvykle ide o dobu 4 až 6 týždňov po výkonu.
  • Telefonicky vás budeme kontaktovať za 24 hod. po výkone a za 14 dní po výkone.
  • Kontrola vášho zdravotného stavu na našej klinike prebehne 5 – 8 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnuť úľavu od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšiť kvalitu života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pre pacientov bezprostredne po endoskopickom výkone je k dispozícii „horúca linka“, kam sa s akoukoľvek otázkou môžete obrátiť na špecializovanú sestru.

Sprievodca pacienta po endoskopickom výkone na chrbtici

Diagnostický výkon

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia