Pokročilý miniinvazívny endoskopický výkon sa najčastejšie vykonáva u pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobujú niektoré typy vyskočených medzistavcových platničiek. Hernia platničky sa môže prejavovať výpadkom citlivosti až nehybnosťou končatiny. U takýchto pacientov nedochádza k dlhodobému zlepšeniu po periradikulárnej terapii (PRT) a majú nález na magnetickej rezonancii (MRI).

Ako výkon prebieha?

Pod kontrolou röntgenového žiarenia sa k chrbtici zavádza špeciálna ihla na vytvorenie pracovného kanálu. Potom je zavedená endoskopická kamera (endoskop) a sústava pracovných nástrojov. Zavedený endoskop zobrazí, do akej miery vyskočená platnička tlačí na nervový koreň. Za neustálej vizualizácie sa následne odstraňuje vyskočená časť platničky špeciálnymi kliešťami. Platnička je na záver ošetrená tepelnou rádiofrekvenciou, ktorá zataví zadný prstenec poškodenej platničky v zadnom platničkovom segmente. Cieľom je znížiť riziko opätovného vyskočenia a odstrániť patologické nervové štruktúry okolo platničky aj vo vnútri spôsobujúce bolesť chrbta.

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Výkon bez hospitalizácie

Výkon v lokálnej a ľahkej anestézii (analgosedácii)

Doba trvania výkonu: od 40 do 90 minút

Animačné video

Čo sa deje po výkone

  • Pacient po zákroku zotrvá cca 120 minút na odpočinkovej sále a potom sa v sprievode inej osoby môže navrátiť do svojho domova.
  • Po výkone obdržíte lekársku správu, kde odporúčame 4 až 6 týždňov pracovnú neschopnosť (neschopnosť vystavuje obvodný lekár).
  • Po výkone nie je možné osobne riadiť automobil – je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
  • Prvé 1-2 dni je odporúčaný pobyt na lôžku, s obmedzeným sedením a státím a počas prvého týždňa odporúčame kľudový režim.
  • Od 7. dňa po operácii začína pacient pooperačný režim s pohybovými odporúčaniami, cvičením a fyzioterapiou.
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania a pod. Obvykle sa jedná o dobu 4 až 6 týždňov po výkone.
  • Telefonicky vás budeme kontaktovať za 24 hod. po výkone a za 14 dní po výkone.
  • Kontrola vášho zdravotného stavu na našom pracovisku prebehne 5-8 týždňov po výkone.

Ako prebieha rekonvalescencia

Cieľom liečby je dosiahnutie úľavy od bolesti jej odstránením alebo znížením jej intenzity a tým zlepšenie kvality života pacienta. V priebehu rekonvalescencie je preto potrebné aktívne sa zapojiť do programu pooperačných a pohybových opatrení, ktoré vám pomôžu sa rýchlejšie zotaviť a vrátiť do bežného života. O týchto opatreniach vás priamo po výkone poučí podrobne váš lekár. Pacienti po endoskopickom výkone sa môžu s akýmkoľvek dotazom obrátiť na špecializovanú sestru.