MUDr. Michal Adam získal prestížnu certifikáciu FIPP

254 | 3 min

Novým míľnikom EuroPainClinics sa stalo udelenie ďalšej prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice). Jej držiteľom sa stal MUDr. Michal Adam, FIPP, vedúci lekár Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics Brno. Certifikáciu udeluje svetová organizácia World Institut of Pain.

MUDr. Michal Adam, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics Brno

V Českej republike a na Slovensku sú pracoviska intervenčnej liečby bolesti EuroPainClinics doposiaľ jedinými klinickými zariadeniami, v ktorých pôsobia lekári-špecialisti certifikovaní FIPP. Certifikácia FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) je udeľovaná svetovou organizáciou World Institute of Pain. Je potvrdením profesijnej zručnosti a kompetencií špecialistov na intervenčnú liečbu bolesti so zameraním na intervenčné techniky. Kandidáti absolvujú certifikačný program FIPP, ktorý završuje vykonanie odbornej psychometrickej skúšky pred skúšobnou komisiou FIPP. Osvedčenie (spolu s národnou licenciou) oprávňuje na výkon činnosti v oblasti intervenčnej liečby bolesti po celom svete. V súčasnosti je držiteľmi tejto certifikácie okolo 1300 lekárov zo šesťdesiatich krajín sveta.

MUDr. Michal Adam, FIPP, je atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista. Je držiteľom certifikátu lektora v ultrazvukom navádzanej regionálnej anestézii. Lekárske štúdiá absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach. V roku 2005 nastúpil ako lekár-anestéziológ do Fakultnej nemocnice Sv. Anny v Brne, kde po zložení atestačnej skúšky pracoval ako zástupca ordinára na ortopedickej klinike v pozícii anesteziológa a zároveň školiteľa a pôsobil v Centre na liečbu chronickej bolesti. Na Klinike miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics Brno pôsobí od roku 2020, od roku 2021 je menovaný jej vedúcim lekárom. Pracovisko sa zameriava na intervenčnú diagnostiku a liečbu bolesti chrbta a poskytuje ucelenú liečbu od ambulantného vyšetrenia až po pokročilý endoskopický výkon a následnú fyzioterapeutickú starostlivosť.

Certifikácia FIPP je nielen potvrdením vysokého profesného kreditu menovaného lekára, ale zároveň renomovaným ohodnotením excelentnej kvality poskytovanej intervenčnej liečby príslušného pracoviska.

MUDr. Michalovi Adamovi, FIPP, srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších profesných úspechov.