Poznávate niektoré z týchto ťažkostí?

V EuroPainClinics vám môžeme pomôcť!

  • Poskytujeme miniinvazívne a endoskopické výkony – najpokročilejšie metódy odboru intervenčná liečba bolesti
  • Výkony sú maximálne šetrné
  • Liečia vás skúsení špecialisti s medzinárodnou lekárskou certifikáciou
  • Zdravotná starostlivosť je hradená poistením
  • Liečba prebieha ambulantne
  • Bez hospitalizácie: po endoskopickom výkone sa vraciate domov do 2 hodín
  • Rýchle termíny objednania aj čakacej doby

Objednajte sa teraz

Najčastejšie otázky

Kde sú vaše kliniky?

V súčasnosti môžu pacienti s bolesťou chrbta využiť 3 pracoviská EuroPainClinics – Bratislava, Košice a Bardejov. Viac o pracoviskách nájdete v kontaktoch.

Akú liečbu u vás poskytujete?

Na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rámci medicínskej špecializácie intervenčnej algeziológie alebo intervenčnej liečby bolesti. Táto špecializácia sa venuje diagnostike a liečbe bolestivých stavov, najmä pri chronickej pretrvávajúcej bolesti (dlhšej ako 3 mesiace). Využíva špeciálne, tzv. intervenčné techniky, ktoré zahŕňajú širokú škálu minimálne invazívnych postupov. O tom, ako vás liečime, ako prebieha intervenčná diagnostika a liečba bolesti, aké typy výkonov zahŕňa a čo je cieľom liečby, si môžete podrobne prečítať v našom článku intervenčná liečba bolesti v EuroPainClinics.

V EuroPainClinics je našou hlavnou oblasťou činnosti liečba bolesti dolného chrbta a dolných končatín napríklad v súvislosti s tzv. koreňovým syndrómom pri hernii disku, pomoc a liečebné riešenie však poskytujeme aj v mnohých ďalších oblastiach.

Ide o overené metódy?

Áno, poskytujeme vysoko efektívne, bezpečné a pacientovi maximálne šetrné metódy. Všetky výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi svetových organizácií pre liečbu bolesti Spine Intervention Society (SIS) a World Institut of Pain (WIP).

Ako sa k vám môžem objednať?

Objednaniu predchádza vyplnenie a odoslanie E-konzultácie, ktorú nájdete na stránke www.ekonzultacia.sk. Ide o bezplatnú službu, ktorou sa pacient najskôr informuje, či je typ nami poskytovanej intervenčnej liečby bolesti vhodný pre jeho zdravotné ťažkosti, alebo nie. Pacient tak šetrí čas, v krátkom čase sa dozvie stanovisko, a pokiaľ nie je liečba vyhodnotená ako vhodná, môže sa zamerať na vyhľadanie iného príslušného špecialistu. Nemusí tiež zbytočne cestovať na pracovisko a vynakladať finančné prostriedky za cestovné.

Koľko u vás stojí liečba?

Zdravotná starostlivosť na všetkých našich pracoviskách je hradená poistením. Prehľad poisťovní, ktoré majú zmluvu s jednotlivými pracoviskami EuroPainClinics, nájdete v sekcii Informácie o zdravotných poisťovniach. V súčasnosti je jedinou výnimkou regeneratívna liečba autológnou plazmou (krvná plazma obohatená o krvné doštičky), ktorú ako nadštandardnú terapiu nehradí žiadna poisťovňa. Ak je tento typ liečby lekárom odporúčaný, jej aplikácia je zahájená výhradne so súhlasom pacienta. Cenu za aplikáciu vám oznámi na príslušnom pracovisku.

Za ako dlho ma objednáte?

Čakacie doby na vstupné vyšetrenie sa pohybujú (podľa vyťaženosti kliník) obvykle do 2-4 týždňov.

Liečite aj krčnú a hrudnú chrbticu?

Našou špecializáciou je liečba bolesti dolnej časti chrbta, teda bedrovej chrbtice. Pri krčnej a hrudnej chrbtici sa zameriavame iba na vybrané typy indikácií, ktoré je možné pomocou nami poskytovaných intervenčných výkonov ošetriť. Operácie hrudnej či krčnej chrbtice nevykonávame.

Za ako dlho sa vrátim po endoskopickom výkone do práce?

Niektoré výkony nevyžadujú žiadnu pracovnú neschopnosť, pri niektorých miniinvazívnych výkonoch sa jedná o dobu 1 týždňa. Priebeh rekonvalescencie po endoskopickom výkone, ktorý je pokročilejším lekárskym zásahom, je u každého pacienta úplne individuálny a závisí od mnohých faktorov – procesu hojenia mäkkých tkanív, fyzickej i psychickej kondície pacienta. Obvykle však ide o dobu do 6 týždňov.

Vykonávajú sa výkony v celkovej anestézii?

Výkony sa vykonávajú v lokálnej a ľahkej anestézii (analgosedácii). Len vo veľmi zriedkavých prípadoch môže lekár rozhodnúť o celkovej anestézii. Liečba v EuroPainClinics je ambulantná. Po endoskopickom výkone zotrváte lekárom odporúčanú dobu, zhruba do 2 hodín na odpočinkovej izbe a potom sa v sprievode vraciate domov.

Môže sa stať, že liečba nebude účinná?

Tak ako pri každej liečbe, aj pri intervenčnej liečbe bolesti sa môže stať, že efekt úľavy nebude podľa predstáv pacienta. Môže sa ukázať, že tento typ liečby nie je pre pacienta vhodný, alebo že jeho zdravotná indikácia spadá pod inú medicínsku odbornosť. Tiež sa u pacienta môžu vyskytovať určité kontraindikácie – prekážky liečbe zabraňujúcej. Ich prehľad nájdete v článku kontraindikácie k výkonom. Preto je pre našu liečbu kľúčová precízna diagnostika, ktorá nám umožní odhaliť presný zdroj či zdroje bolesti a stanoviť najvhodnejší liečebný výkon v rámci celkového liečebného plánu.

Počul som, že nie každého pacienta k vám prijímate. Prečo?

Sme pracoviskami, na ktorých prebieha vysoko špecializovaná liečba. Pre každého pacienta nemusí byť vhodným riešením vzhľadom na typ jeho zdravotných ťažkostí. Radi by sme upozornili, že sa zaoberáme odborom intervenčnej liečby bolesti alebo intervenčnou algeziológiou. Nie sme neurochirurgia, ortopédia, neurológia ani pracovisko zobrazovacích metód (to znamená, že u nás nevykonávame magnetickú rezonanciu, CT vyšetrenie a pod.). Preto je u nás zavedený systém objednávania cez službu E-konzultácie, na základe ktorej lekár predbežne posúdi, či môžeme pacientovi typom našej poskytovanej liečby pomôcť.

Kedy je čas na operáciu platničky?

Operácia platničky je vždy poslednou možnosťou liečby a zvažuje sa v prípade, keď boli vyčerpané všetky možnosti konzervatívnej (neoperačnej) liečby a nedošlo k zlepšeniu stavu, rehabilitácia nemá efekt , bolesti sa u pacienta zhoršujú. Väčšina vyskočených platničiek však dobre reaguje na nechirurgickú liečbu, bolesť odznieva po 4 až 6 týždňoch. O operácii by sa malo uvažovať až potom, čo absolvujete niekoľko mesiacov nechirurgickej liečby.

Môže sa hernia platničky objaviť znova?

Opätovná hernia disku sa nazýva reherniácia, a pri nesprávnych pohybových návykoch sa môže prejaviť až u 10 % pacientov po výkone. Preto je nevyhnutné – najmä v prvých 2-3 týždňoch po výkone – kedy je riziko najvyššie, dôsledne dbať na pokyny a odporúčania lekára, a dodržiavať režimové opatrenia. V dlhodobom horizonte je prevenciou pravidelné cvičenie.

Ako sa vykonáva endoskopický výkon na platničke?

Endoskopické výkony sa vykonávajú na zákrokovej sále, v lokálnej, zriedkavo ľahkej celkovej anestézii. Ide o výkon takzvane „kľúčovou dierkou“ – pre miniinvazívne a endoskopické zákroky postačuje jeden operačný vstup s dĺžkou 8 až 10 mm – kadiaľ sa do chrbticového priestoru zavádzajú pracovné nástroje a endoskopická kamera. Operatér pracuje pod permanentnou, presnou a bezpečnou kontrolou röntgenu a videonavigácie. Výhodou výkonov je to, že nie je nutná hospitalizácia. Po výkone a odporúčanej dobe odpočinku na odpočinkovej sále (cca 120 min) môžete začať rekonvalescenciu v pohodlí vášho domova.

Prečo platnička bolí?

Je potrebné upresniť, že platnička sama o sebe za normálnych okolností nebolí, pretože v nej nie sú žiadne krvné cievy ani nervy. Podkladom bolestivého stavu je najčastejšie degeneratívny proces, ktorý vedie k vzniku zápalu, vrastaniu nových nervov do platničky a ich dráždeniu týmto zápalom, prípadne prasklinou prstenca platničky a vznikom hernie, ktorá utláča a dráždi nervový koreň. Príčinou bolesti, ktoré spájame s platničkou, ale môžu byť aj zúženie v chrbticovom priestore, ďalej v spojitosti s úrazmi, zraneniami, nádormi, zápalmi infekčnej povahy a inými indikáciami.

Chcete vedieť viac o liečbe hernie disku?