Výkon je vykonávaný u pacientov s bolesti chrbta, ktorá má pôvod v nervových koreňoch. Pri chronickej bolesti je stimuláciou elektrickým prúdom narušené vedenie bolestivých vzruchov nervovými koreňmi. Pomocou elektrickej stimulácie buniek nervových koreňov je opäť nastolená rovnováha a zníženie intenzity bolesti.

Ako výkon prebieha?

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme do nej elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzné znamená, že je energia vpravovaná do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 až 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti, a to na niekoľko týždňov až mesiacov. Akonáhle je elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikované priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

Ambulantný zákrok pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-rameňom

V lokálnej anestézii

Dĺžka trvania výkonu cca 30 minút

Animačné video

V prípade potreby pristupujeme k ďalším terapeutickým výkonom.

Endoskopické výkony

Regeneratívna medicína