Pulzná rádiofrekvencia chrbtice

Výkon sa vykonáva u pacientov s bolesťou chrbta, ktorá má pôvod v nervových koreňoch. Pri chronickej bolesti sa stimuláciou elektrickým prúdom naruší vedenie bolestivých vzruchov nervovými koreňmi. Pomocou elektrickej stimulácie buniek nervových koreňov sa opäť nastolí rovnováha a zníženie intenzity bolesti.

Ako výkon prebieha?

Pri pulznej rádiofrekvencii zavedieme k postihnutému tkanivu elektródu v tvare ihly a pustíme doň elektrický prúd. Táto technika sa však líši od rádiofrekvenčnej ablácie. Slovo pulzná znamená, že sa energia vpravuje do elektródy prerušovane, čo umožňuje udržať nízku teplotu elektródy (42 – 45 °C) na rozdiel od vyšších teplôt potrebných na abláciu. Aplikácia rádiofrekvenčných pulzov k nervom zablokuje prenos bolestivých podnetov, čím ustane vnímanie bolesti, a to na niekoľko týždňov až mesiacov. Len čo sa elektrické pole pulznej rádiofrekvencie aplikuje priamo k nervu, ovplyvňuje iba tú časť nervu, ktorá je zodpovedná za šírenie signálu bolesti.

  • Ambulantný zákrok pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-ramenom
  • V lokálnej anestézii
  • Dĺžka trvania výkonu 30 minút

V prípade potreby následnej terapie pristupujeme k ďalším miniinvazívnym a endoskopickým výkonom.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia