Ľubomír Poliak

MUDr., FIPP

Špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Ľubomír Poliak, FIPP je atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista, špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu bolesti.

MUDr. Poliak je držiteľom prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), ktorá je potvrdením vysokých profesných kompetencií v presnom a bezpečnom ovládaní intervenčných techník, oprávňujúci (spolu s národnou licenciou) na výkon týchto špecializovaných techník po celom svete. Certifikáciu udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain.

MUDr. Poliak sa v rámci liečby bolesti špecializuje na regeneratívnu liečbu autológnou plazmou pod RTG navigáciou, denervačné techniky kryoanalgézie, a ako v súčasnosti jediný lekár na Slovensku, na výkon perkutánnej balónikovej kompresie trigeminálneho ganglia pre zmiernenie neuralgických bolestí tváre. Venuje sa aktívnej publikačnej činnosti a prednáškovým aktivitám na tuzemskej i zahraničnej odbornej pôde.

Odborné členstvo:

  • Slovenská spoločnosť anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti (SSAIM)
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSSLB)
  • Slovenská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti (SIA)
  • Slovenská lekárska komora

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

  • EuroPainClinics
  • Lekár leteckej záchrannej zdravotnej služby so zníženým úväzkom,  AIR – TRANSPORT  EUROPE, spol. s r.o., Letisko POPRAD – TATRY
  • Lekár záchrannej zdravotnej služby, Záchranná služba Košice
  • Univerzitná Nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
  • Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace