Peter Lenčéš

MUDr., FIPP

Špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, je atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista, špecialista na intervenčnú liečbu bolesti. Je tiež držiteľom atestácie v odbore urgentná medicína, prenosné choroby a všeobecná medicína.

MUDr. Lenčéš je držiteľom prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), ktorá je potvrdením vysokých profesných kompetencií v presnom a bezpečnom ovládaní intervenčných techník, oprávňujúci (spolu s národnou licenciou) na výkon týchto špecializovaných techník po celom svete. Certifikáciu udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain.

Odborné členstvo:

 • Slovenská spoločnosť anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti (SSAIM)
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSSLB)
 • Slovenská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti (SIA)
 • Slovenská lekárska komora

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

 • Clinique de Champagne, Troyes, Francie
 • I.KAIM (prvá klinika anestézie a intenzívnej medicíny) Košice, Univerzitná nemocnica
 • Česká polní nemocnice Role 2, Kábul, Afghanistán
 • Slovenská ženijná jednotka, Kábul, Afghanistán,
 • Záchranná služba Košice
 • Klinika infekčných chorôb a cestovnej medicíny, Košice, Univerzitná nemocnica
 • Slovenská poľná nemocnica, Suai Východný Timor
 • Letecká Vojenská Nemocnica Košice