MUDr. Róbert Rapčan prednášal v arabskom Ajmane

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, prijal začiatkom októbra pozvanie vzdelávacie inštitúcie Gulf Pain School v arabskom Ajmane k aktívnej účasti ako prednášajúci na niekoľkodňových kurzoch intervenčnej liečby bolesti.

Vo svojich prednáškach sa zaoberal oblasťou perkutánnych endoskopických techník, ďalej sa venoval téme blokády trigeminálneho nervu a aplikácii kryoanalgetických techník v klinickej praxi. Kurz usporiadaný formou didaktických interaktívnych prednášok a kadaverového workshopu prebehol v priestoroch Gulf Medical University, ktorá je jednou z najväčších lekárskych univerzít na Strednom východe. Táto spolupráca jednoznačne deklaruje nesporný prínos špičkových profesijných kompetencií MUDr. Róberta Rapčana pre rozvoj odboru intervenčnej medicíny na medzinárodnej úrovni, k čomu blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných úspechov.

Gulf Pain School bola založená za účelom rozširovania odborných zručností lekárov odboru intervenčnej liečby bolesti i ďalších medicínskych odborov. V oblasti Perského zálivu sa jedná o prestížnu vzdelávacu inštitúciu s ponukou vysokokvalitných edukačných programov. Svoje osnovy vytvára v súlade s osnovami Royal College of Anaesthestists (RCOA) a v spolupráci s Leicester Pain Education and Training, Veľká Británia. Z hľadiska kvality výučby je vyhľadávaná najviac lekármi s medzinárodnými certifikáciami FIPP a CIPS udeľovanými World Institut of Pain.


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia