MUDr. Róbert Rapčan prednášal v arabskom Ajmane

586 | 2 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, prijal začiatkom októbra pozvanie vzdelávacie inštitúcie Gulf Pain School v arabskom Ajmane k aktívnej účasti ako prednášajúci na niekoľkodňových kurzoch intervenčnej liečby bolesti.

Vo svojich prednáškach sa zaoberal oblasťou perkutánnych endoskopických techník, ďalej sa venoval téme blokády trigeminálneho nervu a aplikácii kryoanalgetických techník v klinickej praxi. Kurz usporiadaný formou didaktických interaktívnych prednášok a kadaverového workshopu prebehol v priestoroch Gulf Medical University, ktorá je jednou z najväčších lekárskych univerzít na Strednom východe. Táto spolupráca jednoznačne deklaruje nesporný prínos špičkových profesijných kompetencií MUDr. Róberta Rapčana pre rozvoj odboru intervenčnej medicíny na medzinárodnej úrovni, k čomu blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných úspechov.

Gulf Pain School bola založená za účelom rozširovania odborných zručností lekárov odboru intervenčnej liečby bolesti i ďalších medicínskych odborov. V oblasti Perského zálivu sa jedná o prestížnu vzdelávacu inštitúciu s ponukou vysokokvalitných edukačných programov. Svoje osnovy vytvára v súlade s osnovami Royal College of Anaesthestists (RCOA) a v spolupráci s Leicester Pain Education and Training, Veľká Británia. Z hľadiska kvality výučby je vyhľadávaná najviac lekármi s medzinárodnými certifikáciami FIPP a CIPS udeľovanými World Institut of Pain.