XI. Kongres World Institut of Pain s účasťou EuroPainClinics

392 | 3 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, vystúpi na XI. svetovom kongrese inštitúcie World Institut of Pain, ktorý prebehne v dňoch 25. až 27. augusta v Budapešti. Súčasťou kongresu sú medzinárodné certifikačné skúšky FIPP, na ktorých sa tento rok zúčastnia aj ďalší členovia lekárskeho tímu EuroPainClinics.

Kongres World Institut of Pain ako jedna z najočakávanejších odborných udalostí svetovej intervenčnej medicíny predstaví najaktuálnejšie trendy v oblasti nových technológií, liečby chronickej bolesti, neuromodulačnej liečby a regeneratívnej medicíny, a zároveň prinesie jedinečnú príležitosť zdieľania odborných informácií a klinických skúseností špecialistov z celého sveta.

V rámci prednáškových blokov vystúpi MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., ktorý sa ako člen vedeckého výboru kongresu ujme funkcie predsedajúceho jednej z intervenčných sekcií, a svoje klinické skúsenosti odovzdá odbornému publiku prednáškou na tému denervačných techník v liečbe SI kĺbu (Denervation techniques in management of sacroiliacal joint). Formou posteru budú ďalej prezentované výsledky klinického výskumu vedeného MUDr. Rapčanom, ktorý sa zaoberá porovnaním intervenčných techník pri liečbe facetových kĺbov (Comparing the effect of interventional pain manangement techniques in the treatment of facet joint pain).

Súčasne s kongresom budú prebiehať medzinárodné skúšky špecializačného vzdelania FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), ktorých účastníkmi sú v tomto roku ďalší lekári EuroPainClinics. Certifikáciu FIPP udeľuje World Institut of Pain ako potvrdenie excelentných profesných kompetencií v presnom a bezpečnom ovládaní intervenčných techník podľa najvyšších štandardov. MUDr. Róbert Rapčan je od roku 2013 prvým lekárom na Slovensku, ktorý je držiteľom certifikácie FIPP. O tri roky neskôr bol menovaný do prestížnej pozície FIPP Examiner – člen skúšobnej komisie a examinátor medzinárodných skúšok FIPP.
Lekári s certifikáciou FIPP sa stávajú členmi elitnej medzinárodnej skupiny špecialistov World Institut of Pain a sú garantmi špičkovej lekárskej starostlivosti každého pracoviska intervenčnej algeziológie. V EuroPainClinics sme hrdí na dosiahnuté certifikácie FIPP našich špecialistov, ktoré sú aktuálne v kontexte českých a slovenských klinických pracovísk jedinými, a teším sa na nové úspešné absolutória.

MUDr. Róbert Rapčan predstavil na XI. kongresi WIP výsledky klinického výskumu EuroPainClincis pri intervenčnej liečbe facetových kĺbov