Prestížnu certifikáciu FIPP získali ďalší lekári EuroPainClinics

396 | 5 min

Novým významným míľnikom EuroPainClinics sa stalo udelenie prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP (Felow of Interventional Pain Practice) ďalším špecialistom našich pracovísk intervenčnej liečby bolesti. Certifikácia, ktorú udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain, je potvrdením špičkových profesijných kompetencií vo výkone intervenčných techník.

Význačnému úspechu lekárov našich českých a slovenských pracovísk predchádzalo vykonanie odbornej skúšky, ktorá zavŕšila absolvovanie medzinárodného certifikačného programu FIPP v intervenčných technikách. Odborná skúška prebehla pri príležitosti tohtoročného svetového kongresu World Institut of Pain (WIP) konaného v Budapešti. Získaná certifikácia oprávňuje lekára k činnosti v oblasti intervenčnej liečby bolesti (spolu s národnou licenciou) po celom svete. V súčasnosti je držiteľmi certifikácie FIPP celosvetovo okolo 1200 lekárov. Sme potešení, že členmi tejto elitnej odbornej komunity sú aj naši lekári EuroPainClinics.

Na Slovensku ako aj v Českej republike sme doposiaľ jedinými pracoviskami intervenčnej liečby bolesti, v ktorých pôsobia lekári certifikovaní FIPP. Certifikácia našich lekárov tak deklaruje vysoko odbornú kvalitu špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá je na pracovisku podľa najvyšších svetových štandardov poskytovaná. V EuroPainClinics túto odbornosť potvrdzuje dnes už na pätnásť tisíc každoročne vykonaných intervenčných zákrokov a viac ako päť tisíc realizovaných endoskopických výkonov, s ktorými sa radíme medzi popredných európskych lídrov odboru intervenčnej algeziológie.

Odbornú supervíziu pri príprave na certifikáciu poskytol lekárom MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, PhD, MBA, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, ktorý ako prvý slovenský lekár získal certifikáciu už v roku 2013, a od roku 2016 je menovaný do pozície FIPP Examiner-člen skúšobnej komisie (Board of Examination).

Novým držiteľom certifikácie FIPP srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších pracovných úspechov!

MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP

MUDr. L’ubomír Poliak je atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista. V rámci intervenčnej liečby bolesti sa zameriava na regeneratívnu medicínu a v súčasnosti ako jediný lekár na Slovensku na výkon perkutánnej balónkovej kompresie trigeminálneho ganglia na zmiernenie neuralgických bolestí tváre. Pôsobiskom MUDr. Poliaka je pracovisko intervenčnej liečby bolesti v Bardejove, a pacienti sa s ním stretávajú aj v Ostrave.

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP

MUDr. Peter Lenčéš je atestovaný algeziológ, anesteziológ a intenzivista, a ďalej držiteľ atestácie v odbore urgentná medicína, prenosné choroby a všeobecná medicína. Klinickú prax realizoval na rade zahraničných pracovných pobytov. Profesne sa úzko zameriava na kryoablačné denervačné techniky. Je lekárom pracoviska intervenčnej liečby bolesti v Bardejove, pôsobí aj v Ostrave.

MUDr. Ladislav Kočan, PhD, FIPP

MUDr. Ladislav Kočan je atestovaný algeziológ, anesteziológ a intenzivista. Titul PhD získal v odbore klinická biochémia a intenzívna medicína. V EuroPainClinics zastáva funkciu manažéra klinických štúdií EuroPainClinics. Je autorom a spoluautorom odborných článkov publikovaných v mnohých tuzemských a zahraničných karentových publikácií. Ako lekár pôsobí na špecializovanom algeziologickom pracovisku v Košiciach.

MUDr. Michal Matias, FIPP

MUDr. Michal Matias je atestovaný v odboroch algeziológie, anesteziológie a resuscitácie. Je držiteľom certifikácie v odbore ultrazvukom navigovanej regionálnej anestézie a ďalej certifikáciou ALS Provider a Certification EACTA/ESC Certification on adult TEE. Je vedúcim lekárom EuroPainClinics Hradec Králové a ako lekár a operatér pôsobí na pracoviskách v Prahe a Brne.

MUDr. Jan Farkaš, FIPP

MUDr. Jan Farkaš atestovaný algeziológ, anesteziológ a intenzivista, držiteľ certifikátu kurzu ALS (Advanced Life Support) s odborným výcvikom medicínskych postupov určených na efektívnu liečbu náhlej zástavy obehu a kritických stavov. Je lekárom pracoviska EuroPainClinics v Ostrave. Pôsobí aj ako lekár Zdravotníckej záchrannej služby Moravskosliezskeho kraja.

Pre úplnosť dodajme, že na našich pracoviskách sú už držiteľmi certifikácie vedúci lekári pracovísk MUDr. Martin Griger, FIPP, PhD, DESA (Bratislava) a MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice) a MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedúci lekár EuroPainClinics Praha.

World Institut of Pain – záštita svetovej intervenčnej algeziológie

Medzinárodná organizácia World Institut of Pain (WIP) je lekárska spoločnosť združujúca lekárov odboru intervenčnej liečby bolesti. Od svojho založenia v roku 1993 si kladie za cieľ vytvárať a realizovať kvalitné vzdelávacie programy, ktoré umožnujú zdieľanie najaktuálnejších klinických poznatkov a výmenu skúseností o postupoch intervenčnej liečby, efektivite intervenčných techník a ďalšom rozvoji terapeutických výkonov. Formou konferencií, seminárov, praktických workshopov a ďalších vzdelávacích aktivít vytvára kvalitné podmienky na úzku spoluprácu medzi lekármi liečby bolesti, či už na globálnej, alebo regionálnej úrovni. Poslaním World Institute of Pain je zároveň informovať širokú verejnosť o dostupnosti intervenčných techník v liečbe bolesti, ktoré významnou mierou prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života pacienta.