MUDr. Ladislav Kočan, PhD.

Clinical Research Manager

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., je atestovaný anestéziológ a intenzivista. Je autorom a spoluautorom mnohých tuzemských a zahraničných karentovaných publikácií a koordinátorom viacerých medicínskych štúdií v oblasti intervenčnej algeziológie a intenzívnej medicíny. Zároveň je členom redakčnej rady odborného časopisu American Journal of Food and Nutrition.

MUDr. Ladislav Kočan je manažérom klinického výskumu a klinických štúdií EuroPainClinics. Ako lekár-špecialista na miniinvazívnu liečbu chrbta pôsobí na pracovisku EuroPainClinics Košice.

Certifikáty a odborné členstvá:

  • Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
  • Philosophiae doctor (PhD) v odbore Klinická biochémia, intenzívna medicína
  • ESA Publication Course
  • Regional Anaesthesia certificate
  • Člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Klinická prax:

  • Východoslovenský ústav kardiovaskulárnych chorôb   2014 – súčasnosť (anestéziológ – intenzivista)
  • Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach   2007-2014   (anestéziológ – intenzivista)
  • Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   2007 – súčasnosť (odborný asistent)
  • Košická Záchranná služba 2007 – súčasnosť (lekár rýchlej zdravotníckej pomoci)

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia