Ladislav Kočan

MUDr., PhD., FIPP

Specialista na intervenční léčbu, Clinical Research Manager

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, je atestovaný algeziológ, anestéziológ a intenzivista. Je autorom a spoluautorom mnohých tuzemských a zahraničných karentovaných publikácií a koordinátorom viacerých medicínskych štúdií v oblasti intervenčnej algeziológie a intenzívnej medicíny.

Zároveň je členom redakčnej rady odborného časopisu American Journal of Food and Nutrition.

MUDr. Kočan je držiteľom prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), ktorá je potvrdením vysokých profesných kompetencií v presnom a bezpečnom ovládaní intervenčných techník, oprávňujúci (spolu s národnou licenciou) na výkon týchto špecializovaných techník po celom svete. Certifikáciu udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain.

MUDr. Ladislav Kočan je manažérom klinického výskumu a klinických štúdií EuroPainClinics. Ako lekár pôsobí na špecializovanom algeziologickom pracovisku v Košiciach.

Odborné členstvo:

  • Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia
  • Philosophiae doctor (PhD) v odbore Klinická biochémia, intenzívna medicína
  • ESA Publication Course
  • Regional Anaesthesia certificate
  • Člen Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

  • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb   2014 – súčasnosť
  • Špecializované algeziologické pracovisko, Košice
  • Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach   2007-2014  
  • Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   2007 – súčasnosť (odborný asistent)
  • Košická Záchranná služba 2007 – súčasnosť (lekár rýchlej zdravotníckej pomoci)