Najčastejšie otázky

Kde sú vaše kliniky?

V súčasnosti môžu pacienti s bolesťou chrbta využiť 3 pracoviská EuroPainClinics – Bratislava, Košice a Bardejov. Viac o pracoviskách nájdete v kontaktoch.

Akú liečbu u vás poskytujete?

Na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rámci medicínskej špecializácie intervenčnej algeziológie alebo intervenčnej liečby bolesti. Táto špecializácia sa venuje diagnostike a liečbe bolestivých stavov, najmä pri chronickej (dlhšie ako 3 mesiacov) pretrvávajúce bolesti. Využíva špeciálne, tzv. intervenčné techniky, ktoré zahŕňajú širokú škálu minimálne invazívnych postupov. O tom, ako vás liečime, ako prebieha intervenčná diagnostika a liečba bolesti, aké typy výkonov zahŕňa a čo je cieľom liečby, si môžete podrobne prečítať v našom článku intervenčná liečba bolesti v EuroPainClinics.

V EuroPainClinics je našou hlavnou oblasťou činnosti liečba bolesti dolného chrbta a dolných končatín napríklad v súvislosti s tzv. koreňovým syndrómom pri vyskočení platničky, pomoc a liečebné riešenie však poskytujeme aj v mnohých ďalších oblastiach.

Ide o overené metódy?

Áno, poskytujeme vysoko efektívne, bezpečné a pacientovi maximálne šetrné metódy. Všetky výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi svetových organizácií pre liečbu bolesti Spine Intervention Society (SIS) a World Institut of Pain (WIP).

Ako sa k vám môžem objednať?

Objednaniu predchádza vyplnenie a odoslanie E-konzultácie, ktorú nájdete na stránke www.ekonzultacia.sk. Ide o bezplatnú službu, ktorou sa pacient najskôr informuje, či je typ nami poskytovanej intervenčnej liečby bolesti vhodný pre jeho zdravotné ťažkosti, alebo nie. Pacient tak šetrí čas a v krátkom čase sa dozvie výsledok vyhodnotenia. Pokiaľ nie je liečba vyhodnotená ako vhodná, môže sa zamerať na vyhľadanie iného špecialistu. Nemusí tiež zbytočne cestovať na pracovisko a vynakladať prípadné finančné prostriedky za cestovné.

Koľko u vás liečba stojí?

Zdravotná starostlivosť na všetkých našich pracoviskách je hradená poistením. Prehľad poisťovní, ktoré platia pre jednotlivé pracoviská, nájdete v sekcii Informácie o zdravotných poisťovniach. V súčasnosti je jedinou výnimkou regeneratívna liečba autológnou plazmou (krvná plazma obohatená o krvné doštičky), ktorú ako nadštandardnú terapiu nehradí žiadna poisťovňa. Cenu za aplikáciu vám oznámia na príslušnom pracovisku. Ak je tento typ liečby lekárom odporúčaný, jej aplikácia je zahájená výhradne so súhlasom pacienta.

Za ako dlho ma objednáte?

Čakacie doby na vstupné vyšetrenie sa pohybujú (podľa vyťaženosti kliník) obvykle do 3-4 týždňov.

Liečite aj krčnú a hrudnú chrbticu?

Našou špecializáciou je liečba bolesti dolnej časti chrbta, teda bedrovej chrbtice, vieme však pomôcť aj v mnohých ďalších oblastiach. Pri krčnej a hrudnej chrbtici sa zameriavame iba na vybrané typy indikácií, ktoré je možné pomocou nami poskytovaných intervenčných výkonov ošetriť. Operácie hrudnej či krčnej chrbtice nevykonávame.

Za ako dlho sa vrátim po endoskopickom výkone do práce?

Niektoré výkony nevyžadujú žiadnu pracovnú neschopnosť, pri niektorých miniinvazívnych výkonoch sa jedná o dobu 1 týždňa. Priebeh rekonvalescencie po endoskopickom výkone, ktorý je pokročilejším lekárskym zásahom, je u každého pacienta úplne individuálny a závisí od mnohých faktorov – procesu hojenia mäkkých tkanív, fyzickej i psychickej kondícii pacienta a pod. Obvykle však ide o dobu do 6 týždňov.

Výkony sa vykonávajú v celkovej anestézii?

Výkony sa vykonávajú v lokálnej a ľahkej anestézii (analgosedácii). Len vo veľmi zriedkavých prípadoch môže lekár rozhodnúť o celkovej anestézii. Liečba v EuroPainClinics je ambulantná. Po endoskopickom výkone zotrváte lekárom odporúčanú dobu zhruba 2 hodín na odpočinkovej izbe a potom sa v sprievode vraciate domov.

Môže sa stať, že liečba nebude účinná?

Tak ako pri každej metóde, aj v prípade intervenčnej liečby sa môže v niektorých prípadoch ukázať, že nie je pre pacienta vhodným riešením, prípadne je prítomná niektorá z kontraindikácií – prekážok liečbe zabraňujúcej. Zdravotná indikácia pacienta môže tiež spadať pod inú medicínsku odbornosť. Preto je pre liečbu kľúčová precízna diagnostika, ktorá nám umožní odhaliť presný zdroj či zdroje bolesti a stanoviť najvhodnejší liečebný výkon v rámci celkového liečebného plánu.

Počul som, že nie každého pacienta k vám prijímate. Prečo?

Sme pracoviskami, na ktorých prebieha vysoko špecializovaná liečba. Našou špecializáciou je intervenčná liečba bolesti alebo intervenčná algeziológia. Pre každého pacienta nemusí byť vhodným riešením vzhľadom na typ jeho zdravotných ťažkostí. Nie sme pracoviskom neurochirurgie, ortopédie, neurológie ani zobrazovacích metód (to znamená, že u nás nevykonávame magnetickú rezonanciu, CT vyšetrenie a pod.). Preto je u nás zavedený systém objednávania cez službu E-konzultácie, na základe ktorej lekár predbežne posúdi, či môžeme pacientovi typom našej poskytovanej liečby pomôcť.