Endoskopicky asistovaná rádiofrekvenčná denervácia SI kĺbu

Výkon, pri ktorom je za vizualizácie endoskopickou kamerou ošetrený SI kĺb, ako zdroj bolesti dolnej časti chrbta. Výkon je analogicky, ako iné denervačné metódy zameraný na prerušenie vedenia a vnímania bolesti z postihnutej štruktúry.

Ako výkon prebieha?

Pod kontrolou röntgenového žiarenia je v lokálnej anestézii a sedácii (podanie liekov proti bolesti a na upokojenie) vytvorený vstup pre výkon (kožný rez) o veľkosti cca z 8 až 10 mm. Následne je zavedený endoskop a ďalšie pracovné nástroje na zadný povrch krížovej kosti, kde sa nachádzajú drobné nervy vedúce bolesť z SI kĺbu. Tie sú následne pod endoskopickou kontrolou rádiofrekvenčne dôkladne odstránené. Drobná rana je uzavretá 2 stehmi.

  • Šetrný a efektívny výkon bez nutnosti hospitalizácie
  • V lokálnom znecitlivení a v ľahkej analgosedácii
  • Dĺžka trvania výkonu 20-30 min
  • Možnosť súčasného ošetrenia viacerých úrovní (etáží) nervového zásobenia kĺbu

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Čo sa deje po výkone (orientačné informácie)

  • Po výkone zotrváte cca 1-2 hodiny na odpočinkovej izbe, a potom sa v sprievode inej osoby môžete navrátiť do svojho domova.
  • Po výkone obdržíte lekársku správu, kde individuálne odporúčame cca 1-2 týždňovú pracovnú neschopnosť, ktorá však nie je úplne nevyhnutná, ak sa cítite dobre.
  • Po výkone nie je možné osobne riadiť automobil – je nutné zaistiť si sprievod. Prevoz je ideálny na mieste spolujazdca so sklopeným sedadlom.
  • Prvé 1-2 dni sa odporúča pokojový režim, ďalej už závisí od pocitov pacienta.
  • Ideálne je skoro začať cielenú rehabilitáciu a fyzioterapiu (cvičenie).
  • Návrat k bežným činnostiam a do zamestnania je veľmi individuálny. Záleží na zdravotnom stave pacienta, procese hojenia mäkkých tkanív, na type zamestnania ai. Obvykle sa jedná o dobu niekoľkých dní, vzácne až 2 týždňov po výkone.

Všetky konkrétne informácie na výkon aj obdobie rekonvalescencie obdržíte individuálne od vášho ošetrujúceho lekára a sestry.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia