Výkon, pri ktorom je pomocou vizualizácie endoskopickou kamerou ošetrený SI kĺb ako zdroj bolesti dolnej časti chrbta. Výkon je podobne ako iné denervačné metódy zameraný na prerušenie vedenia a vnímania bolesti z postihnutej štruktúry.

Ako výkon prebieha?

Pod kontrolou röntgenového žiarenia je v lokálnej anestézii a sedácii (podanie liekov proti bolesti a na upokojenie) vytvorený vstup pre výkon (kožný rez) o veľkosti cca z 8 až 10 mm. Následne je zavedený endoskop a ďalšie pracovné nástroje na zadný povrch krížovej kosti, kde sa nachádzajú drobné nervy vedúce bolesť z SI kĺbu. Tie sú následne pod endoskopickou kontrolou rádiofrekvenčne dôkladne odstránené. Drobná ranka je uzavretá 2 stehmi.

Spoznajte výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Šetrný a efektívny výkon pod presnou, bezpečnou a cielenou kontrolou RTG s C-ramenom

Bez nutnosti hospitalizácie

V lokálnom znecitlivení a v ľahkej analgosedácii

Dĺžka trvania výkonu 20-30 min

Možnosť súčasného ošetrenia viacerých úrovní (etáží) nervového zásobenia kĺbu