Miniinvazívne a endoskopické výkony patria k najpokročilejším liečebným prístupom bolestí chrbta v rámci odboru tzv. intervenčnej algeziológie (intervenčnej liečby bolesti). Aktuálny zdravotný stav každého pacienta na pracovisku EuroPainClinics je dôkladne zhodnotený lekárom špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta vrátane individuálneho vyhodnotenia kontraindikácií a s ohľadom na zdravotnú indikáciu a urgentnosť liečby a zváženie prínosu liečby a rizika vyplývajúceho.

V rámci konkrétneho a presného diagnostického a liečebného plánu je pacientovi navrhnutý vždy najvhodnejší diagnostický a ďalší terapeutický postup.

Pre koho nie je vhodný miniinvazívny výkon vykonávaný v ambulantnom režime (kontraindikácie k výkonu)

 • Odmietanie výkonu zo strany pacienta
 • Poruchy koagulácie (zrážanlivosti krvi)
 • Užívanie niektorých antikoagulantov (liekov na riedenie krvi)
 • Celkový zápal (sepsa)
 • Zápal v mieste predpokladaného výkonu
 • Gravidita (výkony sú vykonávané pod RTG kontrolou)
 • Alergia (kontrastná látka, lokálne anestetiká, steroidy)
 • Nadváha, obezita a morbídna obezita (BMI viac ako 35, limitácia nosností stola a dĺžkou inštrumentária)

Pre koho nie je vhodný pokročilý endoskopický výkon (kontraindikácie k výkonu, resp. anestézii)

Všetky stavy uvedené v odseku vyššie platné pre miniinvazívne výkony vykonávané v ambulantnom režime a ďalej:

 • Obmedzenie zo strany kardiovaskulárneho systému (vážne ochorenia srdca, zlyhávajúce srdce, pľúcna hypertenzia, infarkt myokardu v posledných 6 mesiacoch, zle alebo vôbec neliečená hypertenzia alebo angina pectoris, zavedený kardiostimulátor a pod.)
 • Obmedzenie pre renálnu insuficienciu (obličkovú nedostatočnosť)
 • Akútne zápaly horných alebo dolných dýchacích ciest
 • Pre pacientov bez sprievodu a bez domácej starostlivosti počas 24 hod. po výkone
 • Polymorbídni pacienti (individuálne zhodnotený stav operatérom a anestéziológom)
 • Imunosupresívni pacienti
 • Iné závažné celkové ochorenia ohrozujúce pacienta počas operácie a po operácii (z anesteziologického hľadiska pacienti s ASA III a viac)