Kontraindikácie k výkonom

Miniinvazívne a endoskopické výkony patria k najpokročilejším liečebným prístupom bolestí chrbta v rámci odboru tzv. intervenčnej liečby bolesti. Aktuálny zdravotný stav každého pacienta na pracovisku EuroPainClinics je dôkladne zhodnotený špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta vrátane individuálneho vyhodnotenia kontraindikácií a s ohľadom na zdravotnú indikáciu a urgentnosť liečby a zváženia prínosu liečby a rizika z nej plynúceho. V rámci konkrétneho a presného diagnostického a liečebného plánu je pacientovi navrhnutý vždy najvhodnejší diagnosticko-terapeutický alebo operačný postup.

Pre koho nie je vhodný miniinvazívny výkon vykonávaný v ambulantnom režime (kontraindikácie pre výkon)

 • Odmietanie výkonu zo strany pacienta
 • Poruchy koagulácie (zrážanlivosti krvi)
 • Užívanie niektorých antikoagulantov (liekov na „riedenie“ krvi)
 • Celkový zápal (sepsa)
 • Zápal v mieste predpokladaného výkonu
 • Gravidita (výkony sú vykonávané pod RTG kontrolou)
 • Alergia (kontrastná látka, lokálne anestetiká, steroidy)
 • Nadváha, obezita a morbídna obezita (BMI viac ako 35, limitácia nosnosti stola a dĺžkou inštrumentária)

Pre koho nie je vhodný pokročilý endoskopický operačný výkon (kontraindikácie pre výkon, resp. anestéziu)

Všetky stavy uvedené v odseku vyššie platné pre miniinvazívne výkony vykonávané v ambulantnom režime a ďalej:

 • Obmedzenie zo strany kardiovaskulárneho systému (vážne ochorenie srdca, zlyhávajúce srdce, pľúcna hypertenzia, infarkt myokardu počas posledných 6 mesiacov, nesprávne alebo vôbec neliečená hypertenzia alebo angina pectoris, zavedený kardiostimulátor a i.)
 • Obmedzenie pre renálnu insuficienciu (obličkovú nedostatočnosť)
 • Akútne zápaly horných alebo dolných dýchacích ciest
 • Pre pacientov bez sprievodu a bez domácej starostlivosti počas 24 hod. po operácii
 • Polymorbídni pacienti (individuálne zhodnotený stav operatérom a anestéziológom)
 • Imunosupresívni pacienti
 • Iné závažné celkové ochorenia ohrozujúce pacienta počas operácie a po operácii (z anestéziologického hľadiska pacienti s ASA III a viac)

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia