Prekročili sme hranicu 20 000 prijatých E-konzultácií

898 | 3 min

Enormný záujem o liečbu bolesti chrbta miniinvazivnými a endoskopickými výkonmi dosvedčuje každodenne stále viac narastajúci „tok“ prijatých E-konzultácií na naše pracoviská, ktoré sú ihneď zaraďované do procesu lekárskeho posúdenia vhodnosti liečby. Na prejavený záujem všetkých sme veľmi hrdí a teší nás, že špecializovanú liečbu môžeme ponúknuť drvivej väčšine pacientov.

Bezplatná služba E-konzultácia je na pracoviskách EuroPainClinics zavedená, s ohľadom na vysokú špecializáciu, ako užitočný nástroj, prostredníctvom ktorého sa záujemca najprv vopred informuje, či môže byť kandidátom pre liečbu miniinvazivnými a endoskopickými výkonmi. Čo je jej princípom? Predovšetkým sa jedná o predbežné lekárske posúdenie zdravotnej indikácie pacienta s cieľom zistiť, či je možné poskytnúť k nej na našich pracoviskách optimálne liečebné riešenie. Stanovenie celkového liečebného plánu prebieha na základe precíznej diagnostiky bolesti chrbta pri vstupnom vyšetrení.

Zistite viac o priebehu služby E-konzultácia

Špecializáciou pracovísk EuroPainClinics je liečba bolesti chrbta, primárne bedrovej chrbtice v súvislosti s tzv. koreňovým syndrómom. Ten je spojený s útlakom nervového koreňa, ktorý spôsobuje najčastejšie vysunutá platnička alebo zmnožené väzivo v epidurálnom priestore. Všetky výkony, ktoré poskytujeme, majú spoločný cieľ – nájsť príčinu bolesti a efektívne pracovať na jej odstránení tak, aby došlo k citeľné úľave od bolesti alebo jej odstráneniu.

Miniinvazívne a endoskopické výkony pri liečbe bolesti chrbta patrí k tým najpokročilejším prístupom odbore tzv. intervenčnej liečby bolesti. Intervenčná liečba bolesti zahŕňa široké spektrum výkonov, ktoré môžu priniesť prakticky bezprostrednú úľavu. Liečba je tak vhodná pre pacientov pred operáciou, ale aj po operácii chrbtice.

Zdravotnú starostlivosť dnes na všetkých pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme viac ako ôsmich tisícom pacientov ročne, a našu profesionalitu potvrdzuje viac ako 3 000 úspešne realizovaných miniinvazívnych a endoskopických výkonov na chrbtici.

Výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Medzi najväčšie výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov patrí predovšetkým odlišný operačný prístup. Na rozdiel od chirurgickej operácie sa nevytvára dlhý chirurgický rez a je teda minimalizované riziko poškodenia svalstva pozdĺž chrbtice a ďalších mäkkých tkanív, ktorých liečba inak vyžaduje dlhší čas. Pre miniinvazívne a endoskopické výkony postačuje jeden operačný vstup s dĺžkou 8 až 10 mm, kadiaľ sa do chrbticového priestoru zavádzajú pracovné nástroje a endoskopická kamera. Výhodou výkonov je aj to, že nie je nutná hospitalizácia.

Ďakujeme všetkým za dôveru, ktorú nám svojím záujmom o liečbu na našich pracoviskách prejavujete. Veľmi si to vážime.

Vaše tímy EuroPainClinics Bratislava, Košice a Bardejov.