Hernia disku – vysunutá platnička

Medzistavcová platnička je tvorená pevným vonkajším väzivovým prstencom a rôsolovitým vnútorným jadrom. Pri narušení vonkajšej vrstvy platničky sa vnútorná časť jadra tlačí von. Vzniká hernia disku – vysunutá platnička alebo ľudovo povedané – vyskočená platnička ako častá a relatívne závažná príčina bolesti bedrovej chrbtice a dolnej končatiny.

Hlavnou špecializáciou pracovísk Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics je precízna diagnostika a liečba bolesti chrbta so zameraním na oblasť bedrovej chrbtice v dôsledku vysunutej medzistavcovej platničky (hernia disku) a liečba bolesti chrbta po operácii chrbtice.

Hernia disku - vysunutá platnička
Hernia disku

Ak váš nález na magnetickej rezonancii preukazuje degeneratívne zmeny (vysunutá platnička) na medzistavcovej platničke, obráťte sa na našich špecialistov a zistite, akú pomoc a optimálne riešenie vám na pracoviskách EuroPainClinics môžeme poskytnúť.

Chrbtica – pevná os ľudského tela

Chrbtica je pevnou a pružnou osou tela s množstvom pre život nevyhnutných funkcií. Na jej kondíciu majú vplyv nielen opotrebenie spojené s vekom, ale aj nesprávne pohybové návyky, zlé držanie tela, zlý štýl chôdze, ale aj sedenie, nedostatok pohybu, sedavý štýl života (najčastejšie spojený s herniou platničky – vysunutá platnička), fajčenie, nesprávna životospráva a ďalšie faktory. Mimo bolesti chrbta, hernia platničky (vysunutie platničky) s prejavmi tzv. Koreňovej bolesti sú s ňou spojené i blokády stavcov, svalová nerovnováha, skolióza, spondylóza, osteofyty (kostné výrastky), ischias, stenózy, fazetový syndróm (spojený s poškodením medzistavcových kĺbov) a ďalšie.

Koho najčastejšie hernia platničky postihuje?

Ohľadom príčin bolesti dolnej časti chrbta a prípadne dolných končatín je dôležité rozdeliť pacientov na niekoľko vekových skupín, záleží na tom v akej sa vyskytujú. Zatiaľ čo u starších pacientov sa vyskytujú hlavne kĺbové problémy chrbtice a zúženie chrbticového kanála, pričom typické je krívanie pri chôdzi; u mladších pacientov je najčastejšou príčinou koreňového syndrómu hernia platničky (vysunutie platničky, vyskočená platnička). Najčastejšia úroveň, kde sa hernia platničky prejavuje, je oblasť medzi prvým bedrovým stavcom a krížovou kosťou alebo medzi štvrtým a piatym bedrovým stavcom.

Pohyb a poškodenie platničky (disku)

Ťažkosti, ktoré spôsobujú herniu platničky (vysunutie platničky), môžu mať dva priebehy. Pomalý nástup ťažkostí je spojený s dlhodobými pohybmi – tzv. pohybovými vzorcami či stereotypmi pri ohýbaní chrbtice, ktoré vznikajú napr. pri sadaní si. Druhý nástup je spojený s prudkým predklonom, napr. pri zdvíhaní predmetu z podlahy a sprevádza ho ostrá, bodavá bolesťou. Akútny stav trvá zväčša okolo dvoch týždňov.

Hernia na zadnej ľavej strane platničky znamená, že chrbtica bola opakovane ohýbaná dopredu a doprava. Týmto typom hernie platničky trpia napríklad ľudia, ktorí sa venujú manuálnej práci, pri ktorej sú nútení opakovane dvíhať a nakladať bremená, ako je nakládka a vykládka tovaru, práca s lopatou a podobne. Nevyhýba sa ani športovcom alebo osobám s asymetrickými bedrami, ktoré spôsobujú, že ich pohyb je v jednom smere dominantnejší.

Iný typ poškodenia platničky spôsobuje opakovaný otáčavý (rotačný) pohyb, ktorý môže viesť až k jej „roztrhnutiu“.

Zdroj: The Human Body Book, EuromediaGroup, Wikipedia, Mechanika chrbta, Mladá fronta

Aké príznaky sprevádzajú herniu disku?

 • Bolesť chrbta vyžarujúca v spádovej oblasti podľa postihnutého úseku chrbtice.
 • Bolesť vychádzajúca z platničky je spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútorné jadro: sedenie, predklon, kašeľ alebo kýchanie, bolesť nôh pri sedení, vstávání alebo chôdzi
 • Platnička môže tlačiť na jednu stranu (jednostranná bolesť) alebo na obe strany či do stredu miechy (obojstranná súmerná bolesť).
 • Čím je vysunutie platničky (hernia platničky) väčšie, tým viac tlačí na nerv, a tým ďalej taktiež dosahuje aj bolesť.

Tlak vysunutej platničky (alebo „vyskočenej platničky“) na nervový koreň je príčinou vzniku tzv. koreňového syndrómu, ktorý sprevádza súbor charakteristických prejavov tzv. koreňovej bolesti.

Aké sú typické prejavy koreňového syndrómu?

 • šíriaca sa bolesť v jednej či viacerých „spádových“ oblastiach nervových koreňov, predovšetkým na dolnej končatine,
 • strata až vymiznutie citlivosti alebo svalovej sily končatiny, v prstoch, neschopnosť zdvihnúť nohu na schody, postaviť sa na špičky, päty,
 • jednostranná bodavá, pulzujúca či štípacia bolesť, mravčenie, brnenie a i.
 • bolesť prejavujúca sa napr. pri ohýbaní sa dopredu, sedení, chôdzi, kašli, tlaku na stolicu, prípadne aj v pokoji a i.

Čo je najčastejšou príčinou hernie disku – vysunutia platničky?

 • Nadmerná záťaž, jednostranné preťaženie chrbtice
 • Degeneratívne opotrebovanie platničiek
 • Dlhodobé chybné držanie tela, oslabené brušné a chrbtové svalstvo
 • Úrazy
 • Vysunutie platničky sa často prejaví pri prudkom pohybe (najčastejšie z predklonu do narovnania sa – tzv. „rupne“ v chrbte).

Ako bolesť vychádzajúcu z platničky diagnostikujeme

hernia disku

Základ úspešnej liečby hernie platničky je precízna diagnostika bolesti chrbta, zahŕňajúca viacero diagnostických výkonov, ktorými lekári EuroPainClinics lokalizujú príčinu vašej bolesti. Na potvrdenie samotnej diagnózy sa používa diagnostický výkon nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnutej platničky (disku), čím dôjde k zobrazeniu jej štruktúry a zároveň je tým možné vyprovokovať u pacienta bolesť, vďaka čomu je schopný potvrdiť alebo vyvrátiť, či ide práve o ten druh bolesti, ktorý ho dlhodobo trápi. Následne je možné pristúpiť k ďalšej terapii miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi.

Prečo zvoliť pre svoju liečbu miniinvazívne a endoskopické výkony

Ako prebieha liečba hernie disku na pracoviskách EuroPainClinics

Základom liečby hernie disku je precízna diagnostika bolesti chrbta, ktorá zahŕňa niekoľko typov diagnostických výkonov, ktorými lokalizujeme a identifikujeme príčinu – zdroj vašej bolesti. V prípade potreiby pri liečbe hernie disku stanovujeme v rámci liečebného plánu ďalší terapeutický postup s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení. Viac informácií nájdete v sekcii Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Hernia disku – liečba

Diagnostické výkony:

Miniinvazívne výkony:

Endoskopické výkony:

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia