Vysunutá platnička

Hlavnou špecializáciou pracovísk Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics je precízna diagnostika a liečba bolesti chrbta so zameraním na oblasť bedrovej chrbtice v dôsledku vysunutej medzistavcovej platničky a liečba bolesti chrbta po operácii chrbtice.

Ak váš nález na magnetickej rezonancii preukazuje degeneratívne zmeny na medzistavcovej platničke, obráťte sa na našich špecialistov a zistite, akú pomoc a optimálne riešenie vám na pracoviskách EuroPainClinics môžeme poskytnúť.

Medzistavcová platnička je tvorená pevným vonkajším väzivovým prstencom a rôsolovitým vnútorným jadrom. Pri narušení vonkajšej vrstvy platničky sa vnútorná časť jadra tlačí von. Vzniká vysunutie (alebo l’udovo „vyskočenie“) platničky ako častá a relatívne závažná príčina bolesti bedrovej chrbtice a dolnej končatiny.

Aké príznaky sprevádzajú vysunutie platničky?

 • Bolesť vyžarujúca v spádovej oblasti podľa postihnutého úseku chrbtice.
 • Bolesť vychádzajúca z platničky je spojená s činnosťami, ktoré zvyšujú tlak na jej vnútorné jadro: sedenie, predklon, kašeľ alebo kýchanie, bolesť nôh pri sedení, vstávaní alebo chôdzi
 • Platnička môže tlačiť na jednu stranu (jednostranná bolesť) alebo na obe strany či do stredu miechy (obojstranná súmerná bolesť).
 • Čím je vysunutie platničky väčšie, tým viac tlačí na nerv, a tým ďalej taktiež dosahuje aj bolesť.

Tlak vysunutej (alebo „vyskočenej“) platničky na nervový koreň je príčinou vzniku tzv. koreňového syndrómu, ktorý sprevádza súbor charakteristických prejavov tzv. koreňovej bolesti.

Aké sú typické prejavy koreňového syndrómu?

 • šíriaca sa bolesť v jednej či viacerých „spádových“ oblastiach nervových koreňov, predovšetkým na dolnej končatine,
 • strata až vymiznutie citlivosti alebo svalovej sily končatiny, v prstoch, neschopnosť zdvihnúť nohu na schody, postaviť sa na špičky, päty,
 •  jednostranná bodavá, pulzujúca či štipľavá bolesť, mravčenie, brnenie a i.
 • bolesť prejavujúca sa napr. pri ohýbaní sa dopredu, sedení, chôdzi, kašli, tlaku na stolicu, prípadne aj v pokoji a i.

Čo je najčastejšou príčinou vysunutia platničky?

 • Nadmerná záťaž, jednostranné preťaženie chrbtice
 • Degeneratívne opotrebovanie platničiek
 • Dlhodobé chybné držanie tela, oslabené brušné a chrbtové svalstvo
 • Úrazy
 • Vysunutie platničky sa často prejaví pri prudkom pohybe (najčastejšie z predklonu do narovnania sa – tzv. „rupne“ v chrbte).

Ako bolesť vychádzajúcu z platničky diagnostikujeme

Na potvrdenie diagnózy sa používa diagnostický výkon nazývaný provokačná diskografia. Ide o podanie kontrastnej látky do postihnutej platničky (disku), čím dôjde k zobrazeniu jej štruktúry a zároveň je tým možné vyprovokovať u pacienta bolesť, vďaka čomu je schopný potvrdiť alebo vyvrátiť, či ide práve o ten druh bolesti, ktorý ho dlhodobo trápi. Následne je možné pristúpiť k ďalšej terapii miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi.

Prečo zvoliť pre svoju liečbu miniinvazívny a endoskopický výkon

Ako prebieha liečba na pracoviskách EuroPainClinics

Základom liečby je precízna diagnostika bolesti chrbta, ktorá zahŕňa niekoľko typov diagnostických výkonov, ktorými lokalizujeme a identifikujeme príčinu – zdroj vašej bolesti. V prípade potreby stanovujeme v rámci liečebného plánu ďalší terapeutický postup s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení. Viac informácií nájdete v sekcii Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Liečba

Diagnostické výkony:

Miniinvazivní terapeutické výkony:

Endoskopické výkony:

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia