MUDr. Róbert Rapčan povedie webinár o kryoablačnej denervácii

1016 | 3 min

Séria e-learningových webinárov pre odbornú verejnosť o kryoablačnej denervácii v liečbe bolesti kĺbových štruktúr bude prebiehať pod záštitou medzinárodnej inštitúcie Pain International School od 18. marca. Webinár o využití metódy u SI kĺbu povedie MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics.

Cieľom seminárov je poskytnúť špecialistom odborov liečby bolesti komplexné znalosti o aplikácii kryoablačných postupov u pacientov s bolesťou kĺbových štruktúr, ktoré môžu implementovať do vlastnej klinickej praxe. Program každého webinára predstaví mechanizmus, výhody a klinickú aplikáciu kryoablačnej denervácie v praxi pri jednotlivých problematikách, zoznámi lekárov so systémom indikovania pacientov a bude zahŕňať aj priamy prenos z operácií (live cases).

Kryoablačná denervácia je inovatívna metóda úľavy od bolesti založená na princípe dočasného prerušenia senzorických funkcií vo vybraných nervových štruktúrach aplikovaním nízkej teploty. Kryoablácia nepoškodzuje nervové štruktúry trvalo, a preto sa nervové tkaniva môžu pomaly regenerovať bez rizika pooperačného neuromu. Jedná sa o minimálne invazívny a bezpečný postup v prípade, keď sa výsledky doterajšej liečby nejaví ako uspokojivé.

Sériu webinárov začne vo štvrtok 18. marca Dr. Agnes Stogicza, ktorá je členkou vzdelávacieho výboru World Institut od Pain (WIP), podpredsedníčkou maďarskej sekcie WIP a pôsobí ako FIPP Examiner medzinárodných skúšok FIPP a CIPS. Vo svojom webinári sa bude zaoberať kryoablačnou denerváciou bedrového kĺbu. Dr. Igor Filipovski, špecialista na liečbu bolesti ultrazvukom riadené neurolýzy na periférnych kĺboch ​​a regionálnu anestéziu sa v následnom seminári 24. marca bude zaoberať kryoabláciou u kolenného kĺbu, dňa 1. 4. prednesie svoj webinár na tému kryoablačnej denervácie ramenného kĺbu Dr. Philip Peng, profesor katedry anestéziológie University of Toronto, pedagóg, výskumník a priekopník aplikácie ultrazvuku pri liečbe bolesti.

MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, ako zakladajúci člen a prezident Slovenskej intervenčnej spoločnosti pre liečbu bolesti, predseda sekcie intervenčnej algeziológie Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti a FIPP examiner sa ujme svojho webinára dňa 8. apríla na tému kryoablačnej denervácie SI kĺbu.

Inštitúcia Pain School International, ktorej garantom je medzinárodná organizácia World Institut of Pain (WIP), bola založená skupinou špecialistov na liečbu bolesti z celého sveta s cieľom pomôcť kolegom-lekárom prehĺbenia ich kvalifikácie a získavania nových informácií v liečbe pacientov s bolesťami. Kurzy sú určené certifikovaným lekárom na rozšírenie vedomostí a zručností v oblasti intervenčnej liečby bolesti. Sú určené tiež pre lekárov, ktorí sa usilujú o získanie medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP) či CIPS (Certified Interventional Ultrasound Sonographer) udeľovanej organizáciou WIP.

Na pracoviskách EuroPainClinics sú v súčasnosti držiteľmi tejto prestížnej medzinárodnej certifikácie MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP (FIPP Examiner), MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, MUDr. Martin Griger, PhD, FIPP, a MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA