Bedrová chrbtica

Bolesť bedrovej chrbtice

Hlavnou špecializáciou pracovísk Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics je precízna diagnostika a liečba bolesti chrbta a dolnej končatiny s využitím širokého spektra výkonov najmä u pacientov s bolesťou spôsobenou vysunutím medzistavcovej platničky či syndrómom zlyhania operačnej liečby.

Jedným z častých zdrojov bolestí plynúcich z postihnutia bedrovej chrbtice je koreňový (radikulárny) syndróm, ktorý vzniká v dôsledku útlaku, dráždenia či poškodenia nervového koreňa. Diagnóza koreňového syndrómu sa týka pacientov, ktorí doteraz nepodstúpili operačný zákrok, rovnako ako pacientov po už absolvovanej operácii/operáciách chrbtice.

Aké príznaky sú pre koreňový syndróm typické?

 • bolesť šíriaca sa do jednej či viacerých „spádových“ oblastí nervových koreňov, predovšetkým na dolnej končatine,
 • strata až vymiznutie citlivosti alebo svalovej sily končatiny, v prstoch, neschopnosť zdvihnúť nohu do schodov, postaviť sa na špičky, na päty
 • jednostranná bodavá, pulzujúca či štipľavá bolesť, mravčenie, brnenie a i.
 • bolesť prejavujúca sa napr. pri ohýbaní sa dopredu, sedení, chôdzi, kašli, tlaku na stolicu, prípadne aj v pokoji a i.

Súbor týchto príznakov sa označuje ako koreňová (radikulárna) bolesť.

Aké sú najčastejšie príčiny koreňového syndrómu?

 • vysunutia medzistavcových platničiek, keď až v 90 % všetkých koreňových syndrómov je postihnutá bedrová oblasť L3/S1    
 • zúženie epidurálneho priestoru v dôsledku syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS) spojeného so zmnožením väziva v epidurálnom priestore
 • úrazy chrbtice, zápalové ochorenia chrbtice infekčnej povahy, nádory a i.
Liečba bolesti bedrovej chrbtice

Kedy vám môžeme ponúknuť pomoc?

Ak trpíte bolesťou bedrovej časti chrbta a môžete si kladne odpovedať na tieto otázky, neváhajte nás kontaktovať. Koreňový syndróm sa môže týkať práve vás.

 • Máte na MRI (magnetickej rezonancii) preukázaný nález (najčastejšie vysunutie alebo l’udovo „vyskočenie“ medzistavcovej platničky)?
 • Sprevádza vaše bolesti chrbta zároveň bolesť SI kĺbu, tzv. „esíčka“?
 • Nepomohla vám doterajšia liečba ako injekcie, infúzie, „opichy“, obstreky, liečba ozónom?
 • Absolvovali ste liečbu PRT (periradikulárnu terapiu) bez dostatočného efektu?
 • Nepriniesla vám doteraz očakávanú úľavu rehabilitácia, fyzioterapia, cvičenie?
 • Trpíte pretrvávajúcou alebo novo vzniknutou bolesťou aj po klasickej operácii/operáciách chrbtice?
 • Nemôžete, nechcete či obávate sa z určitých dôvodov absolvovať klasickú operačnú liečbu?

Ďalšie zdravotné stavy spojené s bolesťou bedrovej chrbtice:

Koreňové nervy
Medzistavcové (fazetové) kĺby
SI kĺb
Ischias

Prečo zvoliť pre svoju liečbu miniinvazívne a endoskopické výkony

Ako prebieha liečba na pracoviskách EuroPainClinics

Základom liečby je precízna diagnostika bolesti chrbta, ktorá zahŕňa niekoľko typov diagnostických výkonov, ktorými lokalizujeme a identifikujeme príčinu – zdroj vašej bolesti. V prípade potreby stanovujeme v rámci liečebného plánu ďalší terapeutický postup s použitím miniinvazívných a endoskopických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení. Viac informácií nájdete v sekcii Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Zistite viac o výkonoch poskytovaných na klinike EuroPainClinics

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia