Bedrová alebo lumbosakrálna chrbtica je tvorená piatimi bedrovými stavcami L1-L5. Najväčšia pohyblivosť bedrovej chrbtice je v úseku medzi piatym bedrovým stavcom a kostrčou – úrovne stavcov označovaných L5-S1. Bolesť v tomto úseku chrbtice signalizuje preťažovanie, ktoré časom vedie k postupným degeneratívnym zmenám. Tie sa ďalej môžu prejaviť silnejšími bolesťami a zníženou pohyblivosťou.

Bolesť v krížoch je zvyčajne pociťovaná iba na jednej strane tela, buď ako sústavná bolesť, alebo ako bolesť, ktorá sa prejaví v určitom časovom úseku a potom odznie. Bolesť môže byť ostrá a bodavá, ale aj tupá, pálivá. Niektoré bolesti dolného chrbta sa zmierňujú alebo zhoršujú pohybom a sú citlivé na tlak.

alt

Kořenový syndróm

Jednou z častých bolestí dolného chrbta je tzv. koreňový alebo radikulárny syndróm, kedy dochádza k poškodeniu, útlaku alebo mechanickému dráždeniu nervového koreňa. Príčinou koreňového syndrómu sú najmä hernie medzistavcových platničiek, keď až v 90 % je postihnutá bedrová chrbtica v oblasti stavcov L3/S1.

Súbor príznakov typických pre koreňový syndróm sa označuje ako koreňová (radikulárna) bolesť.

Aké sú prejavy koreňovej bolesti?

 • bolesť šíriaca sa do jednej či viacerých „spádových“ oblastí nervových koreňov, predovšetkým na dolnej končatine (bolesť prechádza z chrbta na zadné stehno, do nohy až po chodidlo)
 • zníženie funkcie a oslabenie končatiny (neschopnosť zdvihnúť nohu na schod, neschopnosť postaviť sa na špičky, na päty),
 • strata až vymiznutie citlivosti alebo svalovej sily končatiny, v prstoch,
 • jednostranná bodavá, pulzujúca či pálivá bolesť, mravčenie, brnenie, a pod.
 • bolesť prejavujúc napr. pri ohýbaní sa dopredu, sedení, chôdzi, kašli, tlaku na stolicu, prípadne aj v pokoji, a pod.
 • Bolesť chrbta sa prejavuje pri vstávaní, sadaní, narovnávaní sa
 • Svalové kŕče a napätie v krížoch, panve a bedrách

Vedeli ste?
Diagnóza koreňového syndrómu sa týka pacientov, ktorí doteraz nepodstúpili operačný zákrok, rovnako ako pacientov po už absolvovanej operácii či opakovaných operáciách chrbtice.

Aké sú najčastejšie príčiny koreňového syndrómu?

 • vyskočenia medzistavcových platničiek, keď až v 90 % všetkých koreňových syndrómov je postihnutá bedrová oblasť L3/S1
 • zúženie epidurálneho priestoru v dôsledku syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom) spojeného so zmnožením väziva v epidurálnom priestore
 • úrazy chrbtice,
 • zápalové ochorenie chrbtice infekčnej povahy,
 • nádory a pod.

Príčinou bolesti dolného chrbta môžu byť tiež tzv. funkčné poruchy, ktoré vznikajú v dôsledku preťaženia mäkkých tkanív. Fyzické preťažovanie, svalová nerovnováha (v oblasti chrbtových svalov, brušných a sedacích svalov a svalov panvového dna), nesprávne pohybové stereotypy, nedostatok pohybu, ale aj stres či nevhodne prispôsobené pracovné miesto, to všetko sa na zdraví a funkcii chrbta podpisuje. Účinnou formou nápravy je v týchto prípadoch rehabilitácia alebo fyzioterapia.

Mimo degeneratívne procesy a následné vyskočenie platničky môžu byť ďalšou príčinou koreňového syndrómu spondylotickej zmeny na chrbtici, ktoré môžu viesť k vzniku spinálnej stenózy (zúženie chrbticového kanála v bedrovom úseku). Ich primárna liečba spadá pod medicínske odbornosti neurológie, neurochirurgie či ortopédie.

Zdravotné stavy spojené s bolesťou bedrovej chrbtice

Ako prebieha liečba v EuroPainClinics

Základom liečby je precízna intervenčná diagnostika bolesti chrbta, ktorá zahŕňa niekoľko typov diagnostických výkonov , ktorými lokalizujeme a identifikujeme príčinu – zdroj vašej bolesti. V prípade potreby stanovujeme v rámci liečebného plánu ďalší terapeutický postup s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení.

Typy výkonov

Zistite viac o výkonoch poskytovaných v EuroPainClinics

Čítajte viac o liečbe v EuroPainClinics

Intervenčná diagnostika bolesti

Intervenčná diagnostika

Nájdenie hlavného zdroja vašej bolesti chrbta je dôležité pre výber optimálnej metódy na jeho ošetrenie a predpokladom úspešnej liečby.

Celý článok

Intervenčná liečba bolesti

Intervenčná liečba bolesti

Miniinvazívne a endoskopické výkony poskytované na pracoviskách EuroPainClinics pri liečbe bolesti chrbta patria k tým najpokročilejším postupom v rámci odboru intervenčnej liečby bolesti (tzv. intervenčná algeziológia).

Celý článok

Výhody liečby bolesti v EuroPainClinics

Výhody liečby

Zveriť svoju liečbu bolesti chrbta do rúk najlepšieho špecialistu je pre každého pacienta najväčším prianím; rovnako tak je dôležité aj očakávanie čo najefektívnejšieho výsledku liečby. Využite výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov!

Celý článok

Prevencia bolesti chrbta

Prevencia bolesti chrbta

Mať silný a zdravý chrbát je želaním každého, a preto je na mieste myslieť na to, ako preventívne predchádzať rozvoju ochorenia chrbtice. Významnú úlohu zohráva vlastná aktivita pri udržiavaní životného štýlu alebo pri jeho zmene.

Celý článok

Naši
špecialisti

Vaša liečba je v rukách tímu špičkových špecialistov, ktorí disponujú mnohoročnou klinickou praxou, rozsiahlymi zahraničnými skúsenosťami, a ktorí sú ako jediní na Slovensku držiteľmi medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľované svetovou organizáciou World Institute of Pain.

Prestížna certifikácia FIPP